English Version Ελληνική Έκδοση Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Επικοινωνία Facebook Youtube LinkedIn
Εξειδικευμένη Αναζήτηση 
Ποιότητα
Αμεροληψία
Επιστημονικότητα
Τεκμηρίωση
Παρεμβατικότητα
Back

Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου, αφού μελέτησε σε βάθος τις επιπτώσεις των πρόσφατων εξελίξεων στην οικονομία της Κύπρου, διαμόρφωσε συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες εισηγήσεις για δράσεις και ενέργειες, με στόχο την ταχύτερη δυνατή ανάκαμψη της οικονομίας στο σύνολό της και τη δημιουργία ή συγκράτηση θέσεων εργασίας.

 


Πέραν των προτάσεων, το Επιμελητήριο αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για να συνεισφέρει έμπρακτα στον αγώνα για επιστροφή της Κύπρου σε πορεία ανάπτυξης. Οι πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν τη διευθέτηση συνάντησης με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και αρμόδιους υπουργούς καθώς και προσπάθεια για συντονισμό συνδέσμων και οργανώσεων που σχετίζονται με τον κατασκευαστικό τομέα στην Κύπρο ώστε να υπάρξει από κοινού προώθηση θέσεων και εισηγήσεων.

 

 

Σε δημοσιογραφική διάσκεψη, που δόθηκε σήμερα, Τετάρτη 10 Απριλίου, στα γραφεία του ΕΤΕΚ στην παλιά Λευκωσία, ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ Στέλιος Αχνιώτης, ανέλυσε τις πρωτοβουλίες και τις προτάσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου για τη ταχύτερη δυνατή ανάκαμψη της οικονομίας και περιορισμό της αυξητικής τάσης της ανεργίας.

 

 

Όπως σημείωσε στην ομιλία του ο κ. Αχνιώτης: «Είναι πλέον δεδομένο ότι ο τρόπος που αντιμετωπίζαμε τα πράγματα μέχρι σήμερα θα πρέπει να αλλάξει, οι στόχοι να επανακαθοριστούν και να ληφθούν άμεσα αποφάσεις για θέματα, που για λόγους πολιτικούς, γραφειοκρατίας, συνήθειας (business as usual) και άλλους δεν τολμούσαμε να αγγίξουμε.

Πρωταρχικοί μας στόχοι τώρα θα πρέπει να είναι: η συγκράτηση των ποσοστών της ανεργίας μέσα από τολμηρές αποφάσεις, σε σχέση με την αξιοποίηση των εθνικών φυσικών πόρων, των υποδομών αλλά και του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας μας, η τόνωση της επιχειρηματικότητας και η στήριξη της ντόπιας και ξένης αναπτυξιακής δραστηριότητας καθώς και ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου και της λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας με καινούρια χαρακτηριστικά όπως η αυξημένη παραγωγικότητα και η μείωση του χρόνου ανταπόκρισης. Όσον δε αφορά τον ιδιωτικό τομέα θα πρέπει και εδώ να στοχεύσουμε σε αύξηση της παραγωγικότητας και αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων που έχουμε ως λαός και ως χώρα».

 

 

Οι εισηγήσεις του ΕΤΕΚ, που περιλαμβάνονται σε οκτασέλιδο κείμενο, στηρίζονται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες:
• Διευκόλυνση της Ανάπτυξης και Ενθάρρυνση της ντόπιας και ξένης Επιχειρηματικότητας
• Επαναπροσδιορισμός του ρόλου και του τρόπου λειτουργίας του δημόσιου τομέα/ αύξηση παραγωγικότητας του τομέα
• Περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης και προτεραιότητα στην αξιοποίηση του ντόπιου εργατικού δυναμικού/ Άντληση ερευνητικών κονδυλίων από ΕΕ
• Στρατηγικές Αποφάσεις και Σχεδιασμός για το Βραχυπρόθεσμο και Μεσοπρόθεσμο Μέλλον.

Στο κείμενο των εισηγήσεων του ΕΤΕΚ προτείνεται, μεταξύ άλλων, ότι «δεν πρέπει να αναμένεται από το δημόσιο τομέα να παράξει πλούτο, αλλά ο ρόλος του θα πρέπει να επαναπροσδιοριστεί και να επικεντρωθεί σε εποπτικό, συντονιστικό και υποστηρικτικό ρόλο με ταυτόχρονη βελτίωση της παραγωγικότητας του».

 

 

Το ΕΤΕΚ εισηγείται, επίσης, την ενοποίηση της τοπικής αυτοδιοίκησης, γειτονικών δηλαδή δημοτικών αρχών και τη δημιουργία ενιαίων αρχών ελέγχου της ανάπτυξης, την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε όλους τους τομείς της δημόσιας διοίκησης, την ενεργειακή αναβάθμιση του κρατικού κτιριακού αποθεματικού, τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, την παροχή φορολογικών και πολεοδομικών κινήτρων για επενδύσεις με πολλαπλασιαστικό φαινόμενο για την απασχόληση καθώς και την προκήρυξη διαγωνισμών για μελέτες έργων που αναμένεται να υλοποιηθούν στο εγγύς μέλλον κάτι που θα απασχολήσει δεκάδες επιστήμονες.

 

 

Σε άλλο σημείο των εισηγήσεων του ΕΤΕΚ τονίζεται ότι προϋπόθεση για εργοδότηση στην Κύπρο τόσο για το Δημόσιο όσο και για τον Ιδιωτικό Τομέα θα πρέπει να είναι η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε ανάλογο επίπεδο, σύμφωνα με τη φύση της εργασίας που απαιτείται. 

 

Tags: Ανακοίνωση ΕΤΕΚ, Διάσκεψη Τύπου, Εργασία
Images
Cyta RCB Bank Modesoft

 

 

Το ΕΤΕΚ στον Τύπο
Εγγραφή στο Newsletter
Πληρώστε ηλεκτρονικά τη συνδρομή σας.

 

 

Copyright © ETEK 2018 All Rights Reserved
Disclaimer | Privacy