English Version Ελληνική Έκδοση Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Επικοινωνία Instagram Facebook Youtube LinkedIn
Εξειδικευμένη Αναζήτηση 
Ποιότητα
Αμεροληψία
Επιστημονικότητα
Τεκμηρίωση
Παρεμβατικότητα
Back

To ΕΤΕΚ, απέστειλε επιστολή στον ΠτΔ στις 6 Απριλίου 2020, με κοινοποίηση στους υπουργούς Εσωτερικών, Οικονομικών και τον Υφυπουργό Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής με θέμα Έκτακτα Άμεσα και απλά μέτρα αξιοποίησης των δυνατοτήτων της τεχνολογίας για τη διευκόλυνση των συναλλαγών κράτους και επαγγελματιών / πολιτών.

Στην επιστολή του ΕΤΕΚ σημειώνονται τα πιο κάτω:

“Η λειτουργία του κράτους, η παρουσία του και η συνέχιση των συναλλαγών του με τους επαγγελματίες και πολίτες είναι απόλυτα αναγκαία για την επιχειρηματική δραστηριότητα και την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Παράλληλα όμως, σε τέτοιες κρίσιμες στιγμές η λειτουργία ενός κράτους, η εικόνα που εκπέμπει στους πολίτες, τα αντανακλαστικά του, η ευελιξία του και η δυνατότητα έκτακτης προσαρμογής του είναι στοιχεία που έχει ανάγκη ο πολίτης, η κοινωνία και ο επιχειρηματίας για να έχει πίστη, αισιοδοξία και την απαραίτητη πειθαρχία στους σχεδιασμούς της Πολιτείας προκειμένου να περάσουμε αυτή την κρίση ελαχιστοποιώντας τις απώλειες στη δημόσια υγεία, στην οικονομία και στην ευημερία της κοινωνίας.

Ευελπιστούμε όλοι μας ότι θα ξεπεράσουμε αυτή την κρίση εντός των επόμενων εβδομάδων, αλλά, δυστυχώς, μάλλον θα πρέπει να κάνουμε σχεδιασμούς και προετοιμασίες οι οποίες να βασίζονται στο σενάριο ότι αυτή η έκτακτη κατάσταση (με διακυμάνσεις) μπορεί να διαρκέσει μήνες.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΤΕΚ έχει ήδη στείλει σχετικές εισηγήσεις στο Υπουργείο Εσωτερικών και στον Πρόεδρο της Ένωσης Δήμων για Έκτακτα μέτρα αξιοποίησης των τεχνολογιών της πληροφορικής και συναφείς διευθετήσεις για τη διευκόλυνση της λειτουργίας των μελετητικών γραφείων (έκδοση πολεοδομικών αδειών και αδειών οικοδομής). Η σχετική επιστολή επισυνάπτεται.

Στο ίδιο πλαίσιο έχουμε την άποψη πως εάν γίνει ταχεία ανασκόπηση των διαδικασιών / βασικών συναλλαγών κράτους και επαγγελματιών ή και πολιτών μπορούν να εντοπιστούν και άλλες απαιτήσεις ή και διαδικασίες, οι οποίες με μια ταχεία αξιολόγηση «ζημιάς»-οφέλους, σε αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες, θα μπορούσαν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να απαλειφθούν. Συναφώς μπορούν να εντοπιστούν και απλές διαδικασίες οι οποίες με απλά και γρήγορα βήματα να είναι δυνατόν να διεκπεραιωθούν ηλεκτρονικά ή εξ αποστάσεως. Με δεδομένα τα πολύ στενά χρονικά περιθώρια αναφερόμαστε στη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη δημιουργία πλατφόρμων επικοινωνίας με μηνύματα (chat bots), στην επέκταση της δυνατότητας λειτουργών να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις τεχνολογίες από την κατοικία τους (κάτι που συνδυάζεται και αυξάνει την παραγωγικότητα της τηλε-εργασίας που εφαρμόζει το ευρύτερο δημόσιο), στη ταχεία δημιουργία ηλεκτρονικών πλατφόρμων συναλλαγών κράτους – πολίτη κοκ.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα ταχείας ανταπόκρισης προς αυτή την κατεύθυνση ήταν αρκετές διαδικασίες και συναλλαγές κράτους – πολίτη οι οποίες εμπίπτουν στο χαρτοφυλάκιο του υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και των διαδικασιών που αφορούν τα μέτρα στήριξης από το ίδιο Υπουργείο για αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας λόγω του κορωνοϊού.

Εάν κριθεί ότι υπάρχει και αναγκαιότητα νομοθετικής ρύθμισης (π.χ σύγκρουση με υφιστάμενο νομικό πλαίσιο κοκ), μπορεί να γίνει μια οριζόντια έκτατη ρύθμιση η οποία να δίνει δικαίωμα στον εκάστοτε Υπουργό, του οποίου οι νέες έκτακτες διαδικασίες εμπίπτουν στο χαρτοφυλάκιο του, να καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής μέσω διαταγμάτων, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Αγαπητέ κ. Πρόεδρε,

Είναι προφανές ότι το ιδεατό θα ήταν να στοχεύαμε σε μια καλά μελετημένη και ολοκληρωμένη συνολική μετάβαση σε μέτρα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Τούτο όμως απαιτεί χρόνο, τον οποίο μάλλον δεν έχουμε. Χωρίς να παρεκκλίνουμε από αυτόν τον μεσοπρόθεσμο στόχο, παρακαλούμε όπως μελετήσετε την πρόταση μας. Το ΕΤΕΚ είναι στη διάθεση σας για να καταθέσει συγκεκριμένες εισηγήσεις σε θέματα των αρμοδιοτήτων του και για να παράσχει οποιαδήποτε άλλη βοήθεια χρειαστείτε.”

Knauf RCB Bank Peletico CYS

 

 

Το ΕΤΕΚ στον Τύπο
Εγγραφή στο Newsletter
Πληρώστε ηλεκτρονικά τη συνδρομή σας.

--------------------------------

Copyright © ETEK 2019 All Rights Reserved
Disclaimer | Privacy