English Version Ελληνική Έκδοση Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Επικοινωνία Facebook Youtube LinkedIn
Εξειδικευμένη Αναζήτηση 
Ποιότητα
Αμεροληψία
Επιστημονικότητα
Τεκμηρίωση
Παρεμβατικότητα
Back

Η Κύπρος από το 1995 συμμετέχει στη διοργάνωση των εκδηλώσεων για τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Κληρονομιάς. Πρόκειται για έναν θεσμό που καθιερώθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης το 1991 και υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Σκοπός του θεσμού είναι να δώσει τη δυνατότητα στο ευρύ κοινό να γνωρίσει και να εκτιμήσει την αρχιτεκτονική και γενικά την πολιτιστική του κληρονομιά. Kατά τη διάρκεια της ημέρας αυτής ανοίγονται προς το κοινό ιστορικοί και παραδοσιακοί χώροι, ιδιαίτερα αυτοί όπου η πρόσβαση δεν είναι πάντα κατορθωτή. Παράλληλα, την ίδια ημέρα διοργανώνονται πληθώρα άλλων εκδηλώσεων, όπως εκθέσεις, διαλέξεις, μουσικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις κ.λπ.
με στόχο την επαφή του κόσμου με την παράδοση του κάθε τόπου.

 

Στην Κύπρο, οι Ευρωπαϊκές Ημέρες Κληρονομιάς συντονίζονται από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως. Το Τμήμα προεδρεύει Eιδικής Επιτροπής (Εθνική Επιτροπή Κύπρου) η οποία απαρτίζεται από διάφορους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, με εντολή να παρέχει συμβουλές και να εκφράζει τις απόψεις της για τη διοργάνωση των Ημερών αυτών.

 

Το 2013 οι Ευρωπαϊκές Ημέρες Κληρονομιάς διοργανώνονται σύμφωνα με την πρακτική των υπολοίπων ευρωπαϊκών χωρών, από τις ίδιες τις Τοπικές αρχές, με τον συντονισμό και την καθοδήγηση του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως. Για τον σκοπό αυτό οι εμπλεκόμενες Τοπικές Αρχές έχουν επιλέξει τις εκδηλώσεις τους αναλαμβάνοντας πλήρως τη διοργάνωση και τη χρηματοδότηση τους.

 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
Το θέμα «Ανα-κυκλώνοντας την Κληρονομιά» επιχειρεί να αναπτύξει την έννοια της διαχρονικότητας της κληρονομιάς και των αξιών που φέρει σε σχέση και με την οικονομία. Περιλαμβάνει την αναβίωση παραδοσιακών/ιστορικών οικισμών,
την αποκατάσταση και επανάχρηση μεμονωμένων κτηρίων (αρχαιολογικών χώρων, αρχαίων μνημείων, διατηρητέων οικοδομών), την επανάχρηση επίπλων, αντικειμένων ή εργαλείων, την καλλιέργεια και παραγωγή παραδοσιακών προϊόντων. Άρρηκτα συνδεδεμένη με την υλική κληρονομιά είναι και η άυλη. Ήθη, έθιμα, παραδόσεις, καλλιτεχνική δημιουργία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η προβολή τέτοιων θεμάτων μπορεί να συμβάλει στην παροχή ιδεών για εξοικονόμηση οικονομικών και φυσικών πόρων. Το θέμα καλύπτει ευρύ φάσμα της κληρονομιάς και της σχέσης της με τη σύγχρονη πραγματικότητα. 

 

ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ "ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ" 2013

Η επίσημη τελετή έναρξης για την Κύπρο θα γίνει στις Πλάτρες, στις 22 Σεπτεμβρίου 2013, 18:00 – 19:00 (Χώρος Διεξαγωγής: Ξενοδοχείο Forest Park).

 

Χαιρετισμοί:

  • Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Πλατρών, κ. Παναγιώτης Παπαδόπουλος.
  • Αν. Διευθύντρια του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, κα Αθηνά Αριστοτέλους.
  • Υπουργός Εσωτερικών, κ. Σωκράτης Χάσικος.
  • Αν. Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, κ. Χαρίλαος Μπουζούρας.

 

Afternoon Tea Dancing (1940 – 1950):
Αναβίωση των ξακουστών “Afternoon Tea Dancing”.
Μουσικό πρόγραμμα με χορούς, προσφορά καφέ / τσαγιού και εδεσμάτων με όλα τα συνοδευτικά της εποχής.

 

Θα υπάρχουν επίσης οι πιο κάτω εκδηλώσεις, απο τις 11:00 π.μ., στο Πολιτιστικό Κέντρο Πλατρών:

  • Έκθεση φωτογραφίας της εποχής (1900 - 1950)
  • Παρουσίαση Αρχιτεκτονικού Μωσαϊκού Πλατρών
  • Παιδικό εργαστήρι με τα τουβλάκια των Πλατρών.

 

Ξεναγήσεις στο χωριο: 11:00 – 13:00 και 15:00 – 17:00
Αφετηρία: Πολιτιστικό Κέντρο Πλατρών

 

Tags: Αρχιτεκτονική, Αρχιτεκτονική Τοπίου, Πολεοδομία – Χωροταξία, Πολεοδομικά, Πολιτιστικά
Cyta RCB Bank Modesoft

 

 

Το ΕΤΕΚ στον Τύπο
Εγγραφή στο Newsletter
Πληρώστε ηλεκτρονικά τη συνδρομή σας.

 

 

Copyright © ETEK 2018 All Rights Reserved
Disclaimer | Privacy