English Version Ελληνική Έκδοση Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Επικοινωνία Instagram Facebook Youtube LinkedIn
Εξειδικευμένη Αναζήτηση 
Ποιότητα
Αμεροληψία
Επιστημονικότητα
Τεκμηρίωση
Παρεμβατικότητα
Back

Απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα μελών του ΕΤΕΚ που τέθηκαν ενόψει του διαδικτυακού σεμιναρίου που έγινε για το πιο πάνω θέμα στις 24.09.2020 και της εφαρμογής της νέας πολιτικής αδειοδότησης της ανάπτυξης από την 01.10.2020.

 

A. Ερωτήματα σε σχέση με το Πεδίο Εφαρμογής και την Ημερομηνία Εφαρμογής της Νέας Πολιτικής Αδειοδότησης της Ανάπτυξης

 

1. Πότε τίθεται σε εφαρμογή η νέα πολιτική αδειοδότησης της ανάπτυξης;

 

Απάντηση: Η νέα πολιτική αδειοδότησης της ανάπτυξης τίθεται σε εφαρμογή από την 01/10/2020.

 

2. Ποιο είναι το πεδίο εφαρμογής της νέας πολιτικής αδειοδότησης της ανάπτυξης και συγκεκριμένα ποιες αναπτύξεις αφορά; Επίσης η νέα πολιτική αφορά και τα δύο στάδια της αδειοδότησης, ήτοι τη χορήγηση πολεοδομικής άδειας και άδειας οικοδομής; Επιπρόσθετα, η νέα πολιτική αδειοδότησης της ανάπτυξης εφαρμόζεται σε περιπτώσεις μεμονωμένης κατοικίας;

 

Απάντηση: Σύμφωνα με την Εντολή 2/2020 (περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμος) και την Εγκύκλιο 1/2020, το πεδίο εφαρμογής του νέου πλαισίου αδειοδότησης τόσο για το στάδιο της πολεοδομικής άδειας όσο και για το στάδιο της άδειας οικοδομής είναι αναπτύξεις που αφορούν οικιστική ανάπτυξη μέχρι 2 μονάδων κατοικίας, σε οικόπεδο ή υπό δημιουργία οικόπεδο που εμπίπτουν:


• Σε καθορισμένη Οικιστική Ζώνη, Τουριστική Ζώνη, Ζώνη Κατοικίας και Γραφείων, στα όρια των Τοπικών Σχεδίων και των Σχεδίων Περιοχής, όπου στην Τουριστική Ζώνη συμπεριλαμβάνεται και η Ζώνη Παραθεριστικής Κατοικίας.
• Σε καθορισμένη Οικιστική Ζώνη, Τουριστική Ζώνη, στα όρια της Δήλωσης Πολιτικής, όπου στην Τουριστική Ζώνη συμπεριλαμβάνεται και η Ζώνη Παραθεριστικής Κατοικίας.

 

Από το πεδίο εφαρμογής της νέας πολιτικής έχουν εξαιρεθεί αιτήσεις για χορήγηση άδειας για αναπτύξεις εντός των καθορισμένων Περιοχών Ειδικού Χαρακτήρα (ΠΕΧ) και οι περιπτώσεις οικοδοµών που έχουν κηρυχθεί ως διατηρητέες, µε βάση το άρθρο 38 του περί Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Νόµου καθώς και οικοδομών που εμπίπτουν σε περιοχές όπου η Κυπριακή Δημοκρατία δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο.Επιπρόσθετα, η νέα πολιτική αδειοδότησης της ανάπτυξης δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις μεμονωμένων κατοικιών (Δήλωση Πολιτικής).

 

3. Η διαδικασία βάσει της νέας πολιτικής αδειοδότησης της ανάπτυξης θα εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις προσθηκομετατροπών σε υφιστάμενες οικοδομές ή/και σε περιπτώσεις που απαιτείται τροποποιητική άδεια;

 

Απάντηση: Σύμφωνα με την Εντολή 2/2020 που έκδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών, στο πεδίο εφαρμογής της νέας πολιτικής περιλαμβάνονται οι προσθήκες και μετατροπές σε κατοικία ή 2 μονάδες κατοικίας σε εγγεγραμμένο οικόπεδο ή υπό δημιουργία οικόπεδο. Σύμφωνα με το Ειδικό Διάταγμα ΚΔΠ 388/2020, η διαδικασία της νέας πολιτικής αδειοδότησης περιλαμβάνει την αίτηση για προσθήκη κατοικίας σε υφιστάμενη οικοδομή όταν το τελικό σύνολο των κατοικιών, περιλαμβανομένου της προσθήκης δεν υπερβαίνει τις δύο κατοικίες.

 

4. H διαδικασία βάσει της νέας πολιτικής αδειοδότησης της ανάπτυξης εφαρμόζεται σε περιπτώσεις που δεν έχει εκδοθεί άδεια διαχωρισμού γης / περιλαμβάνει άδειες διαχωρισμού γης;

 

Απάντηση: Με βάση το Ειδικό Διάταγμα ΚΔΠ 388/2020, για οικιστικές αναπτύξεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του πλαισίου η διαδικασία βάσει της νέας πολιτικής αδειοδότησης εφαρμόζεται, νοουμένου ότι είναι σε ισχύ η άδεια διαχωρισμού γης ή επιβεβαιώνεται με γραπτή βεβαίωση του διορισμένου Επιβλέποντα Μηχανικού ότι οι κατασκευές με βάση την άδεια βρίσκονται στο τελικό στάδιο της κατασκευής (έχει τουλάχιστον τοποθετηθεί η λίνια και οι υπηρεσίες).

