English Version Ελληνική Έκδοση Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Επικοινωνία Facebook Youtube LinkedIn
Εξειδικευμένη Αναζήτηση 
Ποιότητα
Αμεροληψία
Επιστημονικότητα
Τεκμηρίωση
Παρεμβατικότητα
Back

Καθορισμός ολοκληρωμένης πολιτικής για
το θέμα το επιτακτικό επόμενο βήμα


Το ΕΤΕΚ χαιρετίζει τη δημόσια εξαγγελία από τον ΠτΔ για υιοθέτηση της πρότασης του για επέκταση της εφαρμογής μειωμένου ΦΠΑ σε ανακαινίσεις και επισκευές υφιστάμενων κατοικιών. Η εν λόγω πρόταση, που φαίνεται να υιοθετείται, κατατέθηκε στον Υφυπουργό παρά τω Πρόεδρο εντός του 2015, στο πλαίσιο πακέτου προτάσεων του ΕΤΕΚ για την αναπτυξιακή μεταρρύθμιση και την προώθηση δράσεων που θα τονώσουν την ανάπτυξη.

 

Υπενθυμίζεται πως η πρόταση του ΕΤΕΚ αφορούσε:
(α) την απάλειψη του περιορισμού της μόνιμης και κύριας κατοικίας για επιβολή μειωμένου ΦΠΑ σε εργασίες ανακαινίσεων χώρων διαμονής όπου οι δαπάνες για εργατικά είναι υψηλότερες από αυτές των υλικών και εξοπλισμού
(β) την χωρίς περιορισμούς στο ποσοστό εργατικών δαπανών, επιβολή μειωμένου ΦΠΑ, σε εργασίες ανακαινίσεων και επισκευών που αφορούν βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και στατικής επάρκειας σε κατοικίες ευάλωτων ομάδων ή σε κατοικίες που βρίσκονται στα ορεινά ή σε ακριτικές περιοχές

 

Σε σχέση ειδικά με το δεύτερο μέτρο της πρότασης, το οποίο αφορά ευάλωτες ομάδες αλλά και πάνω από 100 ορεινές και ακριτικές κοινότητες ή περιοχές, η εισήγηση επιτυγχάνει, πέρα από την αύξηση της απασχόλησης και τη δημιουργία κινήτρων στον κατασκευαστικό τομέα, την καταπολέμηση της αστυφιλίας και την ενίσχυση της ανάπτυξης σε περιφερειακό επίπεδο.

 

Σε κάθε περίπτωση το ΕΤΕΚ θεωρεί ότι υπάρχουν περιθώρια για να ζητηθεί παρέκκλιση από την Κομισιόν για καθολική επιβολή μειωμένου ΦΠΑ για ανακαινίσεις και επισκευές κτιρίων για καθορισμένο χρονικό διάστημα.

 

Το ΕΤΕΚ υπογραμμίζει με την ευκαιρία αυτή πως, με τα κατάλληλα κίνητρα και οργάνωση, ο τομέας των ανακαινίσεων και επισκευών υφιστάμενων οικοδομών και υποδομών μπορεί να αποκτήσει πολύ σημαντικό μερίδιο της συνολικής απασχόλησης και παραγωγής στον κατασκευαστικό τομέα, πραγματικότητα που έχει αναγνωριστεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

 

Η αξία του ιδιωτικού κτιριακού αποθέματος στη Δημοκρατία είναι της τάξης των δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ. Το κτιριακό αυτό απόθεμα, πέρα από εθνικό πλούτο για τη χώρα και κληρονομιά για τις επόμενες γενιές συνιστά, για το μέσο νοικοκυριό και επιχείρηση, τους κόπους μίας ζωής και το βασικό περιουσιακό στοιχείο για δανεισμό. Συνεπώς η σημασία του για το εγχώριο τραπεζικό σύστημα είναι θεμελιώδης.

 

Η επίτευξη ενός μετριοπαθούς στόχου ετήσιας ανακαίνισης 1% του κτιριακού αποθέματος μεταφράζεται σε αξία εκατοντάδων εκατομμυρίων ετήσιας οικονομικής δραστηριότητας και χιλιάδες θέσεις εργασίας. Ταυτόχρονα επιφέρει καλύτερη ενεργειακή απόδοση, αύξηση στη διάρκεια ζωής των οικοδομών και βελτίωση του δομημένου περιβάλλοντος. Παράλληλα, συγκρατεί την αναμενόμενη μείωση της αξίας αυτού του «εθνικού πλούτου» λόγω γήρανσης ή φυσικών φθορών.

 

Με βάση όλα τα προαναφερόμενα, το Τεχνικό Επιμελητήριο θεωρεί πως επιβάλλεται η εκπόνηση ολοκληρωμένης και συγκροτημένης πολιτικής ενθάρρυνσης των ανακαινίσεων και επισκευών. Αναπόσπαστο μέρος μιας τέτοιας πολιτικής θα πρέπει να είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, η θεσμοθέτηση της τακτικής επιθεώρησης κτιρίων, η ενθάρρυνση μέσω οικονομικών ή/και φορολογικών κινήτρων των ενεργειακών και στατικών αναβαθμίσεων, καθώς και η απλοποίηση των διαδικασιών ή και άρση των ρυθμιστικών και άλλων εμποδίων που υπάρχουν σήμερα στον τομέα.

 

Tags: Ανακοίνωση ΕΤΕΚ, Επενδύσεις, Εργασία, Εταιρείες, Κατασκευές, Οικονομία
Cyta RCB Bank Modesoft

 

 

Το ΕΤΕΚ στον Τύπο
Εγγραφή στο Newsletter
Πληρώστε ηλεκτρονικά τη συνδρομή σας.

 

 

Copyright © ETEK 2018 All Rights Reserved
Disclaimer | Privacy