English Version Ελληνική Έκδοση Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Επικοινωνία Instagram Facebook Youtube LinkedIn
Εξειδικευμένη Αναζήτηση 
Ποιότητα
Αμεροληψία
Επιστημονικότητα
Τεκμηρίωση
Παρεμβατικότητα
Back

«Διαμεσολάβηση», με βάση τον περί Ορισμένων Θεμάτων Διαμεσολάβησης σε Αστικές Διαφορές Νόμο του 2012, σημαίνει διαρθρωμένη διαδικασία, ανεξαρτήτως ονομασίας, στην οποία δύο ή περισσότερα μέρη μιας διαφοράς επιχειρούν εκουσίως να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με την επίλυση της διαφοράς τους, με τη βοήθεια διαμεσολαβητή.

 

Η διαμεσολάβηση είναι μια εθελοντική, εναλλακτική, φιλική μέθοδος επίλυσης διαφορών, και χρησιμοποιείται για την επίλυση εμπορικών όσο και άλλων διαφορών με ειρηνικό, αποτελεσματικό, γρήγορο και οικονομικό τρόπο. Έχει παράλληλα αναγνωριστεί ως η πιο πετυχημένη διαδικασία από όλες τις μεθόδους επίλυσης διαφορών, περιλαμβανομένης και της δικαστικής διαδικασίας, εφόσον βοηθά τους εμπλεκόμενους να επιλύσουν από μόνοι τους μια διαφορά ή σύγκρουση και να φτάσουν σε μια αμοιβαία αποδεκτή συμφωνία στην οποία όλοι κερδίζουν. Η λύση δεν επιβάλλεται από τον διαμεσολαβητή αλλά πρέπει να είναι αποτέλεσμα ελεύθερης επιλογής των εμπλεκόμενων στη διαφορά Μερών. Η διαδικασία διαμεσολάβησης τερματίζεται, είτε με το συμβιβασμό των Μερών και τη σύναψη συμφωνίας συμβιβασμού, είτε με τη σύνταξη πρακτικού μη σύναψης συμφωνίας. Ο τερματισμός της διαδικασίας διαμεσολάβησης σημαίνει και τον τερματισμό της εντολής και της δικαιοδοσίας του διαμεσολαβητή.

 

Οι Διαμεσολαβήσεις που διενεργούνται από το Κέντρο ΕΜΕΔ ΕΤΕΚ ρυθμίζονται από τις Διατάξεις Διαμεσολάβησης ΕΤΕΚ, στις οποίες μεταξύ άλλων καθορίζονται η διαδικασία διορισμού Διαμεσολαβητή, η αμοιβή και οι υποχρεώσεις του Διαμεσολαβητή, καθώς και η διαδικασία της διαμεσολάβησης. Ως Διαμεσολαβητές ενεργούν πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης για Εμπορικές Διαφορές και συμπεριλαμβάνονται στον Κατάλογο Διαμεσολαβητών του ΕΤΕΚ, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Ορισμένων Θεμάτων Διαμεσολάβησης σε Αστικές Διαφορές Νόμου (ο ‘Νόμος’). Το Κέντρο ΕΜΕΔ ΕΤΕΚ παρέχει πρότυπα έγγραφα για τη διαδικασία της διαμεσολάβησης: Συμφωνία Διαμεσολάβησης, Συμφωνία Συμβιβασμού και Πρακτικά μη Επίτευξης Συμφωνίας.

 

Στη διαδικασία διαμεσολάβησης τα Μέρη επιλέγουν εκ συμφώνου Διαμεσολαβητή από το Μητρώο. Σε περίπτωση που η διαδικασία της Διαμεσολάβησης προβλέπεται στους όρους συμφωνίας μεταξύ των Μερών και τα Μέρη δεν συμφωνήσουν για το όνομα του Διαμεσολαβητή εντός του προβλεπόμενου από τη συμφωνία χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία της επίδοσης της ειδοποίησης για Διαμεσολάβηση, τότε καθένα από τα Μέρη δύναται να αποταθεί στον Πρόεδρο του ΕΤΕΚ για να καλέσει συνάντηση Μερών για την εκ συμφώνου επιλογή Διαμεσολαβητή από το Μητρώο προς επίλυση της διαφοράς τους. Νοείται ότι, αν τα Μέρη δεν συμφωνούν ως προς το πρόσωπο του Διαμεσολαβητή, η Διαμεσολάβηση δεν διεξάγεται.

 


Πίσω στο Κέντρο ΕΜΕΔ ΕΤΕΚ

Knauf RCB Bank Peletico CYS

 

 

Το ΕΤΕΚ στον Τύπο
Εγγραφή στο Newsletter
Πληρώστε ηλεκτρονικά τη συνδρομή σας.

--------------------------------

Copyright © ETEK 2019 All Rights Reserved
Disclaimer | Privacy