English Version Ελληνική Έκδοση Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Επικοινωνία Facebook Youtube LinkedIn
Εξειδικευμένη Αναζήτηση 
Ποιότητα
Αμεροληψία
Επιστημονικότητα
Τεκμηρίωση
Παρεμβατικότητα
Back

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ), ανταποκρινόμενο στα αιτήματα σημαντικού αριθμού φορέων αλλά και ερευνητών αποφάσισε όπως παρατείνει την προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής ερωτηματολογίων στο πλαίσιο της εκπόνησης της μελέτης για τη Χαρτογράφηση του Ερευνητικού Ιστού της Κύπρου, μέχρι την 13η Σεπτεμβρίου 2013.

 

Παρά τη σημαντική μέχρι τώρα συμμετοχή, η παραχώρηση παράτασης θεωρήθηκε απαραίτητη λόγω της εξαιρετικής σημασίας της εν λόγω μελέτης και της ανάγκης συλλογής του μέγιστου δυνατού αριθμού ερωτηματολογίων για να την καταστήσουν αξιόπιστη.

 

Υπενθυμίζεται ότι κύριος στόχος της μελέτης είναι η καταγραφή των ερευνητικών δραστηριοτήτων που εκπονούνται στην Κύπρο, των διαθέσιμων ερευνητικών υποδομών, του εμπλεκόμενου ανθρώπινου δυναμικού και των ερευνητικών αποτελεσμάτων που παράγονται.

 

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν από τη μελέτη αναμένεται ότι θα συμβάλει πολυεπίπεδα στη λήψη θεσμικών αποφάσεων για το μέλλον της έρευνας στην Κύπρο. Συγκεκριμένα, θα αποτελέσει τη βάση για τη χάραξη συγκροτημένης πολιτικής για την έρευνα και θα διευκολύνει τον στρατηγικό σχεδιασμό για την περαιτέρω προώθηση της ανάπτυξης και αναβάθμισης της έρευνας στην Κύπρο.

 

Ταυτόχρονα, τα πορίσματα της μελέτης θα συμβάλουν στον σχεδιασμό μελλοντικών σχεδίων επιχορήγησης στους τομείς της έρευνας και της ανάπτυξης, στην αναγνώριση των περιοχών έρευνας όπου η Κύπρος έχει συγκριτικό, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε ευρωπαϊκό ή/και διεθνές επίπεδο και οι οποίες μπορούν να τύχουν στοχευμένης υποστήριξης καθώς και στην προώθηση της δικτύωσης και της σύναψης συνεργασιών σε εθνικό επίπεδο, με στόχο τη βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση των διαθέσιμων οικονομικών, ανθρώπινων και υλικών πόρων, προς όφελος της ποιοτικής αναβάθμισης των ερευνητικών αποτελεσμάτων.

 

Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων θα πρέπει να γίνει ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας http://questionnaires.research.org.cy και κατόπιν σχετικής εγγραφής.

 

Η συμμετοχή στην εν λόγω πρωτοβουλία κρίνεται ως εξαιρετικά σημαντική για την ουσιαστική ενίσχυση της προσπάθειας χάραξης ερευνητικής πολιτικής. Μη συμμετοχή από Φορείς ή/και ερευνητές συνεπάγεται τη μη καταγραφή θεματικών περιοχών/πεδίων στα οποία η Κύπρος μπορεί να έχει ιδιαίτερες δυνατότητες/επιτυχίες και τα οποία ενδεχομένως να μην ληφθούν υπόψη στη χάραξη εθνικής πολιτικής για την έρευνα για τα επόμενα χρόνια.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον αρμόδιο λειτουργό Α’ του ΙΠΕ, κ. Αντώνη Ιουλιανό (τηλ. 22-205037, ηλεκτρ. διευθ. aioulian@research.org.cy). 

Tags: Έρευνα, Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας
Cyta RCB Bank Modesoft

 
Το ΕΤΕΚ στον Τύπο
Εγγραφή στο Newsletter
Πληρώστε ηλεκτρονικά τη συνδρομή σας.

 

Copyright © ETEK 2018 All Rights Reserved
Disclaimer | Privacy