English Version Ελληνική Έκδοση Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Επικοινωνία Facebook Youtube LinkedIn
Εξειδικευμένη Αναζήτηση 
Ποιότητα
Αμεροληψία
Επιστημονικότητα
Τεκμηρίωση
Παρεμβατικότητα
Back

Το ΕΤΕΚ βρίσκεται σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ, για να δημιουργήσουν το Φωτογραφικό Άλμπουμ της Κύπρου. Στόχος είναι να συγκεντρωθεί υλικό το οποίο θα βοηθήσει να δημιουργηθεί το Άλμπουμ της παράδοσης, της ιστορίας και του πολιτισμού της Κύπρου και να προβληθεί στην Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Europeana.

 

Το ερευνητικό ΕΨΠΚ του ΤΕΠΑΚ (www.digitalheritagelab.eu), το οποίο ίδρυσε και διευθύνει ο δρ Μαρίνος Ιωαννίδης, ανήκει στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του ΤΕΠΑΚ και σε αυτό εργάζονται επιστήμονες από διάφορους επιστημονικούς κλάδους. Το εργαστήριο συμμετέχει ενεργά σε διάφορα ευρωπαϊκά έργα της Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς (αρχειοθέτηση και τεκμηρίωση υλικού, εμπλουτισμό των αντικειμένων με τα απαραίτητα μεταδεδομένα, πληθοπορισμικές υπηρεσίες, βελτιστοποίηση των εμπειριών των χρηστών της Europeana κτλ).


Περαιτέρω, το ΕΨΠΚ του ΤΕΠΑΚ ως το πιο ενεργό ακαδημαϊκό και ερευνητικό ίδρυμα στην Κύπρο στον τομέα αυτό, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LoCloud (www.locloud.eu), το οποίο προσδοκεί να αρχειοθετήσει περισσότερα από 4 εκατομμύρια ψηφιοποιημένα αντικείμενα από Πολιτιστικούς Οργανισμούς στην Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη (www.Europeana.eu), υποστηρίζει μικρομεσαία πολιτιστικά ιδρύματα και οργανισμούς να προβάλουν μέσω της Europeana το ψηφιοποιημένο υλικό τους.
Η Europeana (www.Europeana.eu) άνοιξε τις πύλες της στο κοινό τον Νοέμβριο του 2008 και μέσα σε λιγότερο από οκτώ χρόνια έδωσε πρόσβαση σε 36 εκατομμύρια αντικείμενα όπως: βιβλία, χάρτες, ηχογραφήσεις, φωτογραφίες, πίνακες και ταινίες, αρχειακά έγγραφα κτλ, αντικείμενα προερχόμενα από εθνικές βιβλιοθήκες και πολιτιστικά ιδρύματα των κρατών της Ευρώπης.

Το ΕΨΠΚ είναι έτοιμο να συμβάλει τα μέγιστα, ώστε οι ψηφιοποιημένες συλλογές (φωτογραφιών, εφημερίδων, βιβλίων και γενικά οπτικοακουστικού υλικού) μελών του ΕΤΕΚ να μπορέσουν να αναδειχθούν με τον καλύτερο τρόπο στην Europeana, όπου οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται, οπουδήποτε στον κόσμο, μπορεί να έχει πρόσβαση οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμεί.

 

Ταυτόχρονα, το ΕΨΠΚ παρέχει δωρεάν υπηρεσίες συντονισμού, επίβλεψης, αρχειοθέτησης και ταξινόμησης υλικού, ψηφιοποίησής του και εμπλουτισμού του με τα απαραίτητα μεταδεδομένα. Το υλικό το οποίο θα ψηφιοποιείται από το ΕΨΠΚ για τους πιο πάνω σκοπούς θα επιστρέφεται στον ιδιοκτήτη του και σε ψηφιακή μορφή.
Να τονιστεί ακόμη ότι τα αντικείμενα τα οποία θέλετε να διαθέσετε για προβολή στην Europeana, πρέπει να έχουν την κατάλληλη ποιότητα της πληροφορίας. Επίσης, θα πρέπει να είστε οι κάτοχοι των πνευματικών δικαιωμάτων όλων των αντικειμένων (δεδομένων) και των πληροφοριών τους (μεταδεδομένων), τα οποία θα δημοσιευθούν στην Europeana και τα δικαιώματα αυτά θα είναι κατοχυρωμένα .

