English Version Ελληνική Έκδοση Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Επικοινωνία Facebook Youtube LinkedIn
Εξειδικευμένη Αναζήτηση 
Ποιότητα
Αμεροληψία
Επιστημονικότητα
Τεκμηρίωση
Παρεμβατικότητα
Back

Στον μηχανικό Αντώνη Κουντούρη απονεμήθηκε το Βραβείο Μηχανικής ΕΤΕΚ 2017, κατά τη διάρκεια της επίσημης τελετής παρουσίασης του Απολογισμού Τριετίας του ΕΤΕΚ 2014-2017, που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία, στις 18 Μαΐου 2017. Η απονομή έγινε από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη.

 

Το Βραβείο Μηχανικής συνοδευόταν και από χρηματικό έπαθλο €10.000. Ο Αντώνης Κουντούρης είναι ένας νεαρός και πολύ δραστήριος μηχανικός ο οποίος έχει αναπτύξει πολυσχιδή δράση στα θέματα της επιχειρηματικότητας. Καθοριστική σημασία για τη βράβευση του κ. Κουντούρη είχε η συμβολή του στο σχεδιασμό, παραγωγή και εμπορική αξιοποίηση του τσιμεντοκονιάματος πολυουρεθάνης THERMINK. Το THERMINK, που έχει ήδη διακριθεί, περιέχει έντονα το στοιχείο της καινοτομίας, ενώ αναντίλεκτα συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ουσιαστικά αξιοποιώντας απόβλητα πολυουρεθάνης δημιουργήθηκε ένα νέο υλικό (το THERMINK) με πολύ καλές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην οικοδομική βιομηχανία. Συνεπώς, η διαδικασία παραγωγής του THERMINK και το ίδιο το προϊόν συνδυάζει την περιβαλλοντική προστασία, τη διαχείριση οικοδομικών ή και άλλων αποβλήτων, την ενεργειακή απόδοση και την πολύτιμη δημιουργία προστιθέμενης αξίας στην εγχώρια βιομηχανική παραγωγή.

 

Εξάλλου, Εύφημος μνεία απονεμήθηκε στην ευρεσιτεχνία RampCo η οποία είναι μια τεχνολογικά προηγμένη αναδιπλούμενη και μεταφερόμενη πλατφόρμα. Η ευρεσιτεχνία RampCo είναι προϊόν ερευνητικού προγράμματος του 7ου πακέτου πλαισίου (fp7), με συντονιστή τον Οργανισμό CYRIC. Η ευρεσιτεχνία RampCo μέσω ενός καινοτόμου μηχανισμού κίνησης επιδιώκει την αυτόνομη εξυπηρέτηση πρόσβασης ατόμων σε τροχοκάθισμα σε υποδομές ή κτήρια χωρίς κατάλληλες πρόνοιες, έναν τομέα στον οποίο έχουμε μεγάλες δυστυχώς αδυναμίες στην Δημοκρατία.

 

Εύφημος μνεία απονεμήθηκε και στον μηχανικό Θεόδωρο Κασκίρη για τον εντοπισμό, ετοιμασία τεκμηρίωσης, επιτυχή εμπλοκή της διεύθυνσης και διοίκησης της ΑΗΚ και υλοποίηση έργου βελτιστοποίησης του δικτύου διανομής μέσης τάσης της Περιφέρειας Λευκωσίας. Ο Θεόδωρος Κασκίρης είναι ένας νεαρός ηλεκτρολόγος μηχανικός, ο οποίος ενώ είχε συμβληθεί με την ΑΗΚ για να παρέχει άλλες υπηρεσίες, πέραν των καθηκόντων του, εντόπισε μια δυνατότητα βελτιστοποίησης του δικτύου διανομής μέσης τάσης της Περιφέρειας Λευκωσίας και αφού τεκμηρίωσε την πρότασή του, έπεισε τη διεύθυνση και διοίκηση του Οργανισμού να προχωρήσει στην εφαρμογή της βελτιστοποίησης αυτής, με περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη για τη χώρα μας. Ας σημειωθεί ότι μελετάται η εφαρμογή της βελτιστοποίησης αυτής και στις υπόλοιπες Περιφέρειες του Οργανισμού. Με δεδομένο το μέγεθος και το συντηρητισμό που συνήθως χαρακτηρίζει έναν μεγάλο οργανισμό όπως είναι η ΑΗΚ που δραστηριοποιείται στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, το επίτευγμα του κ. Κασκίρη, πέραν των πιο πάνω, σίγουρα περιέχει την καινοτομία στην προσέγγιση και συνεπώς είναι άξιο αναφοράς.

 

Για το «Βραβείο Μηχανικής ΕΤΕΚ 2017» υποβλήθηκαν 18 συμμετοχές. Όλες οι συμμετοχές πληρούσαν τα βασικά κριτήρια της εμπρόθεσμης υποβολής και της κατάθεσης και υποστήριξης τους από μέλη του ΕΤΕΚ. Η κριτική επιτροπή του Βραβείου Μηχανικής 2017 αποτελείτο από τους: Στέλιο Αχνιώτη, Πρόεδρο ΕΤΕΚ, Αντρέα Μαραγκό, Β’ Αντιπρόεδρο ΕΤΕΚ, Δρ Ανδρέα Αλεξάνδρου, Καθηγητή, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Δρ Γιώργο Δημοσθένους, Πρύτανη Πανεπιστημίου Φρέντερικ, τέως Υπουργό Παιδείας, Δρ Συμεών Κασσιανίδη, Εκτελεστικό Πρόεδρο Hyperion Systems Engineering, Δρ Ανδρέα Πουλλικκά, Πρόεδρο ΡΑΕΚ και Δρ Βενιζέλο Ευθυμίου, Πρόεδρο Ερευνητικής Μονάδας ΦΩΣ, Πανεπιστημίου Κύπρου.

Tags: Ανακοίνωση ΕΤΕΚ, Απολογισμός Δράσης Τριετίας, Βραβείο Μηχανικής ΕΤΕΚ
Images
Cyta RCB Bank Modesoft

 

 

Το ΕΤΕΚ στον Τύπο
Εγγραφή στο Newsletter
Πληρώστε ηλεκτρονικά τη συνδρομή σας.

 

 

Copyright © ETEK 2018 All Rights Reserved
Disclaimer | Privacy