English Version Ελληνική Έκδοση Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Επικοινωνία Instagram Facebook Youtube LinkedIn
Εξειδικευμένη Αναζήτηση 
Ποιότητα
Αμεροληψία
Επιστημονικότητα
Τεκμηρίωση
Παρεμβατικότητα
Back

Η Κριτική Διαδικασία αποτελεί μια εναλλακτική της διαιτησίας εμπιστευτική και ιδιωτική διαδικασία επίλυσης διαφορών, η οποία είναι πιο γρήγορη, πιο απλή και με λιγότερα έξοδα από την διαιτησία. Σε μικρό χρονικό διάστημα (που προκαθορίζεται) ο Κριτής οφείλει να ακούσει τα Μέρη, να ολοκληρώσει τη διαδικασία και να εκδώσει Απόφαση. Ο Κριτής έχει συγκεκριμένες εξουσίες μέσω της συμφωνίας μεταξύ των Μερών και η Απόφασή του είναι δεσμευτική στα μέρη, εκτός ή μέχρι αυτή να αναθεωρηθεί, είτε μέσω διαιτητικής ή δικαστικής διαδικασίας, είτε μέσω συμφωνίας.

 

Η εφαρμογή της κριτικής διαδικασίας στις συμβάσεις για οικοδομικά και τεχνικά έργα στην Κύπρο, αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό βήμα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στην εκτέλεση των συμβάσεων που προκαλούν κατασπατάληση πόρων, οικονομικών και ανθρώπινων, αλλά και τεράστιες καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των έργων. Ωστόσο μέχρι στιγμής και παρόλο τον άμεσο θετικό αντίκτυπο που θα είχε η εφαρμογή της κριτικής διαδικασίας στην οικοδομική βιομηχανία, απουσιάζει οποιοδήποτε πλαίσιο για κάτι τέτοιο. Το ΕΤΕΚ ετοίμασε τους Κανονισμούς Κριτικής Διαδικασίας ΕΤΕΚ (Adjudication Rules), με στόχο να καλύψει αυτό το κενό και να προσφέρει στην κυπριακή αγορά, και εντέλει στην κυπριακή κοινωνία, ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και πρακτικές. Οι Κανονισμοί Κριτικής Διαδικασίας διατίθενται και στην αγγλική γλώσσα.

 

Οι Κριτικές Διαδικασίες που διενεργούνται από το Κέντρο ΕΜΕΔ ΕΤΕΚ ρυθμίζονται από τις Διατάξεις Κριτικής Διαδικασίας ΕΤΕΚ, στις οποίες μεταξύ άλλων ορίζονται οι προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο Κριτών, η διαδικασία διορισμού Κριτή, η αμοιβή του Κριτή και η διαδικασία εξέτασης παραπόνου για Διαιτητή κατ’ αναλογία με εκείνη των Διαιτητών. Η διαδικασία εξέτασης για εγγραφή στο Μητρώο Κριτών είναι υπό σχεδιασμό. Μέχρι την ολοκλήρωσή της θα αξιοποιείται το Μητρώο Διαιτητών ΕΤΕΚ (pdf) για διορισμό Κριτή από τα μέρη. Οι Κριτές τηρούν τον Κώδικα Δεοντολογίας Διαιτητών ΕΤΕΚ.

 

Στους Κανονισμούς Κριτικής Διαδικασίας ΕΤΕΚ περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία ορισμού Κριτή, η οποία προκρίνει την εκ συμφώνου επιλογή του από τα μέρη. Σε κάθε περίπτωση τα Μέρη δύνανται ανά πάσα στιγμή, με κοινή επιστολή τους, να απευθυνθούν στον Πρόεδρο του ΕΤΕΚ και να ζητήσουν να διορίσει ένα πρόσωπο για να ενεργήσει ως Κριτής στην διαφορά. Στην επιστολή θα πρέπει να αναφέρονται συνοπτικά τα πιο κάτω:
(α) η φύση της Διαφοράς και σύντομη περιγραφή της,
(β) όλα τα εμπλεκόμενα Μέρη,
(γ) λεπτομέρειες για τον χρόνο και τόπο δημιουργίας της Διαφοράς,
(δ) η φύση της απαίτησης και την αιτούμενη θεραπεία,
(ε) τα ονόματα και οι διευθύνσεις των Μερών του Συμβολαίου (συμπεριλαμβανομένων, όπου κρίνεται κατάλληλο, των διευθύνσεων που τα Μέρη έχουν καθορίσει για την επίδοση των ειδοποιήσεων).

 

 

Πίσω στο Κέντρο ΕΜΕΔ ΕΤΕΚ

 

Knauf RCB Bank Peletico CYS

 

 

Το ΕΤΕΚ στον Τύπο
Εγγραφή στο Newsletter
Πληρώστε ηλεκτρονικά τη συνδρομή σας.

--------------------------------

Copyright © ETEK 2019 All Rights Reserved
Disclaimer | Privacy