English Version Ελληνική Έκδοση Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Επικοινωνία Facebook Youtube LinkedIn
Εξειδικευμένη Αναζήτηση 
Ποιότητα
Αμεροληψία
Επιστημονικότητα
Τεκμηρίωση
Παρεμβατικότητα
Back

Στις 29 Μαΐου 2014 έγινε από το ΕΤΕΚ δημόσια παρουσίαση του «Τεχνικού Οδηγού Σκυροδέτησης σε υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος».


Το Επιμελητήριο, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και ενόψει και των εξελίξεων που σχετίζονται με την τροποποίηση του σχετικού προτύπου CYS 300 και, ειδικότερα, σε σχέση με τις αποφάσεις για την αύξηση στη μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία σκυροδέματος κατά την παράδοση, καθώς και την περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε ιόντα χλωρίου, προχώρησε στην ετοιμασία και έκδοση Συνοπτικού Οδηγού Σκυροδέτησης σε Υψηλή Θερμοκρασία Περιβάλλοντος.
Ο Οδηγός αυτός περιγράφει καλές πρακτικές παραγωγής, μεταφοράς, τοποθέτησης, και συντήρησης (curing) σκυροδέματος όταν επικρατεί υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος, και αποτελεί πολύ σημαντικό βοήθημα για τον τεχνικό κόσμο και, ειδικότερα, χρήσιμο εργαλείο για τους μελετητές, επιβλέποντες μηχανικούς, εργολήπτες κατασκευαστικών έργων και κατασκευαστές έτοιμου σκυροδέματος. Βασικός στόχος της προσπάθειας αυτής είναι η ελαχιστοποίηση των αρνητικών συνεπειών, λόγω της προαναφερόμενης τροποποίησης που έγινε στα πρότυπα κατά τρόπο βεβιασμένο και ατεκμηρίωτο, η ενημέρωση των εμπλεκόμενων για τις επιστημονικά ορθές προσεγγίσεις και πρακτικές, ώστε να διασφαλίζεται η καλή και ορθή εκτέλεση της εργασίας που θα συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας, της ασφάλειας και της ανθεκτικότητας των κατασκευών στον χρόνο.

Οι μηχανικοί του τόπου θα πρέπει να σηκώσουν το μέρος της ευθύνης που τους αναλογεί για τη διασφάλιση της ποιότητας του σκυροδέματος

Ο Οδηγός αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει και των εξελίξεων που σχετίζονται με την τροποποίηση του σχετικού προτύπου CYS 300. Το ΕΤΕΚ είχε εκφράσει τη διαφωνία του δημόσια επισημαίνοντας ότι η τροποποίηση των συγκεκριμένων παραμέτρων που αφορούν τη μέγιστη θερμοκρασία του σκυροδέματος και τη μέγιστη περιεκτικότητα σε ιόντα χλωρίου επηρεάζει με άμεσο και ουσιαστικό τρόπο τα χαρακτηριστικά του σκυροδέματος, επηρεάζει δυσμενώς την ποιότητα και την ανθεκτικότητα και, συνεπώς, την ποιότητα των κατασκευών στη χώρα. Παράλληλα, το Επιμελητήριο επέκρινε τη στάση του υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας, το οποίο φαίνεται να αποδέχτηκε όρους που τέθηκαν ατεκμηρίωτα, ενώ θα έπρεπε καθηκόντως να ενεργήσει ως θεματοφύλακας και να σκοπεύει στη βελτίωση των υφιστάμενων πρακτικών και διαδικασιών που ακολουθούνται. Παρόλο ότι οι προδιαγραφές αυτές είχαν καθοριστεί πριν από αρκετά χρόνια και όφειλαν οι εμπλεκόμενοι και, ιδιαίτερα, οι βιομήχανοι κατασκευής έτοιμου σκυροδέματος να προσαρμόσουν τις υποδομές που διέθεταν και τον τρόπο εργασίας ώστε να ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες προδιαγραφές και τα πρότυπα πέρασε, με τις ευλογίες του υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας, η χαλάρωση των προνοιών στα πρότυπα, γεγονός το οποίο αποτέλεσε σημαντικό πισωγύρισμα.

