English Version Ελληνική Έκδοση Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Επικοινωνία Facebook Youtube LinkedIn
Εξειδικευμένη Αναζήτηση 
Ποιότητα
Αμεροληψία
Επιστημονικότητα
Τεκμηρίωση
Παρεμβατικότητα
Back

Του Στέλιου Αχνιώτη*


Ένα αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό έργο, μεγάλης σημασίας τόσο για την ευρύτερη Λεμεσό όσο και για την κυπριακή οικονομία, βρίσκεται αυτή τη στιγμή παγοποιημένο. Πρόκειται για τον νέο Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων στην περιοχή Κάτω Πολεμιδιών, η ανέγερση του οποίου καθυστερεί λόγω της μη χορήγησης άδειας οικοδομής από τον Δήμο Πολεμιδιών αλλά και λόγω αντιδράσεων από ομάδα διαμαρτυρίας κατοίκων της περιοχής.

 

Αυτή τη στιγμή περίπου το 50% της Λεμεσού εξυπηρετείται από τη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων σε περιοχή νοτίως της Μονής κοντά στο Μοναστήρι Αγίου Γεωργίου Αλαμάνου. Η μεγάλη επέκταση της Λεμεσού δημιουργεί πρόβλημα, αφού πολλές περιοχές της δεν καλύπτονται από αυτόν τον σταθμό. Για τις ανάγκες αυτές το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού Αμαθούντας (ΣΑΛΑ), εδώ και αρκετά χρόνια, εκπόνησε στρατηγικό σχέδιο, το οποίο προγραμμάτισε να εκτελέσει κατά φάσεις. Για κάλυψη της δυτικής περιοχής Λεμεσού προγραμμάτισε επέκταση του υφιστάμενου δικτύου αγωγών και κατασκευή άλλης μονάδας επεξεργασίας στη δυτική Λεμεσό.


To ζήτημα της δημιουργίας του δυτικού Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων Λεμεσού εξετάστηκε από το Επιμελητήριο επανειλημμένα και σε βάθος. Έγιναν επαφές και συναντήσεις με εκπροσώπους των κατοίκων των Πολεμιδιών που διαμαρτύρονται αλλά και με τη διεύθυνση του ΣΑΛΑ. Επίσης, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη από την Περιφερειακή Επιτροπή Λεμεσού του ΕΤΕΚ στη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων στη Βαθειά Γωνιά, η οποία λειτουργεί με σύστημα MBR, όπως αυτό που προτείνεται να κατασκευαστεί στη μονάδα στα Πολεμίδια. Η επίσκεψη αυτή κρίθηκε αναγκαία για να αποκτήσει το Επιμελητήριο ιδίαν άποψη για τη λειτουργία της μονάδας και ειδικότερα για τυχόν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Οι διαπιστώσεις του ΕΤΕΚ για το θέμα, μεταξύ άλλων, είναι ότι:

 

  • Ο νέος Σταθμός θα τερματίσει τη μόλυνση που προκαλούν στην περιοχή τα απόβλητα γειτονικών βιομηχανιών (υπάρχει ανοικτή δεξαμενή όπου απορρίπτονται υγρά απόβλητα), αφού θα επεξεργάζεται και τα απόβλητα των βιομηχανιών.
  • Ο Σταθμός θα είναι κλειστού τύπου και θα λειτουργεί με σύστημα μεμβρανών (MBR), συνεπώς δεν θα υπάρχουν ανοικτές δεξαμενές και δεν θα υπάρχουν αναθυμιάσεις ή οσμές.
  • Η νέα μονάδα θα παραλαμβάνει τα λύματα μιας μεγάλης περιοχής της δυτικής Λεμεσού τα οποία αυτή τη στιγμή είτε απορρίπτονται στη χωματερή Βατί είτε χύνονται ανεξέλεγκτα στο περιβάλλον ή διοχετεύονται στο υπέδαφος σε σηπτικές δεξαμενές και απορροφητικούς λάκκους με όλα τα αρνητικά συνεπακόλουθα, συνεπώς θα λύσει ένα μεγάλο περιβαλλοντικό πρόβλημα που ταλανίζει την περιοχή.
  • Το ΣΑΛΑ έχει ήδη εξασφαλίσει την χρηματοδότηση του έργου, η έναρξη του οποίου θα προσφέρει εργασία σε αρκετά άτομα και θα συμβάλει στην αναθέρμανση της οικονομίας.
  • Η εμπειρία έχει αποδείξει ότι δεν είναι πρακτικό ούτε οικονομικό να κατασκευάζονται μικρές συνοικιακές μονάδες επεξεργασίας των λυμάτων. Είναι ορθότερο να κατασκευάζονται μονάδες οι οποίες να καλύπτουν ευρύτερες περιοχές στο πλαίσιο ενός στρατηγικού σχεδίου.


Η άμεση δημιουργία του νέου δυτικού Σταθμού κρίνεται απαραίτητη και οποιαδήποτε άλλη καθυστέρηση ή μετατροπή ή τυχόν ακύρωση του έργου θα επιφέρουν μεγάλες οικονομικές επιπτώσεις. Παράλληλα, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο και να δοθεί τέτοια σημασία στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και την αισθητική τόσο της μονάδας όσο και του περιβάλλοντος χώρου ώστε να προσθέτει αξία στην περιοχή, δεδομένης της αφθονίας νερού που θα διαθέτει. Πιστεύουμε, επίσης, ότι μέσω του έργου θα πρέπει να προβάλλεται θετικά η παρουσία του νερού και η συμβολή του στην προστασία και αειφορία του περιβάλλοντος. Η πυκνή δενδροφύτευση και τοπιοτέχνηση πρέπει να είναι δεδομένη.

 

Εννοείται ότι η μονάδα θα πρέπει να συντηρείται επιμελώς και να λαμβάνονται όλες οι πρόνοιες για αποφυγή ενόχλησης των κατοίκων και θα πρέπει να υπάρχει μόνιμο σύστημα παρακολούθησης των αερίων εκπομπών και οσμών στον περιβάλλοντα χώρο της μονάδας το οποίο να ελέγχεται από ανεξάρτητο οργανισμό ώστε να διασφαλίζεται η ορθή λειτουργία της.


*Πολιτικός Μηχανικός
Πρόεδρος ΕΤΕΚ

Tags: Άρθρα και αναλύσεις, Ασφάλεια και Υγεία
Cyta RCB Bank Modesoft

 
Το ΕΤΕΚ στον Τύπο
Εγγραφή στο Newsletter
Πληρώστε ηλεκτρονικά τη συνδρομή σας.

 

Copyright © ETEK 2018 All Rights Reserved
Disclaimer | Privacy