English Version Ελληνική Έκδοση Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Επικοινωνία Facebook Youtube LinkedIn
Εξειδικευμένη Αναζήτηση 
Ποιότητα
Αμεροληψία
Επιστημονικότητα
Τεκμηρίωση
Παρεμβατικότητα
Εκδηλώσεις
Οι ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 2017, γιορτάζουν την εγγενή σχέση μεταξύ ανθρώπων και φύσης «ΤΟΠΙΟ: Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΓΥΡΩ ΜΑΣ» 1 - 16 Οκτωβρίου 2017 Οι Ευρωπαϊκές Ημέρες Κληρονομιάς (ΕΗΚ),...
Ανοικτή πρόσκληση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που στοχεύει στην ενδυνάμωση της κυκλικής οικονομίας μεταξύ των ΜΜΕ (Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων) στην Ευρώπη....
Ενημέρωση για το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που στοχεύει στην εκκίνηση της κυκλικής οικονομίας μεταξύ των ΜΜΕ στην Ευρώπη. Η ΕΕ ενδιαφέρεται για: Α) Οργανισμούς υποστήριξης των...
H Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο προσκαλεί για συμμετοχή στα δωρεάν σεμινάρια που οργανώνει για ευκαιρίες χρηματοδότησης από ανταγωνιστικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος των σεμιναρίων...
Μικρό εγχειρίδιο το οποίο η Σλοβακική Προεδρία έχει εκδώσει στα πλαίσια προώθησης της προτεραιότητας της “Developing a European research and Innovation Ecosystem for Innovative SME’s”, όπου...
Ανακοίνωση του ΕΤΕΚ, με τίτλο "Έντονα προκατειλημμένη και λανθασμένη η παραπομπή της Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για ρυθμίσεις που αφορούν το επάγγελμα του αρχιτέκτονα και μηχανικού",...
Το Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (ΚΕΠΑ) ανακοίνωσε την ολοκλήρωση του Έργου «Δικτυωθείτε και Εξελιχθείτε», το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την...
Η Κύπρος, μαζί με άλλα δέκα κράτη μέλη της ΕΕ έχει δύο μήνες διορία για την πλήρη εναρμόνιση του δικαίου της με την οδηγία για την...
Το Τμήμα Εργασίας με την υποστήριξη του EUROPE DIRECT Λεμεσού διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα αναφορικά με το χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΕΕ «YOUR FIRST EURES JOB». Η ημερίδα...
Το Υπουργικό Συμβούλιο, σε συνεδρία του στις 26/3/2015, ενέκρινε τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Κύπρο.
Στη Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Τεχνικών Επιμελητηρίων (www.ecec.net/) και στις εκδηλώσεις για τη Δεύτερη Ευρωπαϊκή Ημέρα Μηχανικής (2nd European Engineers’ Day, με θέμα “Mobile Engineers...
Πρόσκληση ενδιαφέροντος και δήλωση συμμετοχής των μελών του ΕΤΕΚ στον διαγωνισμό πράσινης τεχνολογίας CleanLaunchpad. Η προθεσμία για αιτήσεις είναι στις 23 Αυγούστου 2014.
Στην προώθηση της αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων και τη μεταφοράς τεχνολογίας από τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά Ιδρύματα του τόπου επενδύει το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ).
Πρόσκληση υποβολής ατομικών υποψηφιοτήτων με σκοπό τη δημιουργία βάσης δεδομένων ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων οι οποίοι θα αξιολογούν Προτάσεις στα πλαίσια του Προγράμματος ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020.
Οι δυνατότητες για αναζωογόνηση της κυπριακής οικονομίας με εργαλεία την έρευνα και την καινοτομία ήταν το επίκεντρο της επίσημης παρουσίασης στη Λευκωσία του νέου χρηματοδοτικού Προγράμματος...
Στην επίσημη τελετή παρουσίασης στην Κύπρο του Προγράμματος Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Έρευνα και Καινοτομία «Ορίζοντας 2020» θα παραστεί η Ευρωπαία Επίτροπος Έρευνας, Καινοτομίας και...
Η κοινοπραξία του έργου BUILD UP SKILLS – WΕ-Qualify ανακοίνωσε την έναρξη των εργασιών για την υλοποίηση του έργου WE-Qualify «Improve Skills and Qualifications in the...
Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) ενημερώvει τους ενδιαφερόμενους φορείς για τη δυνατότητα υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της 1ης Κοινής Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Ευρωπαϊκού Έργου με...
Λίγο πριν από την επίσημη έναρξη του Προγράμματος «HORIZON 2020» την 1η Ιανουαρίου 2014, το νέο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα και την Καινοτομία της Ευρωπαϊκής...
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε ακόμα ένα βήμα για απλούστευση διοικητικών διαδικασιών και μείωση του κόστους για επιχειρήσεις στον τομέα κατασκευών. Σύμφωνα με πρόταση της Επιτροπής, παραγωγοί...
Στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ανάπτυξη «Ευρώπη 2020», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει διεθνή εκδήλωση για επιχειρηματικές συνεργασίες στην Πορτογαλία.
Με στόχο την υποστήριξη των ευρωπαϊκών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) για επιχειρηματική δραστηριοποίηση και σύναψη συνεργασιών, η Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διοργανώνει, Επιχειρηματική...
Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) ανακοίνωσε την «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στην Κύπρο για συμμετοχή σε Έργα του Οδικού Χάρτη του ESFRI».
Ο στόχος του έργου Lynceus είναι να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα εντοπισμού και ασφαλούς εκκένωσης πλοίων σε περίπτωση ατυχήματος αξιοποιώντας τεχνολογία αιχμής στο θεματικές των ασύρματων...
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή / EACI ανακοίνωσε στις 14 Μαΐου 2013 την πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Οικο-καινοτομία για το 2013.
Το Υπουργείο Εσωτερικών ενημέρωσε ότι από την 1η Ιουλίου τίθεται σε πλήρη εφαρμογή ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά...
Η συμπεριφορά του κτιριακού περιβλήματος αποτελεί την αιχμή του δόρατος για τη μείωση των ενεργειακών αναγκών των κατασκευών, συνεπώς τη μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας για θέρμανση,...
Ανακοινώθηκε η διεξαγωγή του διαγωνισμού Europan 12 (Ευρωπαϊκός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για αρχιτέκτονες κάτω των 40 ετών).
Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών ενημέρωσε για τις επικείμενες Ευκαιρίες Χρηματοδότησης ‐ Προκηρύξεις υποβολής προτάσεων σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της ΕΕ.
Βρισκόμαστε ήδη στην αρχή της Δανέζικης Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και στη μέση της Προεδρίας του τρίο που εκτός από τη Δανία περιλαμβάνει την Πολωνία, η...
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου συμμετέχει στο ερευνητικό έργο OPEN-SME (Open-Source Software Reuse Service for SMEs), που συγχρηματοδείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ), στο πλαίσιο του 7ου...
Το Τεχνικό Επιμελητήριο συμμετέχει στο έργο «Τraining of photovoltaic installers» (PVTRIN) το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη» και το οποίο στοχεύει...
SARTRE είναι η συντομογραφία για τον τίτλο ‘Social Attitudes to Road Traffic Risk in Europe’. Η ομάδα του προγράμματος SARTRE ξεκίνησε να ασχολείται με θέματα ασφάλειας...
Η ευρωπαϊκή δράση για την εναρμόνιση και εφαρμογή της οδηγίας 2002/91/ΕΚ για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων (EPBD Concerted Action) δημιουργήθηκε με κεντρικό στόχο την ανταλλαγή...
AISMAN CYPE for Cyprus and Greece Geopet Aluminium Geosysco

Περιοδικό ΕΤΕΚ (pdf)

 

Εγγραφή στο Newsletter
Πληρώστε ηλεκτρονικά τη συνδρομή σας.
Το ΕΤΕΚ στον Τύπο
    
 
  


  

Copyright © ETEK 2016 All Rights Reserved
Disclaimer