English Version Ελληνική Έκδοση Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Επικοινωνία Facebook Youtube LinkedIn
Εξειδικευμένη Αναζήτηση 
Ποιότητα
Αμεροληψία
Επιστημονικότητα
Τεκμηρίωση
Παρεμβατικότητα
Back

Όχι στην προχειρότητα, ναι στη χάραξη στρατηγικής για την ανάπτυξη και τον τουρισμό

 

Το τελευταίο διάστημα έχουν πυκνώσει τα περιστατικά με τα οποία καταδεικνύεται με εμφανή και αδιαμφισβήτητο τρόπο η ευθύνη που φέρουμε, ως πολιτεία και κοινωνία, για το πώς γίνεται αντιληπτή, αλλά και πώς υλοποιείται η ανάπτυξη στον τόπο μας. Είναι πλέον προφανές ότι στην «ανάπτυξη» που βιώνουμε αγνοούνται προκλητικά θεμελιώδεις αρχές όπως είναι η προστασία του περιβάλλοντος, η κοινωνική δικαιοσύνη, η καινοτομία και η βιωσιμότητα της ανάπτυξης.

 

Τίθεται λοιπόν ένα σημαντικό ερώτημα στο οποίο καλούμαστε να απαντήσουμε: την ανάπτυξη που θέλουμε για την Κύπρο θα την καθορίσουν οι επενδυτές ή ο στρατηγικός σχεδιασμός της ανάπτυξης είναι εκείνος που θα προσελκύσει επενδύσεις βάσει συγκεκριμένου οράματος και συγκροτημένου προγραμματισμού; Αν θέλουμε λοιπόν τη δεύτερη επιλογή είναι ξεκάθαρο πως η δημιουργία Υφυπουργείου Ανάπτυξης είναι μονόδρομος για να αναχαιτίσουμε την προχειρότητα, την έλλειψη συντονισμού, την αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων που χαρακτηρίζει μέχρι σήμερα τις επιλογές μας για την ανάπτυξη, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις μεγάλες αναπτύξεις και τον αντίκτυπό τους σε κοινωνία και περιβάλλον.

 

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η δημιουργία του Υφυπουργείου Τουρισμού, το οποίο θα κληθεί να διαχειριστεί τον καίριο αυτό τομέα για την κυπριακή οικονομία, σχεδιάζοντας κεντρικά, με προοπτική, αλλά και με σεβασμό στον τόπο και τον πολιτισμό. Πολλαπλά τα παραδείγματα τουριστικών αναπτύξεων που αλλοίωσαν το περιβάλλον και την ταυτότητα των τοπικών κοινωνιών, και εντέλει πέτυχαν το αντίθετο από το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, καταστρέφοντας το τοπίο και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των περιοχών που ήθελαν να αναπτύξουν.

 

Το Επιμελητήριο όχι μόνο τάσσεται υπέρ, αλλά τονίζει την αναγκαιότητα ίδρυσης των δύο υφυπουργείων υπογραμμίζοντας πως ο σχεδιασμός της ανάπτυξης πρέπει να ακολουθεί συγκεκριμένη στρατηγική, να προάγει τη συμμετοχικότητα, να βασίζεται σε τεχνοκρατικά δεδομένα, να μην διαμορφώνεται από μη τεκμηριωμένες πολιτικές αποφάσεις με άλλοθι την οικονομική μεγέθυνση, και να μην καθορίζεται αποκλειστικά από λογιστικά κριτήρια. Επίσης οφείλει να απευθύνεται σε όλους τους πολίτες, σημερινούς και αυριανούς, προασπίζοντας τα δημόσια αγαθά και το δημόσιο συμφέρον. Το ΕΤΕΚ δηλώνει πως θα στηρίξει την πολιτεία σε αυτή την κατεύθυνση. Παράλληλα όμως θα αντιταχθεί σε οποιονδήποτε αποπειραθεί να διαστρεβλώσει τον σκοπό ίδρυσης των δύο υφυπουργείων για να παρακάμψει δομές και διαδικασίες, με στόχο να προωθήσει αναπτύξεις ή και ενέργειες που καταστρατηγούν τις αρχές του ορθολογισμού και της αειφόρου ανάπτυξης.

 

27 Σεπτεμβρίου 2017

Η ανακοίνωση

Tags: Ανακοίνωση ΕΤΕΚ, Επενδύσεις, Οικονομία
Cyta RCB Bank Modesoft

 

 

Το ΕΤΕΚ στον Τύπο
Εγγραφή στο Newsletter
Πληρώστε ηλεκτρονικά τη συνδρομή σας.

 

 

Copyright © ETEK 2018 All Rights Reserved
Disclaimer | Privacy