English Version Ελληνική Έκδοση Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Επικοινωνία Facebook Youtube LinkedIn
Εξειδικευμένη Αναζήτηση 
Ποιότητα
Αμεροληψία
Επιστημονικότητα
Τεκμηρίωση
Παρεμβατικότητα
Back

Η μέθοδος Μελέτη-Κατασκευή (Design and Build), η οποία υιοθετείται εσχάτως με περισσή –δυστυχώς- ευκολία από τις κρατικές υπηρεσίες, με την επίκληση διαφόρων λόγων που σχετίζονται με την ταχύτητα υλοποίησης των έργων και το κόστος, βρίσκει το ΕΤΕΚ κάθετα αντίθετο για συγκεκριμένους τύπους έργων.

 

Με αφορμή την προώθηση προς υλοποίηση κρατικών έργων με τη μέθοδο Μελέτη-Κατασκευή (Design and Build), όπως είναι το έργο της αποκατάστασης του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας, τα έργα που προωθούνται για επέκταση κτιρίων που στεγάζουν κρατικές υπηρεσίες και δικαστήρια και η προωθούμενη κατασκευή τοπικών αστυνομικών και πυροσβεστικών σταθμών, το Επιμελητήριο επισημαίνει ότι η επιλογή της κατάλληλης, για την κάθε περίπτωση, μεθόδου υλοποίησης αναπτυξιακών έργων καθορίζει σε σημαντικό βαθμό, μεταξύ άλλων, την ποιότητα του σχεδιασμού και της κατασκευής των έργων αυτών. Έχει, επίσης, σημαντικές οικονομικές διαστάσεις και, ως εκ τούτου, είναι στενά συνυφασμένη με το δημόσιο συμφέρον.

 

Το Επιμελητήριο θέλει να υπογραμμίσει πως, η εν λόγω μέθοδος δεν μπορεί να εφαρμόζεται σε περιπτώσεις έργων όπου η ποιότητα στον σχεδιασμό αποτελεί εξόχως σημαντική παράμετρο, αφού ο κατασκευαστής καθοδηγείται από το κόστος, η μείωση του οποίου υπερισχύει της ανάγκης για εξασφάλιση υψηλών σχεδιαστικών προδιαγραφών (design standards). Επίσης, με τη μέθοδο design and build, η επιλογή σε σχέση με τις σχεδιαστικές λύσεις είναι, εκ των πραγμάτων, περιορισμένη με αποτέλεσμα να καταργείται ο απαραίτητος, για συγκεκριμένης φύσης έργα, ανταγωνισμός. Για έργα συνήθους δυσκολίας και απαιτήσεων σχεδιασμού θα πρέπει να υιοθετηθούν ταχείς και αξιόπιστες, αντικειμενικές και διάφανες διαδικασίες επιλογής των συμβούλων μελετητών.

 

Για τους πιο πάνω λόγους το ΕΤΕΚ θεωρεί πως έχουν ωριμάσει οι συνθήκες και καθίσταται πλέον αναγκαίος ο καθορισμός κρατικής πολιτικής για την επιλογή κατάλληλου, ανά περίπτωση, τρόπου υλοποίησης δημοσίων έργων καθώς και ο έγκαιρος προγραμματισμός των κρατικών κτιριακών αναγκών. Το Επιμελητήριο εισηγείται τα ακόλουθα:

  • Την προώθηση της μελέτης όλων των μεθόδων υλοποίησης και χρηματοδότησης έργων, με στόχο την κωδικοποίησή τους έτσι ώστε να γίνουν αντιληπτά τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τους για κάθε είδος έργου. Στόχος, θα πρέπει να είναι, η ετοιμασία συμφωνημένου και τεκμηριωμένου πλαισίου επιλογής της κατάλληλης μεθόδου για κάθε τύπο έργου το οποίο θα διευκολύνει το ίδιο το κράτος και θα αποτελέσει εργαλείο έγκαιρου και ορθού προγραμματισμού.
  • Την προκήρυξη αρχιτεκτονικών διαγωνισμών για τα έργα των οποίων η ποιότητα στον σχεδιασμό και την αρχιτεκτονική αποτελεί εξόχως σημαντική παράμετρο. Με αυτό τον τρόπο, αυτά θα είναι σε θέση να υλοποιηθούν άμεσα, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, ώστε να περάσουμε χωρίς χρονοτριβή και απώλεια πόρων σε παραγωγική αναπτυξιακή δράση.

 

Στο πλαίσιο αυτό το Τεχνικό Επιμελητήριο προτείνει τη δημιουργία ομάδας εργασίας, στην οποία είναι πρόθυμο να συμμετέχει, μαζί με το Τμήμα Δημοσίων Έργων, την Αρμόδια Αρχή Συμβάσεων και άλλους κρατικούς φορείς που υλοποιούν δημόσια έργα.

- Η Ανακοίνωση του ΕΤΕΚ

Tags: Ανακοίνωση ΕΤΕΚ, Δημόσιες Συμβάσεις, Κατασκευές
Cyta RCB Bank Modesoft

 

 

Το ΕΤΕΚ στον Τύπο
Εγγραφή στο Newsletter
Πληρώστε ηλεκτρονικά τη συνδρομή σας.

 

 

Copyright © ETEK 2018 All Rights Reserved
Disclaimer | Privacy