English Version Ελληνική Έκδοση Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Επικοινωνία Facebook Youtube LinkedIn
Εξειδικευμένη Αναζήτηση 
Ποιότητα
Αμεροληψία
Επιστημονικότητα
Τεκμηρίωση
Παρεμβατικότητα
Εκδηλώσεις
Back

Η οικοδομική βιομηχανία είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας ενός τόπου. Διαχειρίζεται την ανάπτυξη και είναι εθνική κληρονομιά, που πρέπει να διαφυλαχτεί για τη φυσική και οικονομική επιβίωσή του.
Στο πλαίσιο αυτής της ενίσχυσης είναι αναγκαία η φυσική επιβίωση των οικοδομών, δημόσιων ή ιδιωτικών, με κρατική παρέμβαση ελέγχου ή μέριμνας .

 

Η κυβέρνηση έδειξε μεγάλη ευαισθησία στο θέμα της φυσικής κατάστασης των οικοδομών και έκανε πολλά για να τη διαφυλάξει, μεταξύ άλλων με τον αντισεισμικό κώδικα, τα πρότυπα και τον νόμο για την υποχρεωτική επίβλεψη.

 

Η επίβλεψη στόχο έχει τον κατασκευαστικό έλεγχο των κτιρίων ούτως ώστε να διατηρηθεί με το πέρας των εργασιών η ακεραιότητα και η ποιότητα βάσει των προδιαγραφών. Στόχος της επίβλεψης επίσης είναι ο έλεγχος της νομιμότητας των οικοδομών.

 

Ο έλεγχος αυτός ωφελεί τόσο το δημόσιο όσο και το ιδιωτικό συμφέρον όσων εμπλέκονται στην οικοδομική βιομηχανία. Διασφαλίζει στον πελάτη ότι θα τηρηθούν όλα όσα ήδη έχουν προδιαγραφεί στις τεχνικές μελέτες αλλά και στον εργολάβο ότι θα πληρωθεί με βάση όσα συμφώνησε να κάνει.

 

Το κράτος, δε, πρέπει να διασφαλίζει ότι οι πολίτες του θα έχουν τη δυνατότητα ασφαλούς αγοράς στέγης με σωστή ρύθμιση του οικονομικού πλούτου που μακροχρόνια θα ωθήσει και την εθνική οικονομία. Η σωστή διαχείριση του εθνικού πλούτου δίνει την ευκαιρία ομαλής ανάπτυξης όλων των επιμέρους τομέων.

 

Η υποχρεωτική επίβλεψη θεσμικά υποστηρίζεται από τον Νόμο 81(1)99 άρθρο 9Α, ο οποίος τροποποίησε τον περί ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο Ν14.1959, το 1999.

 

Η επίβλεψη πρέπει να γίνεται μόνο από εγγεγραμμένους στο ΕΤΕΚ αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς αφού πρώτα εκδοθεί η άδεια οικοδομής. Ο νόμος για υποχρεωτική επίβλεψη προβλέπει επίσης ποινές για τους επιβλέποντες σε περίπτωση που δεν διεξάγουν ή διεξάγουν κακώς επίβλεψη κατασκευαστικών έργων.

 

Ο νόμος για την υποχρεωτική επίβλεψη τείνει να βελτιώσει τις σχέσεις ιδιοκτήτη, αρχιτέκτονα και τοπικής αρχής. Με την υποχρεωτική επίβλεψη διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος των οικοδομών, έλεγχος των μέτρων ασφαλείας και έλεγχος του κόστους κατασκευής.

 

Η υποχρεωτική επίβλεψη διασφαλίζεται με έντυπο που οι αρχιτέκτονες πρέπει να καταθέσουν στην αρμόδια αρχή πριν την έκδοση της άδειας οικοδομής. Το έντυπο αυτό συνοδεύεται από βεβαίωση του ΕΤΕΚ για τη θεσμική οντότητα του μελετητή αλλά και από έγγραφο ανάθεσης υπηρεσιών (συμβόλαιο) μεταξύ μελετητή και ιδιοκτήτη. Με αυτό τον τρόπο οι εξουσίες του επιβλέποντος αυξάνονται και οι ασφαλιστικές δικλίδες τόσο του εργολάβου για τελική αποπληρωμή όσο και του ιδιοκτήτη για σωστή και οικονομική εργασία εξασφαλίζονται.

 

Παρόλο που η επίβλεψη είναι υποχρεωτική φαίνεται ότι δεν αρκεί για να διαφυλάξει την εικόνα και τη στατική επάρκεια των κτιρίων στο πέρας του χρόνου. Ακόμη και στις περιπτώσεις που τα κτίρια κτίζονται «a regola d’arte» έχουν μια φυσική φθορά με το πέρασμα του χρόνου με αποτέλεσμα να φτάνουν σε σημείο που να είναι ακόμη και επικίνδυνα για χρήση. Το ΕΤΕΚ σε μια προσπάθεια να βελτιώσει την εικόνα αλλά και τη στατική επάρκεια των κτιρίων ξεκίνησε διάλογο με στόχο να ευαισθητοποιήσει τόσο τον τεχνικό κόσμο αλλά και την κοινωνία στην ανάγκη περιοδικής επιθεώρησης των κτιρίων. Ετοιμάστηκε Τεχνικός Οδηγός που καταγράφει τις διαδικασίες για την επαρκή επιθεώρηση των κτιρίων, τον εντοπισμό πιθανών προβλημάτων, αλλά και πιθανή αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών με διορθωτικά μέτρα.

 

Σήμερα η επίβλεψη είναι κοινωνικά, τεχνικά, οικονομικά και θεσμικά υποχρεωτική.
Μην προσπαθείτε να εξοικονομήσετε σήμερα για να χάσετε πολύ περισσότερα αύριο λόγω κακοτεχνιών και προστίμων…
Η επιθεώρηση των κτιρίων σήμερα δεν είναι υποχρεωτική ούτε θεσμοθετημένη, όμως είναι προς το συμφέρων όλων μας όχι μόνο να γίνει υποχρεωτική αλλά και συνείδηση.


Χρύσανθος Πισσαρίδης
Αρχιτέκτονας

Μέλος Συντακτικής Επιτροπής ΕΤΕΚ

 

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στο τεύχος 177 (σελίδα 4), Απριλίου 2014, του Ενημερωτικού Δελτίου του ΕΤΕΚ.

Tags: Άρθρα και αναλύσεις
Cyta Cype Modesoft
  

  

    

   
Το ΕΤΕΚ στον Τύπο
Εγγραφή στο Newsletter
Πληρώστε ηλεκτρονικά τη συνδρομή σας.

 

Copyright © ETEK 2018 All Rights Reserved
Disclaimer