 

5. Στη νέα πολιτική αδειοδότησης της ανάπτυξης περιλαμβάνεται η χορήγηση άδειας για διαίρεση της οικοδομής;

 

Απάντηση: Για οικοδομή που αποτελείται από δύο μονάδες κατοικίας, οι οποίες μπορούν να λειτουργήσουν αυτοτελώς, μαζί με την άδεια οικοδομής, παραλαμβάνεται και άδεια για τη διαίρεση της οικοδομής στις επιμέρους μονάδες, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Νόμου. Νοείται ότι κατά την υποβολή της αίτησης για άδεια οικοδομής θα πρέπει να υποβάλλεται ταυτόχρονα και αίτηση για άδεια διαίρεσης της οικοδομής.

 

Β. Ερωτήματα σε σχέση με Διαβουλεύσεις με αρμόδια κρατικά τμήματα και υπηρεσίες


6. Για τις περιπτώσεις που απαιτούνται διαβουλεύσεις με τα αρμόδια κρατικά τμήματα και υπηρεσίες, αυτές θα εντάσσονται στο χρονικό πλαίσιο στο οποίο οι αδειοδοτούσες αρχές θα εξετάζουν τις αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας; Υπάρχει η ευχέρεια καταβολής προκαταρτικών ερωτημάτων από τους μελετητές;

 

Απάντηση: Τα θέματα διαβουλεύσεων με τις διάφορες κρατικές υπηρεσίες και τμήματα, τα οποία αναμένεται να είναι περιορισμένα για αυτού του είδους τις αναπτύξεις, θα πρέπει να επιλύονται με πρωτοβουλία κινήσεων από τους μελετητές, πριν την υποβολή αίτησης για σκοπούς αδειοδότησης. Σημειώνεται ότι θα δύναται να υποβάλλονται προκαταρτικά ερωτήματα στις αρμόδιες πολεοδομικές αρχές, ηλεκτρονικά.

 

Γ. Ερωτήματα σε σχέση με την Πολεοδομική και την Οικοδομική διαδικασία αδειοδότησης

 

7. Τι θα εφαρμόζεται σε περιπτώσεις που απαιτείται να εξασκηθεί διακριτική ευχέρεια από τις αδειοδοτούσες αρχές; Πώς μπορεί να ζητηθεί η άσκηση διακριτικής ευχέρειας της Πολεοδομικής Αρχής;

 

Απάντηση: Για οικιστικές αναπτύξεις που εμπίπτουν στο πλαίσιο της νέας πολιτικής αδειοδότησης της ανάπτυξης και για τις οποίες απαιτείται να εξασκηθεί διακριτική ευχέρεια από την Πολεοδομική Αρχή, η Πολεοδομική Αρχή δεν δεσμεύεται από τα χρονικά περιθώρια που καθορίζονται στην Εγκύκλιο του Υπουργού με αρ. 1/2020, σε σχέση με την εξέταση της αίτησης. Η άσκηση διακριτικής ευχέρειας από την Πολεοδομική Αρχή, δύναται να ζητηθεί κατά την υποβολή της Υπεύθυνης Δήλωσης (Έντυπο Πολεοδομικής Βεβαιότητας) από τον μελετητή.

 
8. Έχουν παρθεί μέτρα ώστε να υπάρξει ομοιομορφία στην απόδοση ερμηνείας των διάφορων προνοιών της νομοθεσίας και άλλων κανονιστικών εγγράφων από τις διάφορες πολεοδομικές αρχές;

 

Απάντηση: Σημειώνεται ότι για σκοπούς αποσαφήνισης τυχόν προβληματισμών και ομοιομορφίας στην εφαρμογή των προνοιών της Εντολής 1/2017 του Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, οι οποίες αφορούν τον υπολογισμό του συντελεστή δόμησης, ποσοστού κάλυψης, αριθμού ορόφων και ύψους οικοδομών καθώς και τις απαιτούμενες αποστάσεις της οικοδομής από όρια τεμαχίου/οικοπέδου, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως (ΤΠΟ) έχει αποστείλει στις 05.06.2019, Εγκύκλιο Επιστολή στις διάφορες Πολεοδομικές Αρχές με σκοπό την παροχή διευκρινίσεων για την απόδοση της ερμηνείας διάφορων προνοιών/παραγράφων της Εντολής 1/2017. Η υπό αναφορά επιστολή έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ, στον ειδικό ιστοχώρο που έχει δημιουργηθεί για την νέα πολιτική αδειοδότησης της ανάπτυξης, για ενημέρωση των μελών του ΕΤΕΚ. Παράλληλα, θα καταβληθεί προσπάθεια για την προώθηση περαιτέρω διευκρινίσεων για σκοπούς ομοιόμορφης εφαρμογής των προνοιών που αφορούν τις πολεοδομικές πτυχές των αναπτύξεων.

