English Version Ελληνική Έκδοση Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Επικοινωνία Facebook Youtube LinkedIn
Εξειδικευμένη Αναζήτηση 
Ποιότητα
Αμεροληψία
Επιστημονικότητα
Τεκμηρίωση
Παρεμβατικότητα
Εκδηλώσεις
Back

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ), στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας του για βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας και υγείας και τη μείωση των εργατικών ατυχημάτων, επικίνδυνων συμβάντων και επαγγελματικών ασθενειών στον κατασκευαστικό τομέα, ετοίμασε τον εν θέματι Οδηγό.

 

Η διαχείριση των θεμάτων ασφάλειας και υγείας στα εργοτάξια ρυθμίζεται από τους περί Ασφάλειας και Υγείας (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμούς του 2002 (Κ.Δ.Π. 172/2002), που έχουν ενσωματώσει στην Κυπριακή νομοθεσία τις διατάξεις της Οδηγίας 92/57/ΕΟΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Κανονισμοί αυτοί επιβάλλουν, μεταξύ άλλων, την εφαρμογή διαδικασιών οι οποίες διασφαλίζουν την εφαρμογή των αρχών πρόληψης, τη συνεργασία και τον συντονισμό των διαφόρων συντελεστών του κατασκευαστικού έργου τόσο κατά την εκπόνηση της μελέτης του έργου όσο και κατά το στάδιο της κατασκευής του. Οι διαδικασίες αυτές περιλαμβάνουν τον διορισμό Συντονιστών για τα θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης του έργου και κατά την εκτέλεση του καθώς και την κατάρτιση και εφαρμογή του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και του Φάκελου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ).

 

Ο ρόλος του Συντονιστή για τα θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης του έργου (ΣυνΑΥΜ) είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την εφαρμογή των αρχών πρόληψης, την αποτελεσματική συνεργασία και τον συντονισμό ανάμεσα στους μελετητές και άλλους συντελεστές κατά την εκπόνηση της μελέτης του έργου, καθώς και για την ετοιμασία των αναγκαίων εγγράφων (ΣΑΥ και ΦΑΥ).

 

Σκοπός του Οδηγού είναι να καθοδηγήσει του κυρίους των έργων (ιδιοκτήτες), τους μελετητές και άλλους συντελεστές των έργων να κατανοήσουν τα καθήκοντα και τον ρόλο του ΣυνΑΥΜ και να διευκολύνει τη συμμόρφωση τους με τις σχετικές πρόνοιες της νομοθεσίας.

 

Ο Οδηγός περιλαμβάνει τις σχετικές πρόνοιες της νομοθεσίας που ρυθμίζουν τον ρόλο του ΣυνΑΥΜ, σχετικά παραδείγματα και καλές πρακτικές, καθώς και τις υπηρεσίες του ΣυνΑΥΜ. Οι καλές πρακτικές και τα παραδείγματα βασίζονται στον σχετικό «Μη δεσμευτικό Οδηγό ορθής πρακτικής για την κατανόηση και εφαρμογή της Οδηγίας περί Εργοταξίων 92/57/ΕΟΚ» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση etsoulofta@dli.mlsi.gov.cy ή/και στα τηλέφωνα 22405616 / 676.

 

Ο Οδηγός βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ (www.mlsi.gov.cy).

Tags: Ασφάλεια και Υγεία, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Cyta Cype Modesoft
  

  

    

   
Το ΕΤΕΚ στον Τύπο
Εγγραφή στο Newsletter
Πληρώστε ηλεκτρονικά τη συνδρομή σας.

 

Copyright © ETEK 2018 All Rights Reserved
Disclaimer