English Version Ελληνική Έκδοση Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Επικοινωνία Facebook Youtube LinkedIn
Εξειδικευμένη Αναζήτηση 
Ποιότητα
Αμεροληψία
Επιστημονικότητα
Τεκμηρίωση
Παρεμβατικότητα
Back

Το ΕΤΕΚ και το τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) διοργάνωσαν ημερίδα την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2015 στην αίθουσα διαλέξεων του Εκπαιδευτικού Πολιτιστικού Κέντρου ΕΤΕΚ, στη Λευκωσία.

 

Στόχος της ημερίδας ήταν η ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων στα θέματα χημικών ουσιών (παρασκευαστών, εισαγωγέων / προμηθευτών, βιομηχάνων κτλ.) σχετικά με τις νέες εξελίξεις στη Χημική Νομοθεσία και ειδικότερα στην εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Κανονισμών με αρ. 1272/2008 (Κανονισμός CLP) και αρ. 1907/2006 (Κανονισμός REACH).

 

Στην ημερίδα αναλύθηκαν οι κυριότερες πρόσφατες αλλαγές στην ευρωπαϊκή νομοθεσία για χημικές ουσίες και δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην προβλεπόμενη διαδικασία για ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία των επικίνδυνων χημικών ουσιών και μειγμάτων και στα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ). Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάστηκαν πρακτικά παραδείγματα για βελτίωση της σήμανσης των χημικών προϊόντων (ετικέτες, σύμβολα κινδύνου κ.ά.) και της σύνταξης των ΔΔΑ.


Την ημερίδα χαιρέτισε ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ Στέλιος Αχνιώτης, o οποίος υπενθύμισε ότι το Επιμελητήριο συμμετέχει στο Παγκύπριο Συμβούλιο Χημικών Ουσιών, το οποίο αποτελεί θεσμοθετημένο Σώμα, με βάση τον περί Χημικών Ουσιών Νόμο του 2010, για να συμβουλεύει το υπουργείο Εργασίας σε θέματα καλύτερης διαχείρισης χημικών ουσιών και σημείωσε την πολύ καλή συνεργασία στα θέματα αυτά.
Όπως είπε ο κ. Αχνιώτης «ο REACH είναι ο Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θεσπίστηκε με σκοπό την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από τους κινδύνους που μπορεί να ενέχουν οι χημικές ουσίες, με παράλληλη ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας χημικών προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Ο Κανονισμός που έχει επιπτώσεις στην πλειονότητα των επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναθέτει το βάρος της ευθύνης στις επιχειρήσεις, που πρέπει να προσδιορίζουν και να διαχειρίζονται τους κινδύνους, που σχετίζονται με τις ουσίες που παρασκευάζουν και διαθέτουν στην αγορά της ΕΕ. Πρέπει να καταδεικνύουν στον αρμόδιο Ευρωπαϊκό Οργανισμό τους τρόπους ασφαλούς χρήσης και να κοινοποιούν στους χρήστες τα μέτρα διαχείρισης των κινδύνων των ουσιών είτε σε καθαρή μορφή είτε σε μείγμα.

 

Σε ό,τι αφορά τον Κανονισμό CLP η νέα εποχή που ξεκινά τον Ιούνιο του 2015, με την επαναταξινόμηση των επικίνδυνων μειγμάτων σύμφωνα με τον Κανονισμό CLP, είναι σημαντικός σταθμός και θα πρέπει να ενημερώνεται συνεχώς η βιομηχανία και ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα πρέπει να υπάρξουν κατάλληλα υποστηρικτικά μέτρα, τόσο τεχνικά όσο και οικονομικά αλλά και παροχή κινήτρων ώστε να ενθαρρυνθεί η βιομηχανία να προχωρήσει στις ενέργειες που απαιτούνται για άμεση και έγκαιρη συμμόρφωση των προϊόντων. Τέλος θα πρέπει οι πληροφορίες αυτές να φτάσουν και στον καταναλωτή, που ως τελικός αποδέκτης είναι αυτός που πραγματικά επηρεάζεται.
Βασική προϋπόθεση για την επίτευξη των πιο πάνω στόχων είναι η συνεχής επιμόρφωση και η ορθή και έγκαιρη ενημέρωση των εμπλεκομένων για τις πρόνοιες της νομοθεσίας. Εξ ου και ο λόγος διοργάνωσης της σημερινής εκδήλωσης η οποία θεωρώ θα είναι ενδιαφέρουσα και παραγωγική».

 

Στον δικό του χαιρετισμό ο αναπληρωτής διευθυντής του τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας Αναστάσιος Γιαννάκη, αναφέρθηκε στη σημασία που έχουν τέτοιου είδους ημερίδες για ορθή πληροφόρηση όλων των επηρεαζομένων και ευχαρίστησε το ΕΤΕΚ για τη μέχρι τώρα στενή συνεργασία.

Tags: Εκπαιδευτικό Πολιτιστικό Κέντρο ΕΤΕΚ, Ημερίδα, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, Χημική Μηχανική
Images
Cyta RCB Bank Modesoft

 

 

Το ΕΤΕΚ στον Τύπο
Εγγραφή στο Newsletter
Πληρώστε ηλεκτρονικά τη συνδρομή σας.

 

 

Copyright © ETEK 2018 All Rights Reserved
Disclaimer | Privacy