 

9. Ποια είναι τα χρονοδιαγράμματα που έχουν καθοριστεί για την εξέταση αιτήσεων οικοδομική/πολεοδομική αδειοδότηση;

 

Απάντηση:

Στην περίπτωση υποβολής πλήρους αίτησης σε έντυπη μορφή: Η αρμόδια Αρχή με την υποβολή αίτησης για πολεοδομική άδεια ή άδεια οικοδομής (ή αίτησης για άδεια οικοδομή και αίτησης για τη διαίρεση της οικοδομής στις επιμέρους μονάδες) θα ολοκληρώνει την εξέταση της αίτησης και θα εκδίδει σχετική απόφαση εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης: Η αρμόδια Αρχή θα ολοκληρώνει την εξέταση της αίτησης και θα εκδίδει σχετική απόφαση εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
• Για οικιστικές αναπτύξεις για τις οποίες απαιτείται να εξασκηθεί διακριτική ευχέρεια από την Πολεοδομική/Οικοδομική Αρχή, ή η ανάπτυξη βρίσκεται εντός περιοχής της Νεκρής Ζώνης ή εντός Περιοχής NATURA 2000, η αρμόδια Αρχή δεν δεσμεύεται από τα χρονικά περιθώρια που καθορίζονται στην Εγκύκλιο του Υπουργού Εσωτερικών 1/2020 και την ΚΔΠ 388/2020, αντίστοιχα, για την εξέταση των αιτήσεων.
• Για οικιστικές αναπτύξεις οι οποίες βρίσκονται εντός περιοχής της Νεκρής Ζώνης ή εντός Περιοχής NATURA 2000, η Πολεοδομική Αρχή δεν δεσμεύεται από τα χρονικά περιθώρια που καθορίζονται στην Εγκύκλιο του Υπουργού Εσωτερικών 1/2020 σε ότι αφορά την εξέταση της αίτησης, δεδομένου ότι για τις περιπτώσεις αυτές ενδέχεται να απαιτηθεί η διενέργεια διαβουλεύσεων.

 

Σημειώνεται ότι ως πρώτη εργάσιμη ημέρα θα θεωρείται η αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

 

Δ. Ερωτήματα σε σχέση με την διαδικασία Πολεοδομικής αδειοδότησης


10. Η διαδικασία αυτοελέγχου για μέχρι και τέσσερις μονάδες κατοικίας (ειδικό διάταγμα της ανάπτυξης του 2014 (ΚΔΠ 462/2014)), μέσω της οποίας η πολεοδομική άδεια θεωρείτο χορηγηθείσα έχει παύσει να ισχύει;

 

Απάντηση: Πλέον, με την έκδοση του Ειδικού Διατάγματος ΚΔΠ 386/2020, καταργείται το περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Οικιστική Ανάπτυξη σε Οικόπεδο) Ειδικό Διάταγμα της Ανάπτυξης του 2014 (ΚΔΠ 462/2014), βάσει του οποίου για αναπτύξεις μέχρι και τεσσάρων οικιστικών μονάδων που πληρούσαν και άλλες προϋποθέσεις, η πολεοδομική άδεια θεωρείτο χορηγηθείσα. Ως εκ τούτου, επανέρχεται η υποχρέωση υποβολής αίτησης για χορήγηση πολεοδομικής άδειας για την ανάπτυξη. Ωστόσο, η πολεοδομική άδεια βάσει της διαδικασίας της νέας πολιτικής αδειοδότησης που τίθεται σε εφαρμογή την 01/10/2020, (πολεοδομική βεβαιότητα) θα είναι σε πολύ πιο απλοποιημένη μορφή, υπό την έννοια ότι θα απαιτούνται πριν την έκδοση της μόνο οι κρίσιμες και ουσιώδεις πληροφορίες που αφορούν τις πολεοδομικές πτυχές της ανάπτυξης. Κατά τα λοιπά η διαδικασία ακολουθεί τη φιλοσοφία και αξιοποιεί πολλά στοιχεία της γνωστής διαδικασίας του αυτοελέγχου για έκδοση πολεοδομικής άδειας.

 

11. Ερωτήματα σε σχέση με τα απαιτούμενα έγγραφα/στοιχεία για την υποβολή αίτησης για πολεοδομική αδειοδότηση


α) Τι έγγραφα/στοιχεία απαιτούνται για υποβολή αιτήματος για χορήγηση ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ άδειας για αναπτύξεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της νέας πολιτικής της αδειοδότησης;

 

Τα απαιτούμενα έγγραφα και σχέδια που πρέπει να υποβάλλονται στις αδειοδοτούσες αρχές για χορήγηση πολεοδομικής άδειας για τις αιτήσεις που εμπίπτουν στο πλαίσιο της νέας πολιτικής αδειοδότησης της ανάπτυξης, περιλαμβάνονται σε κατάλογο στο Παράρτημα Ι της Εντολής 2/2020 του Υπουργείου Εσωτερικών. Πέραν των στοιχείων που απαιτούνται σύμφωνα με την παράγραφο 3(2) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Αιτήσεις και Ιεραρχικές Προσφυγές) Κανονισμών του 2016 (Κ.Δ.Π. 62/2016) και περιέχονται στον κατάλογο απαιτούμενων υποβληθέντων στοιχείων του Παραρτήματος Ι της Εντολής 2/2020, με την αίτηση για χορήγηση πολεοδομικής άδειας θα υποβάλλονται υποχρεωτικά, τα ακόλουθα:

 

• Υπεύθυνη Δήλωση- Έντυπο Πολεοδομικής Βεβαιότητας, υπογραμμένο από τον Μελετητή, στο οποία καταγράφονται με ακρίβεια όλα τα χαρακτηριστικά και δεδομένα της αίτησης.
• Βεβαίωση του ΕΤΕΚ για Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης του μελετητή του έργου, για διασφάλιση της ανάληψης ευθύνης των υποβαλλόμενων στοιχείων.
• Χωροταξικό Διάγραμμα Δόμησης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Παρ. Ι της Υπουργικής Εντολής 2/2020.

