English Version Ελληνική Έκδοση Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Επικοινωνία Facebook Youtube LinkedIn
Εξειδικευμένη Αναζήτηση 
Ποιότητα
Αμεροληψία
Επιστημονικότητα
Τεκμηρίωση
Παρεμβατικότητα
Back

Η ύπαρξη ιδιωτικών περιουσιών εντός των περιοχών Natura2000 δεν πρέπει να αποτελεί άλλοθι για οποιαδήποτε ανάπτυξη, ασύμβατη με την προστασία και διατήρηση του μοναδικού και ιδιαίτερου περιβάλλοντος στην περιοχή του Ακάμα. Η πιο πάνω θέση περιλαμβάνεται σε επιστολή προς την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, με κοινοποίηση προς τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, απέστειλε το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ), στην οποία παραθέτει τις εισηγήσεις του για το θέμα που προέκυψε με την χερσόνησο του Ακάμα.

 

Το ΕΤΕΚ προσθέτει στις εισηγήσεις του ότι θα πρέπει να βρεθεί ή κατά το δυνατό καταλληλότερη λύση σε ότι αφορά τα αναντίλεκτα δικαιώματα των ιδιοκτητών γης εντός των περιοχών Natura2000 που θα πρέπει να παραμείνει «αμόλυντη».

 

Το Επιμελητήριο συμμετείχε ενεργά στην Επιτροπή για το Διαχειριστικό Σχέδιο της Χερσονήσου Ακάμα από συστάσεως της καθώς και στη δημόσια διαβούλευση που έγινε στη Λευκωσία στις 15 Ιανουαρίου 2015, ενώ συμμετείχε και σε συνάντηση με τον Υπουργό Γεωργίας τον περασμένο Σεπτέμβριο, καταθέτοντας τεκμηριωμένα τις θέσεις και εισηγήσεις του.

 

Το ΕΤΕΚ επισημαίνει ότι έχει εκπονηθεί Διαχειριστικό Σχέδιο για την περιοχή Natura2000 τηρουμένων όλων των νενομισμένων διαδικασιών. Αυτό το Σχέδιο, το Επιμελητήριο ζητεί όπως υιοθετηθεί από τον αρμόδιο Υπουργό, να τεθεί προς έγκριση στη διυπουργική επιτροπή και το Υπουργικό Συμβούλιο για να επικυρωθεί και να εκδοθούν τα σχετικά Διατάγματα. Ακολούθως να εγκαθιδρυθεί Διαχειριστική Επιτροπή η οποία να εποπτεύει μεταξύ άλλων την εκπόνηση και εφαρμογή συμπληρωματικών μελετών περιβαλλοντικών και φέρουσας ικανότητας για τις διάφορες δράσεις που περιλαμβάνονται στο Διαχειριστικό Σχέδιο, όπως κατασκευή δρόμων, διακίνηση μηχανοκίνητων και σκαφών, χώροι εστίασης κλπ, εντός της περιοχής Natura2000. Τα όποια έργα υποδομής στις περιοχές Natura2000 θα πρέπει να αφορούν διευκολύνσεις επισκεπτών, κιόσκια, μονοπάτια μελέτης της φύσης και γενικώς να προορίζονται ουσιαστικά για την εξυπηρέτηση των βασικών αναγκών των επισκεπτών, όπως αυτό προνοείται και στο Διαχειριστικό Σχέδιο.
Το Επιμελητήριο συμφωνεί με το Διαχειριστικό Σχέδιο ότι θα πρέπει να απαγορεύεται η διανυκτέρευση στις περιοχές Natura2000 και, ως εκ τούτου και η οιαδήποτε οικοδόμηση εντός των περιοχών αυτών, υποστηρίζει ότι υπάρχουν αρκετές δυνατότητες να προωθηθούν αναπτυξιακά έργα στις περιοχές και ζώνες ανάπτυξης των κοινοτήτων που να συνάδουν και να προβάλλουν τον παραδοσιακό μοναδικό χαρακτήρα των οικισμών και της ευρύτερης περιοχής. Το Επιμελητήριο αναμένει από την Πολιτεία να εξαγγείλει ουσιαστικά μέτρα στήριξης των τοπικών κοινωνιών και άμεσης διενέργειας έργων στις περιοχές των κοινοτήτων στο πλαίσιο συγκροτημένου σχεδίου βιώσιμης ανάπτυξής τους.

 

Το Επιμελητήριο ζητά από το κράτος να αντιμετωπίσει το περιβάλλον ως τον Εθνικό μας πλούτο και επισημαίνει ότι οι οποιεσδήποτε αποφάσεις ληφθούν για το Σχέδιο της υπό αναφορά περιοχής θα πρέπει να μην είναι πολιτικές αλλά να τεκμηριώνονται τεχνοκρατικά και να συνάδουν με τις μελέτες που το κράτος έχει αναθέσει και έχουν εκπονηθεί προς το σκοπό αυτό.

 

Παράλληλα, θα πρέπει κατά τη λήψη των όποιων αποφάσεων να διασφαλίζεται πρωτίστως το καλώς νοούμενο Δημόσιο Συμφέρον και ότι αυτές συνάδουν και με τις πρόνοιες της κοινοτικής νομοθεσίας.

Tags: Νομοθεσία, Περιβάλλον, Πολεοδομικά
Cyta RCB Bank Modesoft

 

 

Το ΕΤΕΚ στον Τύπο
Εγγραφή στο Newsletter
Πληρώστε ηλεκτρονικά τη συνδρομή σας.

 

 

Copyright © ETEK 2018 All Rights Reserved
Disclaimer | Privacy