English Version Ελληνική Έκδοση Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Επικοινωνία Facebook Youtube LinkedIn
Εξειδικευμένη Αναζήτηση 
Ποιότητα
Αμεροληψία
Επιστημονικότητα
Τεκμηρίωση
Παρεμβατικότητα
Back

Η αναβάθμιση της λεωφόρου Τσερίου, στον Στρόβολο, απαιτείται να προωθηθεί άμεσα προς υλοποίηση καθότι η άναρχη κατάσταση που επικρατεί σήμερα, με την πληθώρα των πολεοδομικών και οδικών παρανομιών, δημιουργεί μια άσχημη εικόνα στην περιοχή, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί σοβαρή αιτία για τα συχνά τροχαία ατυχήματα που συμβαίνουν εκεί και την απώλεια ανθρώπινων ζωών.

 

Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου συμμετέχει ενεργά στη δημόσια συζήτηση για την αναβάθμιση της οδού Τσερίου. Οι θέσεις των Δημοσίων Αρχών (Τμήμα Δημοσίων Έργων και Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως) και οι θέσεις των Μελετητών που διορίστηκαν από μερίδα καταστηματαρχών και κατοίκων της Τσερίου, παρουσιάστηκαν ενώπιον των σωμάτων του ΕΤΕΚ και αναλύθηκαν όλες οι σχετικές παράμετροι. Ταυτόχρονα, το ΕΤΕΚ επεδίωξε και είχε τη συμβουλευτική αρωγή ανεξάρτητων ειδικών.

 

Λαμβάνοντας όλους τους παράγοντες που τέθηκαν υπόψη του, το ΕΤΕΚ επισημαίνει, επίσης, ότι είναι λυπηρό και ανησυχητικό διότι δεν προηγήθηκε ο απαραίτητος δημόσιος διάλογος πριν την ολοκλήρωση των σχεδίων που προωθεί το Κράτος. Το ΕΤΕΚ είναι πεπεισμένο ότι μια τέτοια ενέργεια θα συνέβαλε θετικά προς την καλυτέρευση των σχεδιασμών, με κατάληξη σε συναινετικές λύσεις.

 

Το Επιμελητήριο καταθέτει τις σοβαρές του επιφυλάξεις αναφορικά με τον σχεδιασμό που προωθείται προς υλοποίηση και πιο συγκεκριμένα την επιλογή δρόμου τριών λωρίδων, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη την απόληξη της Τσερίου στη Λεωφόρο Στροβόλου. Πιο συγκεκριμένα, διαφαίνεται πως θα πρέπει να επεξηγηθούν με πειστικότητα οι λόγοι που έχουν οδηγήσει στην υιοθέτηση των τριών λωρίδων κυκλοφορίας. Το ΕΤΕΚ επισημαίνει πως, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε ο όποιος σχεδιασμός που τελικά υιοθετηθεί, θα συνάδει με τις σύγχρονες αρχές βιώσιμης κινητικότητας αλλά και τις χρήσεις που πολεοδομικά έχουν αποδοθεί στην Τσερίου.
Στο πλαίσιο αυτό, λαμβάνοντας υπόψη και το χαρακτήρα της Τσερίου, τη διασύνδεση της με παρακείμενες οδικές αρτηρίες και οδικούς άξονες σε σχέση με τους σκοπούς που αυτές εξυπηρετούν αλλά και τη δυναμικότητα τους, το Επιμελητήριο θεωρεί ότι θα πρέπει να επανεξεταστεί σοβαρά και η πιθανότητα υιοθέτησης μιας πιο ήπιας προσέγγισης. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να μελετηθεί σοβαρά και η επιλογή των δύο λωρίδων κυκλοφορίας, η οποία θα δώσει προτεραιότητα στις ανάγκες των πεζών.

 

Τα προβλήματα που υπάρχουν λόγω της ελλιπούς αστυνόμευσης και οι συναφείς κίνδυνοι σε σχέση με την οδική ασφάλεια πεζών και οδηγών, δεν θα πρέπει να αποτελούν άλλοθι για τη μη επιλογή βέλτιστων λύσεων. Προκειμένου να διασφαλιστεί πως η όποια λύση υιοθετηθεί είναι η καταλληλότερη, το Επιμελητήριο προκρίνει πως μια ελάχιστη καθυστέρηση στην υλοποίηση του έργου είναι αναγκαία εφόσον αυτή θα διασφαλίσει την καλύτερη ασφάλεια των πεζών και την εξυπηρέτηση των βασικών αναγκών των κατοίκων της περιοχής.

 

Η βελτίωση της κατάστασης που παρουσιάζεται σήμερα στην Τσερίου, για την όποια λύση επιλεγεί, αποτελεί σε μεγάλο βαθμό ευθύνη του Δήμου Στροβόλου, ο οποίος θα πρέπει να μεριμνήσει για την τήρηση των νόμων που αποτελούν δική του αρμοδιότητα. Το Επιμελητήριο τονίζει ότι οι όποιες παρανομίες και υπερβάσεις υπάρχουν σε υποστατικά και αναπτύξεις κατά μήκος της Τσερίου θα πρέπει να τερματιστούν και να αποκατασταθεί η νομιμότητα.
Εν κατακλείδι, το Επιμελητήριο υποστηρίζει ότι θα πρέπει πρωτίστως να διασφαλιστεί πως η υλοποίηση του έργου θα γίνει στη βάση επικαιροποιημένων μελετών και στα πλαίσια που οι σύγχρονες πολιτικές βιώσιμης κινητικότητας επιτάσσουν, ικανοποιώντας τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και των καθημερινών χρηστών διασφαλίζοντας, ταυτόχρονα την άνετη και ασφαλή λειτουργία της οδού Τσερίου.

Τo ΕΤΕΚ είναι ο θεσμοθετημένος Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας και οργανισμός όλων των Μηχανικών που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο. Για να μπορεί να ασκεί κάποιος τη Μηχανική πρέπει να εγγραφεί στο Μητρώο Μελών του ΕΤΕΚ. Το Επιμελητήριο εγγράφει τα μέλη του (ξεπερνούν σήμερα τα 11.500) με αυστηρούς όρους, διασφαλίζοντας έτσι την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στον Κύπριο πολίτη. Μέλη του ΕΤΕΚ μπορούν να γίνουν και εταιρείες. Το Επιμελητήριο προσφέρει στους Κύπριους πολίτες υπηρεσίες διαιτησιών και πραγματογνωμοσυνών σε θέματα που αφορούν τους κλάδους του.

 

Tags: Ανακοίνωση ΕΤΕΚ
Cyta RCB Bank Modesoft

 

 

Το ΕΤΕΚ στον Τύπο
Εγγραφή στο Newsletter
Πληρώστε ηλεκτρονικά τη συνδρομή σας.

 

 

Copyright © ETEK 2018 All Rights Reserved
Disclaimer | Privacy