 

Σημειώνεται ότι για τις αιτήσεις που εμπίπτουν σε περιοχές όπου Πολεοδομική Αρχή είναι ο οικείος Επαρχιακός Λειτουργός του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, δεν απαιτείται η υποβολή πιστοποιητικού εγγραφής ακίνητης ιδιοκτησίας ή η υποβολή επίσημου κτηματικού σχεδίου της προς ανάπτυξη ιδιοκτησίας, αλλά ανεπίσημου κτηματικού σχεδίου, το οποίο μπορεί να εκτυπωθεί από την διαδικτυακή πύλη του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

 

Νοείται ότι, πρόσθετα στοιχεία δυνατό να απαιτηθούν από την Πολεοδομική Αρχή κατά το στάδιο της μελέτης της αίτησης.

 

β) Ποιοι πολεοδομικοί παράμετροι πρέπει να περιλαμβάνονται κατά την υποβολή αιτήματος για χορήγηση πολεοδομικής άδειας;

 

Οι πολεοδομικοί παράμετροι που θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην αίτηση για χορήγηση πολεοδομικής άδειας είναι αυτοί που περιλαμβάνονται στην Υπεύθυνη Δήλωση του Μελετητή (Έντυπο Πολεοδομικής Βεβαιότητας) και στις απαιτήσεις για το χωροταξικό διάγραμμα δόμησης (Παρ. 1) της Υπουργικής Εντολής 2/2020.

 

12. Ποιος ο τρόπος υπολογισμός των τελών της πολεοδομικής άδειας; Ποιος είναι υπεύθυνος για τον τρόπο υπολογισμού των τελών και ποια είναι η διαδικασία πληρωμής τους;

 

Απάντηση: Ο υπολογισμός των δικαιωμάτων της άδειας θα γίνεται από τους μελετητές που θα υποβάλουν την αίτηση. Υπάρχει δυνατότητα υποβολής των δικαιωμάτων για τις αιτήσεις με βάση την Εντολή 2/2020 και την Εγκύκλιο 1/2020 ηλεκτρονικά, μέσω jcc smart για τις περιπτώσεις όπου η αδειοδοτούσα αρχή είναι ο οικείος Επαρχιακός Λειτουργός του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως. Με την εφαρμογή του συστήματος ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ, η δυνατότητα καταβολής των δικαιωμάτων ηλεκτρονικά θα ισχύσει για όλες τις πολεοδομικές αιτήσεις.


Ε. Ερωτήματα σε σχέση με τη διαδικασία οικοδομικής αδειοδότησης


13. Τι έγγραφα/στοιχεία απαιτούνται για υποβολή αιτήματος για χορήγηση ΑΔΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ για αναπτύξεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της νέας πολιτικής της αδειοδότησης;

 

Με τη νέα διαδικασία έχουν κωδικοποιηθεί όλες οι απαιτούμενες μελέτες, έντυπα και βεβαιώσεις που πρέπει να προσκομίζονται κατά την υποβολή αιτήματος για χορήγηση άδειας οικοδομής. Κατάλογος των απαιτούμενων εγγράφων που πρέπει να υποβάλλονται κατά την υποβολή αιτήματος για χορήγηση άδειας οικοδομής για οικιστικές αναπτύξεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της νέας πολιτικής αδειοδότησης της ανάπτυξης περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 1 του Ειδικού Διατάγματος ΚΔΠ 388/2020. Πλέον με τη νέα διαδικασία θα απαιτείται προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης ότι οι μελετητές του έργου έχουν εξοφληθεί για τις υπηρεσίες που παρείχαν και σχετίζονται με την εργασία μέχρι το στάδιο της υποβολής αίτησης για χορήγηση Πολεοδομικής Άδειας και της υποβολής αίτησης για έκδοση Άδειας Οικοδομής. Επίσης, απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης από το ΕΤΕΚ κατοχής ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης (η οποία θα πρέπει να πληροί τις σχετικές ελάχιστες προϋποθέσεις και όρους) από Αρχιτέκτονες και Πολιτικούς Μηχανικούς. Κατά τα λοιπά οι μελέτες, έντυπα και βεβαιώσεις που απαιτούνται παραμένουν τα ίδια με την προηγούμενη διαδικασία. Σημειώνεται ότι απαιτείται η ανάλυση υπολογισμού των δικαιωμάτων της άδειας οικοδομής (ή της άδειας οικοδομής και της άδειας για διαίρεση της οικοδομής) για κάθε οικιστική μονάδα, η οποία διενεργείται από τον μελετητή σύμφωνα με τον περί Οδών και Οικοδομών Νόμο και το Παράρτημα ΙΙ του Ειδικού Διατάγματος ΚΔΠ 388/2020.

 

14. Απαιτείται η υποβολή πολεοδομικής βεβαιότητας για τη χορήγηση άδειας οικοδομής;

 

Της έκδοσης άδειας οικοδομής για τις οικιστικές αναπτύξεις που εμπίπτουν στη νέα πολιτική αδειοδότησης της ανάπτυξης, προηγείται η χορήγηση πολεοδομικής άδειας η οποία εκδίδεται με βάση την ειδική διαδικασία της πολεοδομικής βεβαιότητας. Κατά την υποβολή αίτησης για χορήγηση οικοδομικής άδειας απαιτείται η υποβολή αντίγραφου της πολεοδομικής άδειας. Το Έντυπο Πολεοδομικής Βεβαιότητας (μαζί με Χωροταξικό Διάγραμμα Δόμησης), δεόντως συμπληρωμένο και υπογραμμένο από τον/την μελετητή απαιτείται να περιλαμβάνεται κατά την υποβολή αίτησης για χορήγηση πολεοδομικής άδειας για την ανάπτυξη.