 

Απώτερος στόχος είναι, σε συνεργασία με το ΕΨΠΚ, να μαζευτεί φωτογραφικό υλικό το οποίο θα παρουσιάζει την ιστορία του Κύπριου μηχανικού (αρχιτεκτόνων, μηχανολόγων, ηλεκτρολόγων, τοπογράφων, πολιτικών και άλλων μηχανικών) στο πέρασμα του χρόνου. Παραδείγματα θα αποτελούσαν ιστορικά τεκμήρια από τα μεταλλεία, τις τηλεπικοινωνίες, τις κατασκευές οδικού δικτύου και γεφυριών, την ηλεκτροφωτοδότηση (π.χ. ο πρώτος ηλεκτροπαραγωγός σταθμός στην Κύπρο) από οποιαδήποτε επαρχία της Κύπρου.


Η συλλογή με το ψηφιοποιημένο υλικό του Κύπριου Μηχανικού και/ή του ΕΤΕΚ θα παρουσιαστεί στην ειδική τελετή κατά τη διάρκεια του Διεθνούς Συνεδρίου EuroMed2016 (www.euromed2016.eu) που θα διεξαχθεί από 31 Οκτωβρίου μέχρι 5 Νοεμβρίου 2016 στη Λεμεσό. Το συνέδριο αυτό αποτελεί, διεθνώς, την κατεξοχήν εκδήλωση σε θέματα που αφορούν την έρευνα, ανάπτυξη, τεχνολογία και εκπαίδευση στον τομέα της Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
 

 

Ι. Σύντομη αναφορά σε τεχνικά χαρακτηριστικά υλικού σε τρεις γενικές κατηγορίες

Τεχνικές προδιαγραφές
α. Το απαιτούμενο υλικό πρέπει να είναι διαθέσιμο σε ψηφιακή μορφή και πρέπει να είναι ως προς το μέγεθος μέχρι 2 MBytes και ως προς το τύπο του αρχείου σε μορφή GIF, JPG, PNG, TIF. Ο προτεινόμενος τύπος αρχείου είναι JPEG, με οπτική ανάλυση 300dpi ή 600 dpi και χρωματικό βάθος 24 bit. Έγχρωμες και ασπρόμαυρες φωτογραφίες θα γίνονται δεκτές.
β. Στην περίπτωση όπου το πρωτότυπο υλικό δεν είναι ψηφιοποιημένο υπάρχει δυνατότητα σάρωσης του υλικού από το Εργαστήριο σε ψηφιακή μορφή. Η διαδικασία σάρωσης γίνεται από μορφή αρνητικών φιλμ μαυρόασπρο, έγχρωμο και διαφάνειες. Το πρωτότυπο υλικό θα πρέπει να παραδωθεί στο Εργαστηριο κατόπιν συννενόησης με κάποιον ερευνητή για την διαδικασία ψηφιοποίησης και επιστρέφεται όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες.
γ. Θα ήταν επιθυμητό να γίνει μια οργάνωση του υλικού από τον φορέα, δηλαδή, η ένταξή του σε κατηγορίες, ή ομαδοποίηση ή επιθυμητές θεματικές ενότητες (είτε αυτό θα παραδωθεί στην έντυπη μορφή είτε στην ψηφιακή μορφή) στο Εργαστήριο πριν την επεξεργασία και τεκμηρίωση.

