English Version Ελληνική Έκδοση Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Επικοινωνία Facebook Youtube LinkedIn
Εξειδικευμένη Αναζήτηση 
Ποιότητα
Αμεροληψία
Επιστημονικότητα
Τεκμηρίωση
Παρεμβατικότητα
Back

Συγκεκριμένες προτάσεις για επανεκκίνηση της οικονομίας κατάρτισε το ΕΤΕΚ, μετά από μελέτη, σε συνεργασία με την ΟΣΕΟΚ, την ΟΕΒ, το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών, την Επίτροπο Περιβάλλοντος και το Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομών και Τεχνικών Έργων.

 

Όπως ανακοινώθηκε σε δημοσιογραφική διάσκεψη, την Τρίτη 28 Ιανουαρίου, οι προτάσεις, με δυνητικό μέγεθος επένδυσης πέραν των €2 δισεκατομμυρίων και προοπτική δημιουργίας 30,000 θέσεων εργασίας, έχουν υποβληθεί πρόσφατα στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτές αποσκοπούν στην ουσιαστική επανεκκίνηση της κυπριακής οικονομίας και είναι ολοκληρωμένες, εφικτές και θα έχουν μεγάλο θετικό αντίκτυπο για την οικονομία και την αγορά εργασίας, χωρίς επιβάρυνση των δημοσίων οικονομικών. Ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ, Στέλιος Αχνιώτης, σε ομιλία του στη διάσκεψη είπε ότι από το Κράτος δεν έγιναν όλα εκείνα τα οποία θα μπορούσαν να επιλύσουν τα προβλήματα που δημιουργούνται λόγω της γραφειοκρατίας και λόγω των διαδικασιών του χθες. Ανακοινώνοντας τις προτάσεις ο κ. Αχνιώτης τόνισε ότι αυτές «ανατρέπουν την πεπατημένη και το παρωχημένο μη βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης». Σημείωσε ότι «θα βοηθήσουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας της κυπριακής οικονομίας. Με αυτό τον τρόπο δεν υποθηκεύουν το μέλλον των επόμενων γενιών αλλά θα τους διασφαλίσουν ένα καλύτερο και ποιοτικότερο μέλλον».

 

Οι προτάσεις αυτές αφορούν:

1. Δημιουργία καινοτόμου μηχανισμού χρηματοδότησης ενεργειακών αναβαθμίσεων υφιστάμενων κατοικιών

Οι ενεργειακές αναβαθμίσεις υφιστάμενων κτιρίων αποτελούν μία ορθολογική κίνηση με πολύ μεγάλη ελκυστική επενδυτική προοπτική, εάν οργανωθούν σωστά. Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Herman van Rompuy, στο συνέδριο Renovate Europe τον περασμένο Οκτώβριο, υπογράμμισε ότι πολιτικές για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως κόστος αλλά ως επενδύσεις με πολύ ψηλή απόδοση».

Ο κ. Αχνιώτης σημείωσε για αυτό το θέμα ότι η συντριπτική πλειοψηφία των κτιρίων στην Κύπρο - σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο - έχει πολύ κακή ενεργειακή απόδοση και ότι το ενεργειακό κόστος στη Δημοκρατία είναι από τα υψηλότερα στην Ένωση.

Στην περίπτωση της Κύπρου υπάρχει μία δυνητική αγορά σχετικά με ενεργειακές αναβαθμίσεις οικιστικών μονάδων της τάξης των 2,5 δισ. ευρώ, η οποία είναι βιώσιμη, έχει ταχεία απόσβεση και η οποία (εάν οργανωθεί κατάλληλα) παρουσιάζει μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον για τον ιδιωτικό αλλά και τον τραπεζικό τομέα. Από επενδυτική σκοπιά, στοχευμένες, από πλευράς κόστους- οφέλους, επεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση μίας μέσης οικιστικής μονάδας, δύνανται να παρουσιάσουν συντελεστή απόδοσης (IRR) που υπερβαίνει το 20%.

Η πρόταση που παρουσιάστηκε καταγράφει ένα καινοτόμο μηχανισμό χρηματοδότησης που θα οδηγήσει στην κινητοποίηση επενδύσεων πέραν του €1 δισ. για ενεργειακή αναβάθμιση 100 χιλιάδων κατοικιών, μέχρι το 2020, με την παράλληλη δημιουργία χιλιάδων θέσεων εργασίας, χωρίς την επιβάρυνση των δημόσιων οικονομικών!

Ο μηχανισμός αφορά τον δανεισμό από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων €100 εκατομμυρίων, την εμπλοκή των εμπορικών τραπεζών και την άντληση €60 εκ. από τα διαρθρωτικά ταμεία έτσι ώστε να προικοδοτηθεί ένα ταμείο το οποίο να παρέχει σε νοικοκυριά πολύ ελκυστικά 5ετή δανειοδοτικά σχέδια για ενεργειακές αναβαθμίσεις. Ο μηχανισμός χρηματοδότησης θα είναι ανατροφοδοτούμενος. Δηλαδή, μέχρι και τη λήξη του προγράμματος τα δάνεια που αποπληρώνονται θα επιστρέφουν στον λογαριασμό του προγράμματος, με στόχο την αύξηση του αριθμού των τελικών δικαιούχων. Μετά τη λήξη του προγράμματος οι δόσεις που θα καταβάλλουν οι δικαιούχοι θα χρησιμοποιηθούν για την εξόφληση του δανείου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

 

2. Άρση των εμποδίων και υποστήριξη της εξωστρέφειας και δραστηριοποίησης κυπριακών εργοληπτικών (ή και άλλων) εταιρειών στο εξωτερικό

Ο κ. Αχνιώτης στάθηκε ιδιαίτερα στην προοπτική της δραστηριοποίησης κυπριακών εταιρειών στο εξωτερικό αναφέροντας ότι μπορεί να επιφέρει δραστηριοποίηση κυπριακών εταιρειών σε έργα πέραν των €2 δισ. κατά τα αμέσως επόμενα χρόνια. «Συνεπώς», είπε, «θα πρέπει άμεσα να αποτελέσει ύψιστη προτεραιότητα για το κράτος, το οποίο πρέπει να δώσει τη δέουσα προσοχή για την άρση των εμποδίων που υπάρχουν για την ενίσχυση της δραστηριοποίησης κυπριακών εργοληπτικών εταιρειών στο εξωτερικό. Κορυφαίο ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί είναι η εξεύρεση λύσεων ή η παροχή διευκολύνσεων στο θέμα της δυσκολίας έκδοσης αλλά και της μη αποδοχής εγγυητικών οι οποίες εκδίδονται από κυπριακές τράπεζες».

 

Τις προτάσεις παρουσίασαν, με λεπτομέρεια, στους εκπροσώπους των ΜΜΕ οι συνεργάτες του ΕΤΕΚ σε αυτή την προσπάθεια, κ. Ανθή Χαραλάμπους, διευθύντρια του Ενεργειακού Γραφείου και κ. Κώστας Ρουσιάς πρόεδρος της ΟΣΕΟΚ.

 

 

Tags: Διάσκεψη Τύπου, Ενέργεια, Εργασία
Images
Cyta RCB Bank Modesoft

 

 

Το ΕΤΕΚ στον Τύπο
Εγγραφή στο Newsletter
Πληρώστε ηλεκτρονικά τη συνδρομή σας.

 

 

Copyright © ETEK 2018 All Rights Reserved
Disclaimer | Privacy