 

 

15. Ποιος ο τρόπος υπολογισμός των τελών της άδειας οικοδομής; Ποιος είναι υπεύθυνος για τον τρόπο υπολογισμού των τελών και ποια είναι η διαδικασία πληρωμής τους;


Η ανάλυση του υπολογισμού των δικαιωμάτων της άδειας οικοδομής (ή της άδειας οικοδομής και της άδειας για διαίρεση της οικοδομής) για κάθε οικιστική μονάδα, θα διενεργείται από τον μελετητή σύμφωνα με τον Κανονισμό 62 των περί Οδών και Οικοδομών Κανονισμών και το Παράρτημα ΙΙ του Διατάγματος ΚΔΠ 388/2020 του Υπουργείου Εσωτερικών όσον αφορά την εκτίμηση δαπάνης για τον υπολογισμό δικαιωμάτων που αφορούν τις εξωτερικές εργασίες. Η πληρωμή των δικαιωμάτων της αίτησης θα δύναται να γίνεται από τον πελάτη. Για τις περιπτώσεις οικοδομών όπου η αδειοδοτούσα αρχή είναι ο οικείος Έπαρχος θα δύναται να πληρώνονται τα δικαιώματα της άδειας ηλεκτρονικά. Για σκοπούς ομοιόμορφης εφαρμογής και διευκόλυνσης των μελετητών, το Υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε στην ανάπτυξη ηλεκτρονικού εργαλείου για τον υπολογισμό των δικαιωμάτων της άδειας οικοδομής. Ο εν λόγω υπολογισμός θα πρέπει να υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή με την υποβολή της αίτησης. Το υπό αναφορά ηλεκτρονικό εργαλείο για τον υπολογισμό των δικαιωμάτων οικοδομικής αδειοδότησης για τις συγκεκριμένες αναπτύξεις έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, στον σύνδεσμο:
http://www.moi.gov.cy/moi/moiup/moi.nsf/All/718F19BD96BF5321C22585EE0036E25C?OpenDocument


16. Η προσκόμιση βεβαίωσης εξόφλησης μελετητή κατά την υποβολή αίτησης για έκδοση άδειας οικοδομής ποιες προσφερόμενες υπηρεσίες αφορά;

 

Απάντηση: Με την υπογραφή της βεβαίωσης εξόφλησης μελετητή θα βεβαιώνεται ότι οι μελετητές του έργου (Αρχιτέκτονας, Πολιτικός Μηχανικός, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανολόγος Μηχανικός) έχουν εξοφληθεί για τις υπηρεσίες που παρείχαν και σχετίζονται με την εργασία μέχρι το στάδιο της υποβολής αίτησης για χορήγηση Πολεοδομικής Άδειας και της υποβολής αίτησης για έκδοση Άδειας Οικοδομής.

 

17. Πως θα συμπληρώνεται το έντυπο «Βεβαίωση εξόφλησης μελετητή» στις περιπτώσεις που είμαι εργοδοτούμενος (μισθωτός) σε κάποια επιχείρηση π.χ αυτοεργοδοτούμενο (προσωπική επιχείρηση) αρχιτέκτονα ή πολιτικό μηχανικό;

 

Απάντηση: Το ΕΤΕΚ έχει ετοιμάσει και δημοσιεύσει πρότυπη «Βεβαίωση εξόφλησης μελετητή». Στο πεδίο ΌΝΟΜΑ για το μελετητή αρχιτεκτονικής εργασίας, εργασίας πολιτικού μηχανικού κλπ θα σημειώνεται το ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου μέλους του ΕΤΕΚ ή η επωνυμία του νομικού προσώπου εάν πρόκειται για νόμιμα εγγεγραμμένη εταιρεία μελετών ΕΠΕ. Νοείται ότι το πρόσωπο αυτό δηλώνεται και είναι ο μελετητής του έργου στην αίτηση για άδειας οικοδομής. Η βεβαίωση εξόφλησης μελετητή είναι διατυπωμένη με τρόπο που δεν εισέρχεται στις λεπτομέρειες του πως ικανοποιείται η προϋπόθεση αυτή.

 

18. Τι ελέγχους θα διενεργεί η αρμόδια οικοδομική Αρχή σε σχέση με τις υποβληθείσες αιτήσεις; Όσον αφορά την υποβληθείσα στατική και αντισεισμική μελέτη για την ανάπτυξη, θα εξακολουθεί γίνεται έλεγχος από τις οικοδομικές αρχές όσον αφορά το περιεχόμενο των μελετών που υποβάλλονται;

 

Απάντηση: Η αρμόδια οικοδομική Αρχή θα διενεργεί ταχύ και συνοπτικό έλεγχο της πληρότητας των υποβαλλόμενων εγγράφων, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του ΚΔΠ 388/2020. Νοείται ότι, σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο πληρότητας, αίτηση διαπιστωθεί ως μη πλήρης σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΔΠ 388/2020, η αρμόδια Αρχή θα απέχει από την παραλαβή της εν λόγω αίτησης. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν ουσιώδεις ανακρίβειες/ λάθη ή απαιτείται να υποβληθούν περαιτέρω έγγραφα/ έντυπα/ σχέδια/ μελέτες, η αίτηση δεν θα εγκρίνεται και θα ενημερώνεται σχετικά ο ιδιοκτήτης. Όσον αφορά τον έλεγχο των στατικών/αντισεισμικών μελετών, δύναται να γίνεται έλεγχος της πληρότητας ή/και του περιεχομένου των μελετών από την αρμόδια οικοδομική αρχή, ωστόσο νοείται ότι την ευθύνη ως προς την πληρότητα, την ορθότητα και την ακρίβεια των υποβαλλόμενων στοιχείων των μελετών φέρει ο μελετητής.