 

ΙΙ. Τεκμηρίωση και μετα δεδομένα υλικού
Το σύνολο της τεκμηρίωσης του υλικού και των μεταδεδομένων είναι ιδιαίτερης σημασίας για την πορεία του υλικού όσο και για την ποιότητα, καθώς από αυτό εξαρτώνται τα χαρακτηριστικά που θα καταγραφούν για την περιγραφή των πρωτοτύπων.

 

Συγκεκριμένα τα πεδία που χρειάζονται για την τεκμηρίωση είναι:
Α. Για φωτογραφίες ή αρνητικά ή διαφάνειες/slides:
1. Τίτλος φωτογραφίας
2. Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου: Ιστορία (π.χ. γεγονός, πρόσωπα, και οτιδήποτε άλλο σχετικό με τη φωτογραφία κτλ)
3. Πότε και που λήφθηκε η φωτογραφία (χρονολογία, τοποθεσία, περιοχή, κτλ)
4. Ποιος είναι ο φωτογράφος (εάν γνωρίζουν)
5. Πηγή (source)
6. Θεματική ενότητα (π.χ. Νοσοκομεία, Μεταλλεία, Ηλεκτρισμός, Τηλεπικοινωνίες, Υποδομές: Λιμάνια, Δρόμοι, Γέφυρες, κτλ)

 

Β. Video σε μορφή MPEG και όπως πιο πάνω

 

Γ. Βιβλία, Περιοδικά σε PDF (Τα Μεταδεδομένα είναι ενσωματωμένα στη πρώτη σελίδα του βιβλίου/περιοδικού!)

>Σύντομη αναφορά σε Δικαιώματα κατόχων φωτογραφικού υλικού<

"Το πρωταρχικό βήμα σε σχέση με τα πνευματικά δικαιώματα περιεχομένου που πρόκειται να ψηφιοποιηθεί είναι η εύρεση του ατόμου ή του φορέα που κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα. H δημοσιοποίηση οποιουδήποτε περιεχομένου συνεπάγεται την πρόνοια για τη διασφάλιση των πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού του. Για περιεχόμενο το οποίο δε δεσμεύεται από πνευματικά δικαιώματα (για παράδειγμα πολύ παλιά βιβλία και εφημερίδες) τα πράγματα είναι "εύκολα". Συνήθως, επιτρέπεται η ελεύθερη αναπαραγωγή τους, όταν περάσει συγκεκριμένη χρονική περίοδος από την έκδοσή τους. Στην περίπτωση κατά την οποία τα πνευματικά δικαιώματα του αντικειμένου έχουν παραχωρηθεί στο φορέα υλοποίησης του έργου, είναι απαραίτητη η έγκρισή του, ώστε να προχωρήσει η ψηφιοποίηση και προβολή του. Στην περίπτωση κατά την οποία τα πνευματικά δικαιώματα του αντικειμένου ανήκουν σε τρίτους (άτομα που έχουν παραχωρήσει ή δωρίσει αντικείμενα ιστορικής ή πολιτιστικής αξίας) είναι απαραίτητη η γραπτή έγκριση τους. Μόνο όταν ο φορέας υλοποίησης του έργου λάβει τη γραπτή έγκριση, μπορεί να προχωρήσει η ψηφιοποίηση του συγκεκριμένου αντικειμένου"
Από σύνδεσμο (http://digitization.hpclab.ceid.upatras.gr/index.php?action=rights&page=50)

 

II. Άτομο επικοινωνίας (email, fax, τηλέφωνο)
Δρ. Μαρίνος Ιωαννίδης
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
Ερευνητικό Εργαστήριο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Τηλ. +35725002020
Φαξ. +35725002899
E-Mail: marinos.ioannides@cut.ac.cy

Tags: Πολιτιστικά, ΤΕΠΑΚ
Cyta RCB Bank Modesoft

 

 

Το ΕΤΕΚ στον Τύπο
Εγγραφή στο Newsletter
Πληρώστε ηλεκτρονικά τη συνδρομή σας.

 

 

Copyright © ETEK 2018 All Rights Reserved
Disclaimer | Privacy