English Version Ελληνική Έκδοση Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Επικοινωνία Facebook Youtube LinkedIn
Εξειδικευμένη Αναζήτηση 
Ποιότητα
Αμεροληψία
Επιστημονικότητα
Τεκμηρίωση
Παρεμβατικότητα
Back

Διατάξεις των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 (Κ.Δ.Π. 410/2015)


Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμοί του 2015 (Κ.Δ.Π. 410/2015) οι οποίοι τέθηκαν σε εφαρμογή στις 4.12.2015 και αντικαθιστούν τους περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμούς του 2002 (Εναρμονιστικοί Κανονισμοί της Οδηγίας 95/57/ΕΟΚ) διευκρινίζουν, μεταξύ άλλων, τις υποχρεώσεις των κυρίων των έργων (ιδιοκτητών) και μελετητών καθώς και τα προσόντα και καθήκοντα των Συντονιστών Μελέτης και Εκτέλεσης.

 

Οι βασικές υποχρεώσεις των συντελεστών ενός κατασκευαστικού έργου που επιβάλλονται από τους πιο πάνω Κανονισμούς αναφέρονται συνοπτικά σε ενημερωτικό έντυπο.


Η συμμόρφωση των κυρίων των έργων (ιδιοκτητών) με τις εν λόγω υποχρεώσεις θα πρέπει να διασφαλίζεται, μεταξύ άλλων, μέσω:

(α) της επιλογής καταλλήλων μελετητών, συντονιστών για τα θέματα ασφάλειας και υγείας, εργολάβων και άλλων συντελεστών του έργου οι οποίοι διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα, γνώσεις, εμπειρία, προσωπικό, τεχνογνωσία και πόρους,
(β) της διαδικασίας των προσφορών με επαρκή έγγραφα, διαδικασιών και αξιολόγησης των προσφορών, λαμβάνοντας υπόψη και τα θέματα ασφάλειας και υγείας και

(γ) της χρήσης επαρκών συμβολαίων ανάθεσης της μελέτης ή/και εκτέλεσης των έργων, λαμβάνοντας υπόψη και τα θέματα ασφάλειας και υγείας.

Στις περιπτώσεις έργου οδικών δικτύων, όπου το έργο περιλαμβάνει δίκτυα παροχής υπηρεσιών, όπως νερού, αερίων, παροχής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών ή/και άλλων έργων που πραγματοποιούνται για λογαριασμό περισσότερων του ενός κυρίου του έργου, οι συντελεστές του έργου διασφαλίζουν ότι ορίζεται ένας κύριος του έργου για ολόκληρο το έργο, ο οποίος ενεργεί εκ μέρους όλων των κυρίων του έργου, για σκοπούς εφαρμογής των πιο πάνω Κανονισμών.

 

Η συμμόρφωση των μελετητών με τις εν λόγω υποχρεώσεις θα πρέπει να διασφαλίζεται, μεταξύ άλλων, μέσω:

(α) επιλογής καταλλήλων σχεδιαστικών λύσεων και καταλλήλων και υλικών και εξοπλισμού,
(β) του καθορισμού ή/και της προδιαγραφής ασφαλών μεθόδων εργασίας,
(δ) συμπερίληψης επαρκών πληροφοριών στα κατασκευαστικά σχέδια και άλλα έγγραφα της μελέτης ειδικά για τους κινδύνους που δεν είναι εύκολα προβλεπτοί,
(ε) της επιλογής κατάλληλων συνεργατών που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα, γνώση και εμπειρία,
(στ) της διαδικασίας των προσφορών με επαρκή έγγραφα, διαδικασιών και αξιολόγησης των προσφορών, λαμβάνοντας υπόψη και τα θέματα ασφάλειας και υγείας και
(ζ) της χρήσης κατάλληλων και επαρκών συμβολαίων ανάθεσης της εκτέλεσης των έργων, λαμβάνοντας υπόψη και τα θέματα ασφάλειας και υγείας.

 

Επισημαίνεται ότι, σε όλες τις περιπτώσεις όπου υλοποιούνται κατασκευαστικά ή άλλα αναπτυξιακά έργα οι κύριοι των έργων (ιδιοκτήτες)και οι μελετητές των έργων, θα πρέπει να διασφαλίζουν τη συμμόρφωσή τους με τις πρόνοιες της νομοθεσίας για τα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία μέσω κατάλληλων ενεργειών και διαδικασιών. Σε αντίθετη περίπτωση διευκρινίζεται ότι τυχόν παράβαση των προνοιών της νομοθεσίας αποτελεί ποινικό αδίκημα.

 

Για σκοπούς διευκόλυνσης της συμμόρφωσης καταγράφονται, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των πιο πάνω Κανονισμών, στα συνημμένα Παραρτήματα 1 έως 4:

(α) Οι υποχρεώσεις του Κύριου του Έργου (ιδιοκτήτη)
(β) Οι υποχρεώσεις του Μελετητή
(γ) Τα καθήκοντα του Συντονιστή Μελέτης
(δ) Τα καθήκοντα του Συντονιστή Εκτέλεσης

 

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, 1493 Λευκωσία. Τηλ.: 22405623, Φαξ: 22663788, E-mail: info@dli.mlsi.gov.cy, Ιστοσελίδα: www.mlsi.gov.cy/dli.

Tags: Ασφάλεια και Υγεία, Νομοθεσία, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Cyta RCB Bank Modesoft

 

 

Το ΕΤΕΚ στον Τύπο
Εγγραφή στο Newsletter
Πληρώστε ηλεκτρονικά τη συνδρομή σας.

 

 

Copyright © ETEK 2018 All Rights Reserved
Disclaimer | Privacy