 

19. Όλες οι αιτήσεις για χορήγηση άδειας οικοδομής θα κατατίθενται στους Οικείους Έπαρχους;

 

Απάντηση: Οι αιτήσεις για άδεια οικοδομής θα κατατίθενται στην αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή της περιοχής στην οποία εμπίπτει η ανάπτυξη, ως η διαδικασία που ακολουθείται μέχρι σήμερα. Σε περιοχές όπου αρμόδια Οικοδομική Αρχή είναι ο Οικείος Έπαρχος, η αίτηση για χορήγηση άδειας οικοδομής ή για άδεια οικοδομής και διαίρεσης οικοδομής μπορεί να υποβληθεί μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2021 σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή. Από την 1 Ιανουαρίου 2022, όλες οι αιτήσεις σε όλες τις αδειοδοτούσες αρχές θα υποβάλλονται υποχρεωτικά μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.

 

Ζ. Ερωτήματα σε σχέση με την διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων για αδειοδότηση


20. Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων και των συναφών εγγράφων για άδεια οικοδομής είναι υποχρεωτική; Θα υπάρχει δυνατότητα υποβολής των αιτήσεων σε έντυπη μορφή;

 

Απάντηση: Οι αιτήσεις για άδεια οικοδομής ή για άδεια οικοδομής και άδειας διαίρεσης:
i. Από την 01.10.2020 μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2021, σε περιοχές όπου αρμόδια Οικοδομική Αρχή δεν είναι ο οικείος Έπαρχος, οι αιτήσεις θα υποβάλλονται σε έντυπη μορφή.
ii. Από την 01.10.2020 μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2021, σε περιοχές όπου αρμόδια Οικοδομική Αρχή είναι ο οικείος Έπαρχος, θα δύναται να υποβάλλονται σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή.
iii. Από την 1 Ιανουαρίου 2022, όλες οι αιτήσεις (προς όλες τις αρμόδιες αρχές) θα υποβάλλονται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή.

 


21. Οι εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Μελετητών του ΕΤΕΚ θα μπορούν να εγγραφούν στο σύστημα «ΑΡΙΑΔΝΗ» και να υποβάλλουν αιτήσεις για χορήγηση άδειας ως εταιρείες ή θα υποβάλουν αιτήσεις ως διευθυντές/γραμματείς της Εταιρείας Μελετών;

 

Απάντηση: Υπάρχει δυνατότητα υποβολής αιτημάτων για αδειοδότηση για εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εταιρειών του ΕΤΕΚ, νοουμένου ότι προηγηθεί εγγραφή και ταυτοποίηση της εταιρείας μελετών στο σύστημα «ΑΡΙΑΔΝΗ» και οριστούν οι αντιπρόσωποι της Εταιρείας.

 

22. Σε τι μορφή θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα σχέδια και σε τι μέγεθος χαρτιού θα γίνονται αποδεκτά τα υποβληθέντα σχέδια;

Απάντηση: Τα υπογεγραμμένα σχέδια καθώς και τα απαραίτητα έγγραφα θα υποβάλλονται σε μορφή pdf. Τα σχέδια που θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά θα γίνονται αποδεκτά σε μέγεθος χαρτιού Α3 και ως εκ τούτου θα πρέπει να εκπονούνται σε κατάλληλη κλίμακα ώστε να επιτρέπεται να εκτυπώνονται στο μέγεθος αυτό.

 

23. Υπάρχει όριο στο μέγεθος των εγγράφων που θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά;

 

Απάντηση: Στο παρόν στάδιο, το μέγιστο επιτρεπτό μέγεθος των εγγράφων που δύναται να υποβάλλονται ηλεκτρονικά είναι 100MB (ανά αρχείο).

 

24. Υπάρχει δυνατότητα ταυτόχρονης επισύναψης των απαιτούμενων εγγράφων κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης;

Απάντηση: Ναι.

 

25. Θα λαμβάνει την ευθύνη όλων των μελετών το πρόσωπο που θα υποβάλει τις μελέτες ηλεκτρονικά;

 

Απάντηση: Την ευθύνη της ορθότητας της κάθε μελέτης τη φέρει ο μελετητής που εκπόνησε την μελέτη, ανεξάρτητα από το πρόσωπο που θα υποβάλει ηλεκτρονικά τις μελέτες.

