English Version Ελληνική Έκδοση Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Επικοινωνία Facebook Youtube LinkedIn
Εξειδικευμένη Αναζήτηση 
Ποιότητα
Αμεροληψία
Επιστημονικότητα
Τεκμηρίωση
Παρεμβατικότητα
Back

Έντονα προκατειλημμένη και λανθασμένη η παραπομπή της Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για ρυθμίσεις που αφορούν το επάγγελμα του αρχιτέκτονα και μηχανικού

 

Αναφορικά με το θέμα που είδε το φως της δημοσιότητας σχετικά με παραπομπή της Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για παραβίαση ευρωπαϊκής οδηγίας αναφορικά με απαιτήσεις για κατοχή μετοχικού κεφαλαίου εταιρειών που παρέχουν υπηρεσίες μηχανικής το ΕΤΕΚ σημειώνει τα ακόλουθα:

1. Με βάση τροποποίηση που έγινε στην περί ETEK νομοθεσία το 2012, επιτρέπεται η παροχή υπηρεσιών μηχανικής από εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, με την προϋπόθεση ότι το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας αυτής κατέχεται από μηχανικούς.

2. Σημειώνεται πως η σχετική ευρωπαϊκή οδηγία για την εσωτερική αγορά (η γνωστή και πολυσυζητημένη Οδηγία του Μπολκεστάιν) επιτρέπει υπό προϋποθέσεις τον καθορισμό απαιτήσεων όσον αφορά την κατοχή του μετοχικού κεφαλαίου εταιρειών.

3. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε κρίνει πως η απαίτηση κατοχής μετοχικού κεφαλαίου 100% δεν δικαιολογείται και ενεργοποίησε μια διαδικασία δομημένης διαβούλευσης με τη Δημοκρατία για τροποποίηση της σχετικής ρύθμισης.

4. Το ΕΤΕΚ, ενόψει της διαδικασίας που είχε κινηθεί από την Επιτροπή, σε συνεννόηση με το αρμόδιο υπουργείο, λαμβάνοντας υπόψη τις ρυθμίσεις που εφαρμόζονται και σε άλλα κράτη μέλη αλλά και τις ιδιαιτερότητες της Κυπριακής Δημοκρατίας, είχε αντιπροτείνει σχετική τροποποίηση με την οποία αφαιρούνταν οποιαδήποτε τυχόν εμπόδια που αφορούσαν περιορισμούς κατοχής μετοχών, με σκοπό να επιτρέπεται η δευτερεύουσα εγκατάσταση εταιρειών μηχανικής που είναι ήδη εγκατεστημένες σε άλλο κράτος μέλος. Η εν λόγω πρόνοια είναι επιπρόσθετη της υφιστάμενης πρόνοιας της περί ΕΤΕΚ Νομοθεσίας η οποία επιτρέπει, χωρίς οποιουσδήποτε μετοχικούς περιορισμούς, την παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών από εταιρείες εγκατεστημένες σε άλλα κράτη μέλη. Περαιτέρω, είχε προταθεί η μείωση της απαίτησης για κατοχή μετοχικού κεφαλαίου από εταιρείες οι οποίες είναι εγκατεστημένες στη Δημοκρατία, στο 51% με την ασφαλιστική δικλείδα ότι οι μετοχές με δικαίωμα ψήφου θα εξακολουθήσουν να κατέχονται σε ελάχιστο ποσοστό 75% από μηχανικούς.

5. Οι εισηγήσεις του ΕΤΕΚ έχουν προωθηθεί προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει της καθορισμένης διαδικασίας χωρίς μέχρι σήμερα να υπάρξει επίσημη απάντηση επί αυτού.

6. Το ΕΤΕΚ για μια σειρά από λόγους που έχουν επανειλημμένα προβληθεί δημόσια και οι οποίοι επίσης έχουν κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σχετίζονται μεταξύ άλλων με την :

(α) ιδιαιτερότητα του κυπριακού συστήματος οικοδομικής αδειοδότησης και ελέγχου της ανάπτυξης το οποίο de facto λόγω και της κλίμακας εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τους ιδιώτες – μελετητές και

(β) τα μαζικά προβλήματα οικοδομικών παρατυπιών και γενικότερα της πολύ κακής λειτουργίας του τομέα ανάπτυξης γης με τα γνωστά συνεπακόλουθα των μαζικών οικοδομικών παρανομιών, διπλών υποθηκεύσεων, αδυναμίας έκδοσης εκσυγχρονισμένων τίτλων και μεταβιβάσεων, και εγκλωβισμού αγοραστών

υποστηρίζει πως είναι αναγκαία η περαιτέρω ενίσχυση των υφιστάμενων ρυθμίσεων που αφορούν τους συντελεστές της οικοδομικής βιομηχανίας, αλλά και η λήψη μέτρων για επιβολή τους, και πως είναι λανθασμένη η αντίληψη πως τις λύσεις θα δώσει η περαιτέρω απορύθμιση των συντελεστών του οικοδομικού κλάδου. Η πιο πάνω αναφερόμενη εισήγηση του ΕΤΕΚ κρίνεται πως ικανοποιεί τους προβληματισμούς και ανησυχίες που έχουν τεθεί από την Επιτροπή, ικανοποιεί τις απαιτήσεις της σχετικής Οδηγίας και θα έπρεπε να είχε γίνει αποδεκτή.

7. Δυστυχώς, η αντίληψη που έχει αποκομίσει το ΕΤΕΚ είναι πως η επιμονή της Επιτροπής στην περαιτέρω μείωση του ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου, με την παραπομπή της Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, δεν εδράζεται σε ρητή παράβαση της κοινοτικής νομοθεσίας αλλά, αντίθετα, στην επιδιωκόμενη ετσιθελική ομοιογενοποίηση των εθνικών κανονιστικών διατάξεων στον ελάχιστο κοινό παρονομαστή, προς όφελος της «ενιαίας εσωτερικής αγοράς». Δυστυχώς, τέτοιες προσεγγίσεις κατά την άποψη τόσο του ΕΤΕΚ, όσο και άλλων ευρωπαϊκών επιστημονικών σωμάτων προωθούνται αγνοώντας τις ειδικές εθνικές, περιφερειακές και άλλες συνθήκες που δυνατόν να επικρατούν σήμερα στα κράτη μέλη και δεν είναι ξένες ή ασύνδετες με τον ευρωσκεπτικισμό ή τις ακραίες τάσεις που διαμορφώνονται το τελευταίο διάστημα σε ολόκληρη την Ευρώπη.


18 Νοεμβρίου 2016

 

Tags: Ανακοίνωση ΕΤΕΚ, Ευρωπαϊκή Ένωση, Νομοθεσία
Cyta RCB Bank Modesoft

 

 

Το ΕΤΕΚ στον Τύπο
Εγγραφή στο Newsletter
Πληρώστε ηλεκτρονικά τη συνδρομή σας.

 

 

Copyright © ETEK 2018 All Rights Reserved
Disclaimer | Privacy