English Version Ελληνική Έκδοση Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Επικοινωνία Facebook Youtube LinkedIn
Εξειδικευμένη Αναζήτηση 
Ποιότητα
Αμεροληψία
Επιστημονικότητα
Τεκμηρίωση
Παρεμβατικότητα
Back

Η εναρκτήρια εκδήλωση της Κυπριακής Πλατφόρμας Ασφάλειας έλαβε χώρα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου. Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο διευθυντής του τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, κ. Λέανδρος Νικολαΐδης, και η διοικητής της Πολιτικής Άμυνας, κ. Μαρία Παπά. Την εκδήλωση χαιρέτισαν επίσης εκπρόσωποι του ΚΕΒΕ, της ΟΕΒ και του ΣΑΥΚ. Εκ μέρους του προέδρου του ΕΤΕΚ χαιρέτισε το μέλος του Συμβούλιου δρ Τασούλα Κυπριανίδου-Λεοντίδου. Στην ομιλία του προέδρου του ΕΤΕΚ εκφράσθηκε η ιδιαίτερη ικανοποίηση του ΕΤΕΚ για τη δημιουργία της πλατφόρμας και η προθυμία του να συνεισφέρει στην περαιτέρω προώθηση του θέματος Ασφάλεια.

 

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν η δομή και οι στόχοι της Πλατφόρμας από το μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής της Πλατφόρμας, διευθυντή του Center for Risk and Safety in the Environment (CERISE) του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου δρα Γιώργο Μπούστρα. Σύμφωνα με τον δρα Μπούστρα «σκοπός της Πλατφόρμας είναι να δημιουργήσει μια γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ του ακαδημαϊκού, επιχειρηματικού και κυβερνητικού κόσμου ώστε να προαχθεί η κουλτούρα ασφάλειας σε κοινωνικό επίπεδο. Η αναγκαιότητα για μεγαλύτερη ασφάλεια στην καθημερινότητά μας είναι σαφής και έντονη. Πρέπει να δημιουργηθούν οι εκπαιδευτικές, ακαδημαϊκές και πρακτικές υποδομές οι οποίες θα δημιουργήσουν ένας ασφαλές περιβάλλον σε όλους τους τομείς».

 

Σκοπός της δημιουργίας της Πλατφόρμας είναι:
• Η προώθηση της έρευνας στον τομέα της ασφάλειας,
• Η έναρξη μιας αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ κοινωνικών και επαγγελματικών φορέων με τους ακαδημαϊκούς φορείς με σκοπό τη δημιουργία μιας ερευνητικής ατζέντας που θα ανταποκρίνεται στα υπαρκτά προβλήματα,
• Η μεταφορά της υπάρχουσας γνώσης και της γνώσης από τα μελλοντικά ερευνητικά προγράμματα από τα ακαδημαϊκά ιδρύματα προς τους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς,
• Η προώθηση μιας κουλτούρας ασφάλειας στην κοινωνία.

 

Τομείς ενδιαφέροντος της Πλατφόρμας:
Οι τομείς ενδιαφέροντος της Πλατφόρμας Ασφάλειας είναι πολυδιάστατοι όπως είναι και η επιστήμη της ασφάλειας. Περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
• Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων (φυσική και ψυχολογική),
• Ασφάλεια στο δομημένο περιβάλλον κατά τα στάδια σχεδιασμού, κατασκευής και χρήσης,
• Προστασία του περιβάλλοντος από χημικούς και άλλους κινδύνους,
• Σωστή χρήση της τεχνολογίας στον τομέα της ασφάλειας,
• Μελέτη των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων των ατυχημάτων και των καταστροφών.

 

Η Κυπριακή Πλατφόρμα Ασφάλειας αποτελεί προσπάθεια εκπροσώπων του ακαδημαϊκού και επιχειρηματικού κόσμου με στόχο να προδιαγράψει την ατζέντα της ασφάλειας για τα επόμενα χρόνια στην Κύπρο. Η Κυπριακή Πλατφόρμα Ασφάλειας αποτελεί Εθνική Δομή / Εκπρόσωπο της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Βιομηχανικής Ασφάλειας ETPIS. Την Πλατφόρμα Ασφάλειας εκπροσωπούν οι (με αλφαβητική σειρά):

 • Δρ Γιώργος Γρηγορίου (Πανεπιστήμιο Λευκωσίας)
 • Δρ Ιωάννου Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Κύπρου)
 • Δρ Κυπριανίδου-Λεοντίδου Τασούλα (ΕΤΕΚ)
 • Δρ Μιχαηλίδης Αλέξανδρος (ΤΑΛΩΣ Λτδ)
 • Δρ Μπούστρας Γιώργος (Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου)
 • Καθ. Πέτρου Μιχάλης (Πανεπιστήμιο Κύπρου)
 • Δρ Φυρίλας Μάριος (Πανεπιστήμιο Φρέντερικ)
 • Δρ Χατζημιτσής Διόφαντος (Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου)

 

Στο πλαίσιο της Κυπριακής Πλατφόρμας Ασφάλειας, μετά το πέρας των εργασιών, πραγματοποιήθηκε εργαστήρι με έμφαση στην Προστασία Κρίσιμων Εγκαταστάσεων. Στο εργαστήρι έλαβαν μέρος επιστήμονες από την Κύπρο και το εξωτερικό.

Η Πλατφόρμα χωρίστηκε σε έξι ομάδες εργασίας:

 • Πυροπροστασία / Πυρομηχανική
 • Α&Υ στην εργασία
 • Α&Υ στις κατασκευές
 • Βιομηχανικός Θόρυβος
 • Χημικοί / Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι
 • Προστασία Υποδομών

Σκοπός των ομάδων εργασίας είναι να καταλήξουν σε κείμενο πολιτικής το οποίο θα αποτελέσει το όραμα για την ασφάλεια στην Κύπρο για τα επόμενα χρόνια. Τα μέλη του ΕΤΕΚ καλούνται να στελεχώσουν και να συνεισφέρουν στην επιτυχή ολοκλήρωση του έργου των ομάδων εργασίας.

 

Δρ Γιώργος Μπούστρας

Center for Risk and Safety in the Environment (CERISE)
safety@euc.ac.cy

 

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στο τεύχος 154 (Μάρτιος 2012) του ενημερωτικού δελτίου του ΕΤΕΚ

Tags: Άρθρα και αναλύσεις, Ασφάλεια και Υγεία
Cyta RCB Bank Modesoft

 

 

Το ΕΤΕΚ στον Τύπο
Εγγραφή στο Newsletter
Πληρώστε ηλεκτρονικά τη συνδρομή σας.

 

 

Copyright © ETEK 2018 All Rights Reserved
Disclaimer | Privacy