 

Η. Ερωτήματα σε σχέση με την υποχρεωτική ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης στο πλαίσιο της νέας πολιτικής αδειοδότησης της ανάπτυξης


26. Η ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης για Αρχιτέκτονες και Πολιτικούς Μηχανικούς είναι υποχρεωτική από την 01.10.2020, έστω και αν ο/η μελετητής δεν υποβάλει αίτηση για αδειοδότηση ηλεκτρονικά; Επίσης, η ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης αποτελεί υποχρέωση εάν ο/η μελετητής δηλώσουν ότι αποδέχονται όπως η χορήγηση της άδειας/λήψη απόφασης δοθεί σε χρόνο πέραν των χρονοδιαγραμμάτων που καθορίζονται στα κανονιστικά έγγραφα για την έκδοση των αδειών (10 και 20 εργάσιμες ημέρες ανάλογα με τον τρόπο υποβολής της αίτησης);

 

Απάντηση: Για τις αναπτύξεις που εμπίπτουν στο πλαίσιο της νέας πολιτικής η οποία τίθεται σε εφαρμογή από την 01.10.2020, η εφαρμογή της νέας πολιτικής αδειοδότησης είναι υποχρεωτική. Ως εκ τούτου, η προσκόμιση βεβαίωσης κατοχής ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης από Αρχιτέκτονες και Πολιτικούς Μηχανικούς κατά την υποβολή αιτήσεων για χορήγηση πολεοδομικής ή οικοδομικής άδειας αποτελεί υποχρέωση, ανεξάρτητα από τον τρόπο υποβολής της αίτησης. Στο ίδιο πλαίσιο, η εφαρμογή της νέας πολιτικής αδειοδότησης της ανάπτυξης είναι υποχρεωτική, έστω και εάν ο/η μελετητής δηλώσει ότι αποδέχεται όπως λάβει την απόφαση της αρμόδιας αρχής σε χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τα καθορισμένα στα κανονιστικά έγγραφα χρονοδιαγράμματα.


27. Η ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης από Αρχιτέκτονες και Πολιτικούς Μηχανικούς αποτελεί υποχρέωση και για αναπτύξεις που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της νέας πολιτικής αδειοδότησης της ανάπτυξης (λ.χ. μεγαλύτερου μεγέθους αναπτύξεις); Υπάρχει πρόθεση για ένταξη των μελών του ΕΤΕΚ σε προαιρετικό ομαδικό σχέδιο Ασφάλισης;


Απάντηση: H ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης από Αρχιτέκτονες και Πολιτικούς Μηχανικούς αποτελεί υποχρέωση για τις αναπτύξεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της νέας πολιτικής αδειοδότησης μόνον. Βάσει διερεύνησης που διενήργησε το ΕΤΕΚ και σε συνεννόηση συμβούλους του Επιμελητηρίου για θέματα ασφαλειών, διαφάνηκε ότι δεν θα υπάρξει εξοικονόμηση για τα μέλη του ΕΤΕΚ από την ένταξή τους σε προαιρετικό σχέδιο ομαδικής ασφάλισης. Το ΕΤΕΚ θα παρακολουθεί το θέμα και θα είναι έτοιμο για πιθανή παρέμβαση σε περίπτωση που παρατηρηθούν προβλήματα στο ζήτημα αυτό. Σημειώνεται πάντως πως, το ΕΤΕΚ, έχει προχωρήσει σε ενημέρωση του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου, επισημαίνοντας το περιορισμένο πεδίο εφαρμογής για τη συγκεκριμένη απαίτηση, ώστε να καθίσταται σαφές ότι αφορά σε γενικές γραμμές χαμηλού ρίσκου και περιορισμένης έκτασης αναπτύξεις.

 

28. Η κατοχή ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης αποτελεί υποχρέωση για Αρχιτέκτονες και Πολιτικούς Μηχανικούς μόνον;

 

Ναι. Σημειώνεται ότι στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ, στον ιστοχώρο που έχει δημιουργηθεί για την νέα πολιτική αδειοδότησης υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης για έκδοση βεβαίωσης κατοχής επαγγελματικής ασφάλισης από το ΕΤΕΚ. Σημειώνεται ότι αιτήματα για έκδοση της βεβαίωσης από το ΕΤΕΚ γίνονται μόνο ηλεκτρονικά.

 

29. Ποιες είναι οι ελάχιστες απαιτήσεις για την υποχρεωτική ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης;

 

Απάντηση: Πληροφορίες σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις της υποχρεωτικής ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης από Αρχιτέκτονες και Πολιτικούς Μηχανικούς που θα υποβάλουν αιτήσεις στις αδειοδοτούσες αρχές για σκοπούς αδειοδότησης για αναπτύξεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της νέας πολιτικής αδειοδότησης υπάρχουν αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ, στον ειδικό ιστοχώρο που έχει δημιουργηθεί σχετικά με τη νέα πολιτικής αδειοδότησης της ανάπτυξης.

 

30. Η προσκόμιση βεβαίωσης από το ΕΤΕΚ κατοχής ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης από Αρχιτέκτονες και Πολιτικούς Μηχανικούς αφορά και τα δύο στάδια αδειοδότησης της ανάπτυξης (το στάδιο της υποβολής αίτησης για χορήγηση πολεοδομικής άδειας και το στάδιο της υποβολής αίτησης για έκδοση άδειας οικοδομής;

 

Απάντηση: Ναι.


31. Ποια είναι η ευθύνη που θα φέρουν οι μελετητές σε σχέση με τις αιτήσεις για αδειοδότηση που θα υποβάλλουν στις αδειοδοτούσες αρχές και ποιες οι επιπτώσεις σε περίπτωση υποβολής λανθασμένων στοιχείων;

 

Η Πολεοδομική Αρχή, στις περιπτώσεις εφαρμογής της Εγκυκλίου, θα διενεργεί έλεγχο των βασικών πτυχών της προτεινόμενης ανάπτυξης µε βάση τις πρόνοιες του οικείου Σχεδίου Ανάπτυξης. Η ευθύνη για την ορθότητα και ακρίβεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην Υπεύθυνη ∆ήλωση (Έντυπο Πολεοδομικής Βεβαιότητας) και στο υποβαλλόμενο Χωροταξικό ∆ιάγραµµα ∆όµησης θα βαρύνει τον μελετητή του έργου.

