Δημοσίευση

Ανακοίνωση ΤΠΟ σε σχέση με το "Έργο Νέοι Μηχανικοί" του ΕΤΕΚ

Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως (ΤΠΟ) ανακοινώνει ότι προσφέρει θέσεις, ώστε νέοι αρχιτέκτονες και πολιτικοί μηχανικοί να εργασθούν στο Τμήμα για σκοπούς συμπλήρωσης του ενός χρόνου πρακτικής εξάσκησης που απαιτείται για την εγγραφή τους στο Μητρώο του ΕΤΕΚ. Οι Τομείς του Τμήματος, οι αρμοδιότητες του κάθε Τομέα, και γενικές πληροφορίες για το ΤΠΟ είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Επισυνάπτεται για σκοπούς ενημέρωσης Παράρτημα με συνοπτική περιγραφή των αρμοδιοτήτων των Τομέων του Τμήματος. Επισημαίνεται περαιτέρω ότι, στην παρούσα φάση, ιδιαίτερη ανάγκη προκύπτει για εργασία στα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος (έλεγχος ανάπτυξης), όπου η πολύτιμη εμπειρία που θα αποκομίσουν νέοι μηχανικοί, οι οποίοι θα επιλέξουν να συμπληρώσουν την πρακτική εξάσκησή τους εκεί, θα υποβοηθήσει την εργοδότησή τους σε μελετητικά γραφεία, ενώ παράλληλα θα διευκολύνει την εργασία των Πολεοδομικών Αρχών, εφόσον η γνώση που θα αποκτηθεί θα συμβάλει στην υποβολή αιτήσεων με ορθή χρήση της νομοθεσίας και των κανονισμών.

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση εδώ.