English Version Ελληνική Έκδοση Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Επικοινωνία Facebook Youtube LinkedIn
Εξειδικευμένη Αναζήτηση 
Ποιότητα
Αμεροληψία
Επιστημονικότητα
Τεκμηρίωση
Παρεμβατικότητα
Back

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΕΤΕΚ

Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμοί του 2015 (Κ.Δ.Π. 410/2015)


Ορισμός συντονιστών για τα θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης (συντονιστής μελέτης) και κατά την εκτέλεση του έργου (συντονιστής εκτέλεσης)


Έχει διαπιστωθεί ότι μέλη του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ), που εμπλέκονται ως μελετητές ολόκληρου του έργου σε κατασκευαστικά έργα, ορίζουν οι ίδιοι ως συντονιστές μελέτης, πρόσωπα τα οποία δεν πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των πιο πάνω Κανονισμών.

Η πιο πάνω παράληψη των μελών του ΕΤΕΚ αποτελεί ποινικό αδίκημα σύμφωνα με τις σχετικές πρόνοιες της νομοθεσίας για τα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία η οποία προνοεί ποινές για χρηματικό ποσό μέχρι ογδόντα χιλιάδες ευρώ πρόστιμο ή φυλάκιση μέχρι τέσσερα χρόνια ή και για τις δύο αυτές ποινές μαζί.

Επιπρόσθετα της υποχρέωσης του μελετητή ολόκληρου του έργου να ορίσει συντονιστή μελέτης, οι μελετητές έχουν μεταξύ άλλων και τις ακόλουθες υποχρεώσεις σε σχέση με τον ορισμό του συντονιστή μελέτης και του συντονιστή εκτέλεσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των πιο πάνω Κανονισμών:

  • Στις περιπτώσεις όπου ο συντονιστής μελέτης ορίζεται από τον κύριο του έργου (ιδιοκτήτη), ο μελετητής ολόκληρου του έργου έχει υποχρέωση να συμβουλεύει τον κύριο του έργου για τον ορισμό του συντονιστή μελέτης.
  • Ο μελετητής ολόκληρου του έργου και, εάν δεν υπάρχει, ο μελετητής και ο επιβλέποντας έχει υποχρέωση να συμβουλεύει τον κύριο του έργου ή τον εργολάβο ολοκλήρου του έργου τον για τον ορισμό του συντονιστή εκτέλεσης. Επίσης, ο μελετητής ενημερώνει τον κύριο του έργου σχετικά με τις υποχρεώσεις που επιβάλλουν οι διατάξεις των εν θέματι Κανονισμών.
  • Ο ορισμός του συντονιστή μελέτης και συντονιστή εκτέλεσης καθώς και η ανάθεση των καθηκόντων τους πρέπει να γίνεται με γραπτή συμφωνία.
  • Σε περίπτωση που η κατάρτιση του σχεδίου ασφάλειας και υγείας ή/και φακέλου ασφάλειας και υγείας ή / και τα άλλα καθήκοντα του συντονιστή μελέτης ανατίθενται σε άλλα πρόσωπα, εκτός των μελετητών, αυτά πρέπει να κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα του συντονιστή μελέτης και να πληρούν τις απαιτήσεις του Νόμου και των περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών του 2002, για τα πρόσωπα που διεξάγουν δραστηριότητες προστασίας και πρόληψης των κινδύνων και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε άλλους εργοδότες ή σε άλλα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα.

 

Στο Παράρτημα 1 (πιο κάτω) περιγράφονται τα απαιτούμενα προσόντα του συντονιστή μελέτης και συντονιστή εκτέλεσης.

 

Τα Παραρτήματα 2 και 3 αποτελούν, αντίστοιχα, δείγματα εντύπων για την γραπτή συμφωνία ορισμού του συντονιστή μελέτης και του συντονιστή εκτέλεσης και τα οποία πρέπει να αποστέλλονται μαζί με την εκ των προτέρων γνωστοποίηση εργοταξίου σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των πιο πάνω Κανονισμών.

 

Στο Παράρτημα 4 περιγράφονται οι βασικές υποχρεώσεις των μελετητών.

 

Αναμένεται όπως όλα τα μέλη του ΕΤΕΚ που εμπλέκονται στην υλοποίηση κατασκευαστικών έργων ως μελετητές ή/και ως μελετητές ολόκληρου του έργου ή/και ως επιβλέποντες, συμμορφώνονται με τις σχετικές πρόνοιες της νομοθεσίας. Σε αντίθετη περίπτωση το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας είναι υποχρεωμένο να λαμβάνει μέτρα εναντίων όσων παραβαίνουν τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμοί του 2015 (Κ.Δ.Π. 410/2015)


Σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών 8 και 9 των πιο πάνω Κανονισμών οι Συντονιστές για τα θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης (Συντονιστής Μελέτης) και κατά την εκτέλεση του έργου (Συντονιστής Εκτέλεσης) πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:

 

1. Προσόντα Συντονιστή Μελέτης (Κανονισμός 8):

(i) προσόντα που του παρέχουν το δικαίωμα άσκησης επαγγέλματος για την εκπόνηση της μελέτης του έργου, σύμφωνα με τους περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ) Νόμους του 1990 έως 2015·

(ii) επαρκείς γνώσεις για θέματα ασφάλειας και υγείας· και

(iii) επαρκή πείρα στη μελέτη ή/και επίβλεψη ή/και διαχείριση κατασκευαστικών έργων.

 

2. Προσόντα Συντονιστή Εκτέλεσης (Κανονισμός 9):

(α) Για εργοτάξια έργων Πρώτης, Δευτέρας και Τρίτης Τάξης:

(i) τα προσόντα που του παρέχουν το δικαίωμα άσκησης επαγγέλματος σε Κλάδο σχετικό με τη μελέτη ή/και επίβλεψη ή/και διαχείριση ή/και διοίκηση ή/και εκτέλεση κατασκευαστικών έργων, σύμφωνα με τους περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμους του 1990 έως 2015 και

(ii) επαρκείς γνώσεις σε θέματα ασφάλειας και υγείας, όπως αυτές μπορεί να καθορίζονται με σχετικό διάταγμα της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

(β) Για εργοτάξια έργων Τέταρτης Τάξης:

(i) δίπλωμα τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σε Κλάδο της Μηχανικής ή ισότιμο προσόν σε Κλάδο σχετικό με τη μελέτη ή/και επίβλεψη ή/και διαχείριση ή/και διοίκηση ή/και εκτέλεση κατασκευαστικών έργων,

(ii) τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε εργοτάξιο και

(iii) επαρκείς γνώσεις σε θέματα ασφάλειας και υγείας, όπως αυτές μπορεί να καθορίζονται με σχετικό διάταγμα της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

(γ) Για εργοτάξια έργων Πέμπτης Τάξης:

(i) απολυτήριο λυκείου ή τεχνικής σχολής,

(ii) πενταετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε εργοτάξιο και

(iii) επαρκείς γνώσεις σε θέματα ασφάλειας και υγείας, όπως αυτές μπορεί να καθορίζονται με σχετικό διάταγμα του Υπουργού.

Tags: Ασφάλεια και Υγεία, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Cyta RCB Bank Modesoft

 

 

Το ΕΤΕΚ στον Τύπο
Εγγραφή στο Newsletter
Πληρώστε ηλεκτρονικά τη συνδρομή σας.

 

 

Copyright © ETEK 2018 All Rights Reserved
Disclaimer | Privacy