 

Για τη διασφάλιση της ανάληψης ευθύνης των υποβαλλόμενων στοιχείων από τον μελετητή του έργου, θα υποβάλλεται υποχρεωτικά, ως απαραίτητο στοιχείο για τον χειρισμό της αίτησης, σύμφωνα με τον Κανονισμό 3(2)(δ), των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Αιτήσεις και Ιεραρχικές Προσφυγές) Κανονισμών του 2016 (Κ.Δ.Π. 62/2016), βεβαίωση του ΕΤΕΚ για κατοχή ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης του μελετητή.

 

Στο ίδιο πλαίσιο, ο μελετητής φέρει την πλήρη ευθύνη για την ορθότητα και την ακρίβεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην αίτηση για έκδοση άδειας οικοδομής ή/και διαίρεσης οικοδομής. Κατά την υποβολή της αίτησης η οικοδομική Αρχή προβαίνει σε συνοπτικό και ταχύ έλεγχο της πληρότητας της αίτησης. Σε περίπτωση μη πλήρους αίτησης, η οικοδομική αρχή απέχει από την παραλαβή της αίτησης και σε περίπτωση που διαπιστωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο ότι υπάρχουν ανακρίβειες ή λάθη στα στοιχεία της αίτησης, η αίτηση δεν θα εγκρίνεται. Κατά την εξέταση της αίτησης ή αφότου εκδοθεί η άδεια, εφόσον δικαιολογείται, η οικοδομική αρχή δύναται να ενημερώσει το ΕΤΕΚ για τη λήψη μέτρων εναντίον του μελετητή και η άδεια παύει να ισχύει.

 

Σημειώνεται επίσης ότι σε περίπτωση που τα σχέδια της αίτησης για άδεια διαφέρουν από τα σχέδια της χορηγηθείσας πολεοδομικής άδειας, στο πλαίσιο της διακριτικής ευχέρειας της οικοδομικής Αρχής, με βάση την ΚΔΠ 309/2019, το χρονικό περιθώριο των 10 και 20 εργάσιμων ημερών για την εξέταση της αίτησης και την έκδοση της άδειας οικοδομής δεν θα εφαρμόζεται.

 

Θ. Ερωτήματα σε σχέση με τη διάθεση Εγγράφων και Βεβαιώσεων από το ΕΤΕΚ

 

32. Ποιο πρόσωπο πρέπει να είναι το ασφαλισμένο με ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης;

 

Απάντηση: Θα πρέπει να είναι ασφαλισμένο το πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του ΕΤΕΚ, το οποίο θα δηλώνεται και θα είναι ο μελετητής του έργου στην αίτηση για έκδοση πολεοδομικής άδειας ή άδειας οικοδομής.

 

Συνεπώς στο υπογεγραμμένο από την ασφαλιστική εταιρεία ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ το οποίο θα πρέπει να στείλει το ενδιαφερόμενο πρόσωπο, θα πρέπει στο πεδίο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός μητρώου του (φυσικού προσώπου) μέλους του ΕΤΕΚ.

 

Σημειώνεται πως οι νόμιμα εγγεγραμμένες εταιρίες μελετών οι οποίες έχουν σε ισχύ πιστοποιητικό εγγραφής από το ΕΤΕΚ, πληρούν την προϋπόθεση ασφάλισης. Στις εταιρείες αυτές θα αποστέλνεται η σχετική βεβαίωση ασφάλισης από το ΕΤΕΚ, χωρίς να απαιτείται κάποια ενέργεια από αυτές.


33. Το ΕΤΕΚ έχει προχωρήσει στη δημιουργία συστήματος ώστε να παρέχεται η δυνατότητα λήψης των Έγγραφων Βεβαιώσεων 8Α και του Εντύπου Εξουσιοδότησης Εντολέα σε εγγεγραμμένους Μηχανικούς για την παροχή υπηρεσιών, ηλεκτρονικά;

 

Απάντηση: Το ΕΤΕΚ έχει αναπτύξει ηλεκτρονικό σύστημα για τη διάθεση της ηλεκτρονικής έκδοσης των Έγγραφων Βεβαιώσεων 8Α και του εντύπου Εξουσιοδότησης Εντολέα σε εγγεγραμμένους Μηχανικούς για την παροχή υπηρεσιών, για σκοπούς διευκόλυνσης των μελών του. Το ηλεκτρονικό σύστημα βρίσκεται στο παρόν στάδιο σε πιλοτική εφαρμογή και αναμένεται να τεθεί σύντομα σε πλήρη εφαρμογή για χρήση από τα μέλη του. Το Επιμελητήριο έχει ήδη απευθύνει σχετική επιστολή προς τις αδειοδοτούσες αρχές με την οποία τις ενημερώνει για την ευχέρεια ηλεκτρονικής έκδοσης των εν λόγω εντύπων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πληροφοριακό σύστημα ηλεκτρονικής έκδοσης των εντύπων έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ.

 

Knauf CYS Peletico AGC

 

 

Το ΕΤΕΚ στον Τύπο
Εγγραφή στο Newsletter
Πληρώστε ηλεκτρονικά τη συνδρομή σας.
    

--------------------------------

Copyright © ETEK 2019 All Rights Reserved
Disclaimer | Privacy