English Version Ελληνική Έκδοση Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Επικοινωνία Facebook Youtube LinkedIn
Εξειδικευμένη Αναζήτηση 
Ποιότητα
Αμεροληψία
Επιστημονικότητα
Τεκμηρίωση
Παρεμβατικότητα
Back

Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώσε πρόσφατα την έκδοση των Κανονισμών Διαιτησίας ΕΤΕΚ (Έκδοση 2012). Ένας μεγάλος στόχος που ξεκίνησε αρκετά χρόνια πριν, γίνεται πραγματικότητα. Η έκδοση των Κανονισμών Διαιτησίας από το ΕΤΕΚ χαροποιεί επίσης ιδιαίτερα τη συγγραφική ομάδα αφού είναι αποτέλεσμα πολυετούς, επίπονης και συστηματικής προσπάθειας.

 

Η έκδοση των Κανονισμών, στοχεύει να καλύψει ένα μεγάλο κενό που υπάρχει στην κατασκευαστική βιομηχανία, και όχι μόνο, αφού ο Περί Διαιτησίας Νόμος, Κεφάλαιο 4 (πιο γνωστό σε όλους μας σαν Cap 4), χρονολογείται και χρήζει άμεσης τροποποίησης. Ο περί Διαιτησίας Νόμος που τέθηκε σε εφαρμογή στην Κύπρο το 1944 και παραμένει έκτοτε ο ίδιος, είναι στη βάση του πανομοιότυπος με τον Arbitration Act 1950 του Ηνωμένου Βασιλείου, ο οποίος όμως έχει αναθεωρηθεί πολλές φορές, με τελευταία έκδοση τον πολύ γνωστό Arbitration Act του 1996 (Α.Α. 96). Ο Περί Διαιτησίας Νόμος αποτελείται από 33 άρθρα τα οποία καλύπτουν αρκετά θέματα, αλλά χρειάζεται πλέον αναθεώρηση και εκσυγχρονισμό αφού σε πολλά σημεία του δεν ανταποκρίνεται στα σημερινά δεδομένα. Ένας ακόμη λόγος που καθιστά τους εν λόγω Κανονισμούς πολύ σημαντικούς και απαραίτητους είναι το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν υπήρχε κάποιο άλλο εγχειρίδιο ή κανονισμός που θα βοηθούσε τους διαιτητές στο πολύ δύσκολο (αλλά και πολύ σημαντικό) έργο τους, στον τομέα της επίλυσης των διαφορών μεταξύ των συμβαλλομένων μερών.

 

Σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι οι Κανονισμοί Διαιτησίας δεν είναι Νόμος, ούτε Κανονιστική Διοικητική Πράξη, (Κ.Δ.Π.) και δεν έχουν σκοπό να αντικαταστήσουν τον εκάστοτε ισχύοντα Περί Διαιτησίας Νόμο αλλά μόνο να τον συμπληρώσουν. Είναι ένα βοηθητικό εργαλείο που θα διευκολύνει τον διαιτητή να εκτελέσει τα καθήκοντα του ορθά, με επαγγελματισμό, σοβαρότητα, ταχύτητα και σε εύλογα κόστη που είναι και η βασική αρχή της Διαιτησίας. Για αυτό θα πρέπει ο διαιτητής να φροντίζει να ενημερώνει τα μέρη για τη χρησιμότητα των Κανονισμών και οι οποίοι στη συνέχεια θα πρέπει να υπογράφονται από όλους, ώστε να νομιμοποιείται η χρήση τους και να διευκολύνεται το έργο του διαιτητή.
Οι Κανονισμοί Διαιτησίας αποτελούνται από 20 επιμέρους Κεφάλαια / Κανονισμούς και καλύπτουν το πλήρες φάσμα των θεμάτων που συναντούμε σε μια Διαιτησία όπως τα, «Στόχος και Έναρξη Διαιτησίας», «Ειδοποιήσεις, Υπολογισμός Χρόνου», «Έναρξη Διαιτησίας», «Όροι Διορισμού Διαιτητή», «Αμεροληψία Διαιτητή», «Προσόντα Διαιτητή», «Δικαιοδοσία Διαιτητή», «Προετοιμασίες για τη Διαιτησία», «Έγγραφα / Δικόγραφα», «Προκαταρτική Συνεδρία», «Η Ακροαματική Διαδικασία», «Συνοπτική Διαδικασία» , «Η Διαιτητική Απόφαση», κλπ.

