English Version Ελληνική Έκδοση Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Επικοινωνία Facebook Youtube LinkedIn
Εξειδικευμένη Αναζήτηση 
Ποιότητα
Αμεροληψία
Επιστημονικότητα
Τεκμηρίωση
Παρεμβατικότητα
Back

Την αδυναμία των αρχών να ασκούν οικοδομικό έλεγχο αποδεικνύει για άλλη μια φορά το περιστατικό με άτομο που φαίνεται πως ασκούσε παράνομα το επάγγελμα του αρχιτέκτονα, χωρίς είναι μέλος του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου και συνεπώς χωρίς να κατέχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

 

Το περιστατικό περιήλθε εις γνώση του ΕΤΕΚ τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν συγκεκριμένη οικοδομική αρχή ζήτησε πληροφόρηση για το εν λόγω άτομο, το οποίο φέρεται να ενεργούσε ως αρχιτέκτονας. Το ΕΤΕΚ ενημέρωσε την αρχή ότι το άτομο αυτό δεν είναι μέλος του και αφού προσπάθησε ανεπιτυχώς να επικοινωνήσει μαζί του, κατάγγειλε το περιστατικό στην Αστυνομία. Με βάση στοιχεία που διαβιβάστηκαν στο ΕΤΕΚ, το υπό αναφορά άτομο είχε αναρτήσει σε ανεγειρόμενη οικοδομή πινακίδα με ανύπαρκτο αριθμό μητρώου μέλους του ΕΤΕΚ και στοιχεία επικοινωνίας άλλου μέλους.


Ο περί ΕΤΕΚ νόμος προνοεί ότι ουδείς δικαιούται να ασκεί επάγγελμα σε κλάδο της μηχανικής επιστήμης εκτός αν είναι μέλος του ΕΤΕΚ και κατέχει άδεια άσκησης επαγγέλματος. Συναφώς ουδείς μπορεί να επαγγέλλεται με οποιοδήποτε όνομα, επωνυμία ή τίτλο τα οποία δίδουν την εντύπωση ότι είναι εγγεγραμμένο μέλος του ΕΤΕΚ, χωρίς να είναι. Η δε οικοδομική νομοθεσία επιβάλλει την ανάρτηση πινακίδας στην οποία να αναγράφονται τα ονόματα του εργολήπτη, του μελετητή / επιβλέποντος μηχανικού, καθώς και ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης και λήξης της χορηγηθείσας οικοδομικής άδειας.


Δυστυχώς το συγκεκριμένο περιστατικό, το οποίο από ότι φαίνεται δεν ήταν μεμονωμένο, επιβεβαιώνει τη μεγάλη ανεπάρκεια του οικοδομικού ελέγχου που ασκείται(;). Με την ευκαιρία αυτή το ΕΤΕΚ επαναφέρει συγκεκριμένες προτάσεις που έχει υποβάλει προς την Πολιτεία για εισαγωγή εκσυγχρονιστικών μέτρων που μεταξύ άλλων βελτιώνουν ουσιαστικά την άσκηση οικοδομικού ελέγχου. Πιο συγκεκριμένα, το ΕΤΕΚ έχει εισηγηθεί τη θέσπιση μητρώου μελετητών, την καθιέρωση ανεξάρτητων ελεγκτών δόμησης και τη μείωση του αριθμού και εξορθολογισμό των οικοδομικών αρχών. Συναφώς σημειώνεται πως το ΕΤΕΚ έχει προτείνει επίσης πρακτικά μέτρα για διασφάλιση της νομιμότητας, όπως είναι η απαίτηση υποβολής αίτησης για έκδοση πιστοποιητικού τελικής έγκρισης ως προϋπόθεση μόνιμης σύνδεσης με υπηρεσίες κοινής ωφελείας. Δυστυχώς παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις του Επιμελητηρίου δεν έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα ικανά μέτρα που να διασφαλίζουν τον ουσιαστικό οικοδομικό έλεγχο, με βασικότερη αιτία την απουσία πολιτικής βούλησης.

 

Το Επιμελητήριο υπενθυμίζει το κοινό ότι έχει τη δυνατότητα να βεβαιώνεται πως οι μελετητές που επιλέγει έχουν κατάλληλη άδεια άσκησης επαγγέλματος του ΕΤΕΚ, καθώς τα στοιχεία των μελών του που κατέχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ (www.etek.org.cy).

 

Η ανακοίνωση

Tags: Ανακοίνωση ΕΤΕΚ, Αρχιτεκτονική, Νομοθεσία
Cyta RCB Bank Modesoft

 

 

Το ΕΤΕΚ στον Τύπο
Εγγραφή στο Newsletter
Πληρώστε ηλεκτρονικά τη συνδρομή σας.

 

 

Copyright © ETEK 2018 All Rights Reserved
Disclaimer | Privacy