English Version Ελληνική Έκδοση Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Επικοινωνία Facebook Youtube LinkedIn
Εξειδικευμένη Αναζήτηση 
Ποιότητα
Αμεροληψία
Επιστημονικότητα
Τεκμηρίωση
Παρεμβατικότητα
Back

Βρισκόμαστε ήδη στην αρχή της Δανέζικης Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και στη μέση της Προεδρίας του τρίο που εκτός από τη Δανία περιλαμβάνει την Πολωνία, η οποία μόλις ολοκλήρωσε την Προεδρία της, και την Κύπρο. Ουσιαστικά αυτό το εξάμηνο αποτελεί για την Κύπρο την περίοδο της έντονης προετοιμασίας ενόψει της δικής της Προεδρίας. Όλοι οι εμπλεκόμενοι δημόσιοι λειτουργοί, αλλά και άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς, έχουν ήδη θέσει τους στόχους και τις προτεραιότητές τους. Τα υπουργεία αξιολογούν σε καθημερινή βάση τα θέματα προτεραιότητας, παρακολουθούν όλες τις εξελίξεις στις Ομάδες Εργασίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και δίνουν ιδιαίτερη σημασία σε εκείνα τα θέματα που αναμένεται να κληρονομήσει η Κυπριακή Προεδρία από τη Δανία που έχει τώρα την Προεδρία.

 

Ως ΕΤΕΚ θεωρούμε ότι θα ήταν ιδιαίτερης σημασίας για τα μέλη μας η παροχή σφαιρικής ενημέρωσης για τα διάφορα θέματα που θα απασχολήσουν την Κυπριακή Προεδρία και ακόμη περισσότερο για αυτά που αφορούν τους μηχανικούς που είναι μέλη του ΕΤΕΚ. Στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας αυτής, ξεκινούμε από αυτό το τεύχος τη δημοσίευση σύντομων άρθρων που θα καλύπτουν θέματα με τα οποία θα υπάρξει ιδιαίτερη ενασχόληση μελών του ΕΤΕΚ κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας.

 

Χημικές ουσίες
Κατά το εξάμηνο της ανάληψης της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου από την Κυπριακή Δημοκρατία αναμένεται να βρίσκονται σε εξέλιξη αρκετά θέματα διαχείρισης χημικών ουσιών και κυρίως θέματα που χαρακτηρίζονται ως διεθνή αφού τυγχάνουν συντονισμού και γενικότερης διαχείρισης από τα Ηνωμένα Έθνη. Ειδικότερα τα θέματα που η Κύπρος θα χρειαστεί να χειριστεί είναι τα ακόλουθα:
(1) Να συντονίσει τα κράτη μέλη και να παρουσίασει τις ευρωπαϊκές θέσεις κατά τη διάρκεια της τρίτης διεθνούς συνάντησης για τη διαχείριση χημικών ουσιών – SAICM (Strategic Approach to International Chemicals Management). Η συνάντηση αυτή θα γίνει τον Σεπτέμβριο του 2012 στο Ναϊρόμπι.
(2) Να συντονίσει τα κράτη μέλη σε ευρωπαϊκό επίπεδο για κατάληξη σε κοινές θέσεις στο πλαίσιο της προσπάθειας για δημιουργία μιας νέας διεθνούς σύμβασης για την ορθή διαχείριση και διάθεση υδραργύρου. Η τελική συνάντηση για τη σύνταξη του κειμένου της σύμβασης θα γίνει αμέσως μετά την ολοκλήρωση της Κυπριακής Προεδρίας, τον Ιανουάριο του 2013. Σημειώνεται ότι υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης για προώθηση ενός δεσμευτικού κειμένου που θα περιορίζει στο ελάχιστο τις χρήσεις του υδραργύρου.
(3) Να παρουσιάσει τα αποτελέσματα μελέτης που γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αφορά την ανάγκη τροποποίησης του Ευρωπαϊκού Κανονισμού REACH για την καταχώριση, αξιολόγηση και αδειοδότηση χημικών ουσιών. Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός REACH χαρακτηρίζεται ως, ίσως, ο πιο περίπλοκος και δύσκολος στην εφαρμογή ευρωπαϊκός κανονισμός. Με την επαναξιολόγησή του ίσως διορθωθούν μικρές αδυναμίες που έχουν εντοπισθεί κατά την εφαρμογή του τα τελευταία πέντε χρόνια. Από την άλλη υπάρχει ο φόβος ότι το άνοιγμα του φακέλλου REACH θα δημιουργούσε πρόωρα προβλήματα σε ένα μηχανισμό ελέγχου χημικών προϊόντων που πρόσφατα άρχισε να λειτουργεί και να δίνει τα θετικά αποτελέσματά του.

 

Δρ Τασούλα Κυπριανίδου-Λεοντίδου

Χημικός μηχανικός 

 

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στο τεύχος 152 (Ιανουάριος 2012) του ενημερωτικού δελτίου του ΕΤΕΚ

Tags: Άρθρα και αναλύσεις, Ευρωπαϊκή Ένωση, Χημική Μηχανική
Cyta RCB Bank Modesoft

 

 

Το ΕΤΕΚ στον Τύπο
Εγγραφή στο Newsletter
Πληρώστε ηλεκτρονικά τη συνδρομή σας.

 

 

Copyright © ETEK 2018 All Rights Reserved
Disclaimer | Privacy