English Version Ελληνική Έκδοση Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Επικοινωνία Facebook Youtube LinkedIn
Εξειδικευμένη Αναζήτηση 
Ποιότητα
Αμεροληψία
Επιστημονικότητα
Τεκμηρίωση
Παρεμβατικότητα
Back

Μέτρα για βελτίωση του οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας στην Κύπρο εξήγγειλε ο Υφυπουργός παρά τω Προέδρω κ. Κωνσταντίνος Πετρίδης, κατά την τελετή βράβευσης των διαγωνισμών «Μαθητές στην Έρευνα 2015-2016» (ΜΕΡΑ) και «Τεχνολογία και Καινοτομία στην Εκπαίδευση 2015-2016» (ΤΕΚΕ) που διοργάνωσε το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

 

Ο κ. Πετρίδης, συγχαίροντας το ΙΠΕ για την πρωτοβουλία και τους διακριθέντες μαθητές για τα επιτεύγματά τους, σημείωσε ότι η Κυβέρνηση δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα για βελτίωση του οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας στην Κύπρο μέσω στοχευμένων μέτρων. Όπως ανέφερε, η Κυβέρνηση έχει υιοθετήσει μέτρα διευκόλυνσης επενδύσεων σε έρευνα και καινοτομία, με στόχο την προώθηση της Επιχειρηματικής Καινοτομίας, μέσω της Δήλωσης Πολιτικής για την Ενίσχυση του Επιχειρηματικού Οικοσυστήματος. Ο κ. Πετρίδης, σημείωσε, επίσης, ότι ενώπιον της Νομικής Υπηρεσίας με στόχο να εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο εντός Ιουνίου, βρίσκεται η τροποποίηση σχετικής νομοθεσίας, που περιλαμβάνει ρυθμίσεις για την παραχώρηση φορολογικών ελαφρύνσεων για επενδύσεις σε καινοτόμες επιχειρήσεις και την αναθεώρηση του πλαισίου προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας, έτσι ώστε να διευκολύνεται η εξασφάλιση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Παράλληλα, είπε «προωθείται η αξιολόγηση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου, καθώς και οι κατάλληλες μεταρρυθμίσεις για διευκόλυνση της δημιουργίας εταιριών μέσα από Πανεπιστήμια (University spin-offs)».

 

O πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΠΕ, Γιώργος Γεωργίου συνεχάρη τους βραβευθέντες για την διάκρισή τους διαβιβάζοντας την πρόθεση του ΙΠΕ για συνέχιση και αναβάθμιση του θεσμού των Βραβείων με απώτερο στόχο η έρευνα και η καινοτομία να αποτελέσουν αναπόσπαστο μέρος της μαθητικής ζωής της νέας γενιάς του τόπου μας. Ο κ. Γεωργίου είπε επίσης, ότι το ΙΠΕ «θα προχωρήσει σύντομα στην προκήρυξη νέων Προγραμμάτων για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία, τα οποία θα ισχύσουν για την περίοδο 2016-2020». Μέσα από τα νέα Προγράμματα, συνέχισε, «θα παραχωρηθεί χρηματοδότηση συνολικού ύψους 100 εκατ. ευρώ για δραστηριότητες Έρευνας και Καινοτομίας ενώ από αυτά αναμένεται να επωφεληθούν εκατοντάδες οργανισμοί, επιχειρήσεις, ερευνητές, φοιτητές και, φυσικά, οι μαθητές μας».

 

Κατά την τελετή βράβευσης, που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία, απονεμήθηκαν στους μαθητές τιμητικές πλακέτες και ονομαστικά διπλώματα και στα σχολεία τους χρηματικά ποσά προς ενίσχυση των ερευνητικών τους δραστηριοτήτων. Απονεμήθηκαν πέραν των 38 βραβείων, επαίνων και ευφήμων μνειών, σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία από ολόκληρη την Κύπρο ενώ εκτέθηκαν επίσης όλες οι βραβευμένες κατασκευές. Τα θέματα που απασχόλησαν τους μαθητές που συμμετείχαν στους διαγωνισμούς κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα από όλους τους τομείς των επιστημών, όπως η τέχνη και ο πολιτισμός, η πληροφορική και η μηχανική, το περιβάλλον και η ενέργεια, η φυσική και η χημεία καθώς και επίκαιρα κοινωνικά και οικονομικά θέματα.

 

Οι δυο διαγωνισμοί, που προκηρύσσονται σε ετήσια βάση στο πλαίσιο του Προγράμματος «Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας» του ΙΠΕ, επιδιώκουν να ωθήσουν τους μαθητές από όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης να αντιληφθούν τη σημασία και τη χαρά της έρευνας και της καινοτομίας μέσα από την εμπλοκή σε πρωτότυπες μελέτες, πειράματα και κατασκευές. Παράλληλα, καλλιεργούνται οι δεξιότητες για ομαδική εργασία και ανάληψη πρωτοβουλιών.

Tags: Έρευνα, Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας
Cyta RCB Bank Modesoft

 

 

Το ΕΤΕΚ στον Τύπο
Εγγραφή στο Newsletter
Πληρώστε ηλεκτρονικά τη συνδρομή σας.

 

 

Copyright © ETEK 2018 All Rights Reserved
Disclaimer | Privacy