 

Το ΕΤΕΚ συνέστησε προς όλους τους αρμόδιους να εγκύψουν στα πραγματικά προβλήματα που ταλανίζουν τον κατασκευαστικό κλάδο και να στοχεύσουν στη διασφάλιση και εμπέδωση κουλτούρας ποιότητας καθώς οποιαδήποτε άλλη επιλογή είναι κοντόφθαλμη και ουσιαστικά πλήττει το ευρύτερο δημόσιο συμφέρον.
Σημειώνεται ότι μόλις πρόσφατα ανατέθηκε η ετοιμασία Μελέτης-Έρευνας για τον εντοπισμό των επιπτώσεων στην ποιότητα έτοιμου σκυροδέματος από την τροποποίηση των παραμέτρων της περιεκτικότητας χλωριόντων και της θερμοκρασίας του σκυροδέματος, κάτι το οποίο θα έπρεπε να προηγηθεί της οποιασδήποτε τροποποίησης των προτύπων. Το ΕΤΕΚ, από το 2012, επισήμανε την κωλυσιεργία στην προώθηση της διεξαγωγής της μελέτης και τη διαφαινόμενη τάση να διαιωνιστεί η συζήτηση του θέματος με στόχο την παγίωση της χαλάρωσης του προτύπου. Αναντίλεκτα η τροποποίηση των απαιτήσεων ενός τεχνικού προτύπου είναι από τη φύση της ένα ουσιωδώς τεχνικό θέμα και ουδόλως δικαιολογείται η οποιαδήποτε αντιμετώπισή του υπό το βάρος και την πίεση που ασκήθηκε από τις κινητοποιήσεις και τα κορναρίσματα των παραγωγών σκυροδέματος εκείνη την περίοδο.
Θεωρήσαμε λοιπόν αυτονόητο ότι, οι Μηχανικοί του τόπου θα πρέπει να σηκώσουν το μέρος της ευθύνης που τους αναλογεί για τη διασφάλιση της ποιότητας του σκυροδέματος μέσω της επιθεώρησης και του έλεγχου της αλυσίδας παραγωγής του σκυροδέματος η οποία επεκτείνεται και φθάνει μέχρι και τη χρήση του στις κατασκευές. Δεν μείναμε με σταυρωμένα τα χέρια, ούτε στην απλή ανάλυση των όποιων λόγων ώθησαν στη μη υιοθέτηση των εισηγήσεων των αρμόδιων τεχνικών επιτροπών που διορίστηκαν για να μελετήσουν το θέμα, αλλά προχωρήσαμε στην ετοιμασία του εν λόγω Τεχνικού Οδηγού.

 

Ευχαριστώ και συγχαίρω τον πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Αδρανών Υλικών του ΕΤΕΚ, για την πρωτοβουλία τους και την εργασία ώστε να καταστεί πραγματικότητα η έκδοση του Οδηγού. Πολλές ευχαριστίες, επίσης, οφείλονται προς τον Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας που ευγενώς έδωσε τη συγκατάθεσή του για τη χρήση της αντίστοιχης δικής τους εργασίας ως βάσης για τον Οδηγό.

 

Στέλιος Αχνιώτης
Πολιτικός Μηχανικός
Πρόεδρος ΕΤΕΚ

Tags: Άρθρα και αναλύσεις, Ενημερωτικό Δελτίο
Cyta RCB Bank Modesoft

 

 

Το ΕΤΕΚ στον Τύπο
Εγγραφή στο Newsletter
Πληρώστε ηλεκτρονικά τη συνδρομή σας.

 

 

Copyright © ETEK 2018 All Rights Reserved
Disclaimer | Privacy