 

Συνοπτική Διαδικασία
Πολύ σημαντικό είναι ότι, για πρώτη φορά παρουσιάζεται, ο θεσμός της Συνοπτικής Διαδικασίας. Λόγω του μεγάλου χρονικού διαστήματος που διαρκούν κάποιες διαιτησίες, εισήχθηκε η νέα μορφή διαιτησίας, η Συνοπτική Διαδικασία. Ελπίζουμε ότι η Συνοπτική Διαδικασία θα συνεισφέρει πραγματικά στην ταχύτερη και ορθότερη διεκπεραίωση των μικρών και απλών υποθέσεων Διαιτησίας. Η επιτυχία της Συνοπτικής Διαδικασίας προϋποθέτει ιδιαίτερη προσοχή και αφοσίωση από τους διαιτητές αφού υπάρχουν πολύ αυστηρά χρονικά όρια τόσο για τα Μέρη όσο και για τον διαιτητή, τα οποία εξηγούνται με σαφήνεια στο Κανονισμό 18 τον οποίο θα πρέπει οι διαιτητές να εφαρμόζουν πιστά.
Οι Κανονισμοί συνοδεύονται επίσης από οκτώ Παραρτήματα, με τυπικές επιστολές και έγγραφα για σκοπούς βοήθειας των μερών και των διαιτητών, με απώτερο στόχο την σωστή έναρξη, την ομοιομορφία και την απλοποίηση της διαδικασίας της διαιτησίας.
Για σκοπούς επιμόρφωσης των διαιτητών στους νέους Κανονισμούς, το ΕΤΕΚ διοργάνωσε ήδη δύο σεμινάρια, στις 22 Μαρτίου 2012 και στις 17 Μαΐου 2012, με θέμα «Κανονισμοί Διαιτησίας ΕΤΕΚ – Υπηρεσία Διαιτησίας ΕΤΕΚ», και αναμένεται να γίνει σύντομα επανάληψη του Σεμιναρίου και σε άλλες πόλεις.
Το ΕΤΕΚ μέσα στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας του για βελτίωση και αναβάθμιση, έχει προχωρήσει σε σύσταση Επιστημονικής Επιτροπής Διαιτητών – Πραγματογνωμόνων, με σκοπό την παρακολούθηση και βελτίωση του θεσμού της Διαιτησίας και των Κανονισμών γενικότερα.
Μέσω της έκδοσης των Κανονισμών και της επικείμενης λειτουργίας της Υπηρεσίας Διαιτησίας, στόχος του ΕΤΕΚ είναι να καθιερωθεί σαν ένα αναγνωρισμένο κέντρο διεξαγωγής διαιτησιών (σε όλους τους τομείς της οικονομίας πέραν της μηχανικής επιστήμης), αφού η διεξαγωγή διαιτησιών αποτελεί νομοθετημένη αρμοδιότητα του. Ο Περί ΕΤΕΚ Νόμος και συγκεκριμένα το Άρθρο 5 (που καθορίζει τις αρμοδιότητες του ΕΤΕΚ), αναφέρει ότι το Επιμελητήριο «…αναλαμβάνει Διαιτησίες, Επιδιαιτησίες και συμβιβαστικούς διακανονισμούς σχετικά με οποιοδήποτε θέμα ή διαφορά που έχει σχέση με τη Μηχανική Επιστήμη…».

 

Πώληση
Η έκδοση των Κανονισμών διατίθεται από το ΕΤΕΚ στην τιμή των €20, ανά αντίτυπο. Σε κάθε περίπτωση οι διαιτητές θα αγοράζουν τρία αντίτυπα τα οποία θα μεριμνούν να υπογράφονται από όλους (Μέρη και Διαιτητή). Έτσι θα επισημοποιείται η πιστή εφαρμογή τους και θα ενισχύεται το έργο των διαιτητών εφόσον κάθε μέρος θα έχει στην κατοχή του το υπογεγραμμένο κείμενο των Κανονισμών και θα γνωρίζει τα πλαίσια που διεξάγεται η διαιτησία.
Τέλος θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες προς τα Μέλη της Επιτροπής Σύνταξης των Κανονισμών Διαιτησιών για την τριετή προσπάθεια συλλογής, επεξεργασίας και συγγραφής του περιεκτικού εγχειριδίου των Κανονισμών Διαιτησίας. Ευχή της συγγραφικής ομάδας η εποικοδομητική συμβολή των Κανονισμών στον τομέα της επίλυσης διαφορών αλλά και η καθιέρωση τους στην μεγάλη οικογένεια των μηχανικών και στην κατασκευαστική βιομηχανία γενικότερα.

 

Πλάτωνας Στυλιανού

Πολιτικός Μηχανικός - Διαιτητής
Πρόεδρος Επιτροπής Σύνταξης Κανονισμών Διαιτησίας 

 

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στο τεύχος 158 (Ιούλιος 2012) του ενημερωτικού δελτίου του ΕΤΕΚ.

Tags: Άρθρα και αναλύσεις, Νομοθεσία, Διαιτησίες
Cyta RCB Bank Modesoft

 

 

Το ΕΤΕΚ στον Τύπο
Εγγραφή στο Newsletter
Πληρώστε ηλεκτρονικά τη συνδρομή σας.

 

 

Copyright © ETEK 2018 All Rights Reserved
Disclaimer | Privacy