Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου ενημερώνει τα μέλη του ότι το Συμβούλιο Ανοικοδόμησης και Επανεγκατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών έχει εκδώσει Εγχειρίδιο/ Οδηγό με θ...