English Version Ελληνική Έκδοση Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Επικοινωνία Facebook Youtube LinkedIn
Εξειδικευμένη Αναζήτηση 
Ποιότητα
Αμεροληψία
Επιστημονικότητα
Τεκμηρίωση
Παρεμβατικότητα
Back

Το ΕΤΕΚ καλεί τα μέλη του
να αναλάβουν καθοριστικό ρόλο

 

Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα για προβλήματα προσβασιμότητας αθλητικών χώρων μεγάλης κλίμακας, το Επιμελητήριο δηλώνει ευθαρσώς πως τέτοιες εγκαταστάσεις δεν επιτρέπεται να λειτουργούν εάν δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για ελεύθερη, ασφαλή και ανεμπόδιστη πρόσβαση όλων των πολιτών.
Στις περιπτώσεις όπου δεν πληρούνται οι σχετικές νομοθετικές πρόνοιες, θα πρέπει να αναστέλλεται η λειτουργία τους έως ότου διασφαλιστεί τόσο η προσβασιμότητα και ασφάλεια χρήσης του χώρου, περιλαμβανομένης και της ασφαλούς εκκένωσής τους σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου έκτακτου περιστατικού (πρόσβαση, διακίνηση στον χώρο, εύκολη και ασφαλής πρόσβαση στις εξόδους κινδύνου κ.λπ.), όσο και η δυνατότητα ισότιμης θέασης του αθλητικού ή άλλου θεάματος (σημείο τοποθέτησης καθισμάτων για ΑΜΕΑ, πρόσβαση σε ειδικά σχεδιασμένους χώρους υγιεινής κ.λ.π.) από όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες. Οποιαδήποτε άλλη λύση, πέραν της άμεσης αναστολής της λειτουργίας τους, διαιωνίζει το πρόβλημα, και μπορεί να είναι η αφορμή για αντίστοιχες παρανομίες σε δημόσια κτίρια και εγκαταστάσεις.

 

Η δημιουργία ενός προσβάσιμου, ασφαλούς και φιλικού περιβάλλοντος για όλους τους πολίτες, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του σύγχρονου σχεδιασμού κτιρίων και υπαίθριων χώρων και καταδεικνύει το επίπεδο πολιτισμού της εκάστοτε κοινωνίας.

 

Το Επιμελητήριο καλεί τα μέλη του να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο προς την κατεύθυνση αυτή, από τις θέσεις τους ως μελετητές, επιβλέποντες ή/και ως εποπτεύοντες μηχανικοί ή/και στελέχη των αρμόδιων αρχών.

 

Αναγνωρίζοντας αυτή την ευθύνη, πριν περίπου έξι μήνες το Επιμελητήριο υπέγραψε Πρωτόκολλο Συνεργασίας με την Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου (ΟΠΑΚ) με στόχο την προώθηση των αρχών του Σχεδιασμού για Όλους και της Προσβασιμότητας με έμφαση σε τρεις άξονες:
1. Την προώθηση νομοθετικών ρυθμίσεων για αύξηση της προσβασιμότητας στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον
2. Την υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας και διαφώτισης για θέματα προσβασιμότητας, τόσο για τα μέλη του ΕΤΕΚ, όσο και για το ευρύτερο κοινό
3. Την ενίσχυση της προσβασιμότητας και της συμμετοχής των ατόμων με αναπηρίες στην ψυχαγωγία και τον πολιτισμό.
Σημειώνεται δε πως πολύτιμο εργαλείο στην επίτευξη αυτών των στόχων, μέσω και της αυστηρής εφαρμογής του, αποτελεί το Πρότυπο για την Ασφάλεια Χρήσης και την Προσβασιμότητα που προωθήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών και ψηφίστηκε την περασμένη εβδομάδα από τη Βουλή. Το Πρότυπο έχει άμεση εφαρμογή, ενώ για έναν χρόνο ακόμα θα ισχύουν και οι υφιστάμενες πρόνοιες του Κανονισμού 61Η των περί Οδών και Οικοδομών Κανονισμών. Έως τη δημοσίευση του τελικού κειμένου του Προτύπου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, το τελικό του προσχέδιο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
 

Tags: Ανακοίνωση ΕΤΕΚ, Προσβασιμότητα
Cyta RCB Bank Modesoft

 

 

Το ΕΤΕΚ στον Τύπο
Εγγραφή στο Newsletter
Πληρώστε ηλεκτρονικά τη συνδρομή σας.

 

 

Copyright © ETEK 2018 All Rights Reserved
Disclaimer | Privacy