English Version Ελληνική Έκδοση Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Επικοινωνία Facebook Youtube LinkedIn
Εξειδικευμένη Αναζήτηση 
Ποιότητα
Αμεροληψία
Επιστημονικότητα
Τεκμηρίωση
Παρεμβατικότητα
Back

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για περίληψη σε Κατάλογο Εκτιμητών ΕΤΕΚ για σκοπούς του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου


Ενόψει της ψήφισης από τη Βουλή του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, και για σκοπούς εφαρμογής των υποχρεώσεων που προκύπτουν για το ΕΤΕΚ, το Επιμελητήριο προχωρεί στον καταρτισμό Καταλόγου Εκτιμητών ΕΤΕΚ. Επισημαίνεται ότι το άρθρο 44Δ του εν λόγω Νόμου προνοεί ότι σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι οποίες αναφέρονται ρητά, ο ενυπόθηκος δανειστής οφείλει να ζητήσει από το Επιμελητήριο το διορισμό ανεξάρτητου Εκτιμητή, ο οποίος, εντός τριάντα ημερών από το διορισμό του, οφείλει να ετοιμάσει ανεξάρτητη εκτίμηση, την οποία παραδίδει σε συγκεκριμένους και καθοριζόμενους στη νομοθεσία παραλήπτες.

 

Στον Κατάλογο Εκτιμητών ΕΤΕΚ δύνανται να εγγραφούν μέλη του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου, τα οποία:
• Δεν έχουν καταδικαστεί για πειθαρχικό παράπτωμα από το Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΕΤΕΚ
• Κατέχουν Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος από το ΕΤΕΚ

 

Σημειώνεται ότι η ανάθεση εντολής θα γίνεται με βάση τις πρόνοιες της κείμενης νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των περί Δεοντολογίας των Μελών του ΕΤΕΚ Κανονισμών, οι οποίοι διαλαμβάνουν στον Κανονισμό 4(2) ότι «…Η ανάθεση έργου συντελείται μόνο με την έγγραφη εξουσιοδότηση από τον εντολέα, στην οποία αναφέρεται απαραίτητα και η αμοιβή …». Συνεπώς, η διαδικασία η οποία θα ακολουθείται είναι η ανακοίνωση από το ΕΤΕΚ προς τους άμεσα εμπλεκόμενους του ονόματος του Εκτιμητή ο οποίος υποδεικνύεται για ανάληψη της εργασίας και, ακολούθως, με ευθύνη του ίδιου του Εκτιμητή, θα πρέπει να συμπληρωθεί και υπογραφεί από τους εντολέα και εντολοδόχο το Έντυπο Ανάθεσης Εντολής, κατά τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα διαδικασία.

 

Σημειώνεται ότι η ανάθεση στα μέλη που θα περιληφθούν στον κατάλογο θα γίνεται μετά από κλήρωση και νοείται ότι τα άτομα που θα κληρώνονται θα αφαιρούνται από τον κατάλογο. Ο εν λόγω κατάλογος θα ανανεώνεται ανά εξάμηνο.
Με βάση τα πιο πάνω, καλούνται τα μέλη του Επιμελητηρίου, τα οποία κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα και ενδιαφέρονται να περιληφθούν στον υπό αναφορά κατάλογο, να αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση pantelitsa@etek.org.cy ή στον αριθμό φαξ 22 730373 το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2015, τα εξής:
• Ονοματεπώνυμο μέλους και αριθμό Μητρώου ΕΤΕΚ
• Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
• Αριθμό κινητού τηλεφώνου
• Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 

Η εγκύκλιος

Tags: Επιμέτρηση και Εκτίμηση Γης
Cyta RCB Bank Modesoft

 
Το ΕΤΕΚ στον Τύπο
Εγγραφή στο Newsletter
Πληρώστε ηλεκτρονικά τη συνδρομή σας.

 

Copyright © ETEK 2018 All Rights Reserved
Disclaimer | Privacy