English Version Ελληνική Έκδοση Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Επικοινωνία Facebook Youtube LinkedIn
Εξειδικευμένη Αναζήτηση 
Ποιότητα
Αμεροληψία
Επιστημονικότητα
Τεκμηρίωση
Παρεμβατικότητα
Το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ) για θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία αναπτύχθηκε το 2008 από το Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (ΚΕΠΑ) σε συνεργασία με το Τμήμα...
Τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (TEE) του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα διεξαγάγει εκστρατεία επιθεωρήσεων σε εργοτάξια και υποστατικά διαφόρων...
Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ), με στόχο την υλοποίηση της Στρατηγικής της Κύπρου για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία και δεδομένης της αύξησης των εργατικών...
Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας ανακοίνωσε ότι αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του οι Καταδίκες που επιβλήθηκαν από τα Επαρχιακά Δικαστήρια για παραβάσεις της Νομοθεσίας για την Ασφάλεια και...
Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, Σεπτέμβριο και Νοέμβριο του 2018, θα διεξάγει...
Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας προκύρηξε τον Εθνικό Διαγωνισμό Παραδειγμάτων Καλής Πρακτικής. Eπιχειρήσεις και οργανισμοί μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητές μέχρι 29 Ιουνίου 2018. Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού...
Οι Κανονισμοί αυτοί ρυθμίζουν την εγκατάσταση νέου ανελκυστήρα σε νέα ή υφιστάμενα κτίρια στην Κύπρο. Μια από τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας του Παραρτήματος Ι...
Πρόγραμμα Επιθεωρήσεων του 2018.
Κανονισμοί για Ανελκυστήρες και Κατασκευαστικά Στοιχεία Ασφάλειας για Ανελκυστήρες.
Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ανακοινώνει ότι σήμερα, 27 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 10:00 οι μέσες ωριαίες τιμές συγκέντρωσης εισπνεύσιμων...
Τυπικοί όροι Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας για τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας που σχετίζονται με την εγκατάσταση και συντήρηση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ανακοινώνει ότι σήμερα, 17 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 10:00 οι μέσες ωριαίες τιμές συγκέντρωσης εισπνεύσιμων...
Οι εν θέματι Κανονισμοί ρυθμίζουν την εγκατάσταση νέου ανελκυστήρα σε νέα ή υφιστάμενα κτίρια στην Κύπρο. Μια από τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας του Παραρτήματος...
Έχει διαπιστωθεί ότι μέλη του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ), που εμπλέκονται ως μελετητές ολόκληρου του έργου σε κατασκευαστικά έργα, ορίζουν οι ίδιοι ως συντονιστές μελέτης,...
Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά το μήνα Νοέμβριο 2017, θα διεξάγει εκστρατεία επιθεωρήσεων σε υποστατικά της μεταλλουργικής βιομηχανίας. Μέσα...
Λόγω του φαινομένου της σκόνης στην ατμόσφαιρα απαιτείται όπως οι εργοδότες λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα (οργανωτικά ή και τεχνικά) αφού εκτιμήσουν τους κινδύνους για τους εργοδοτούμενους...
Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (TEE) του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ενημερώνει όλους τους εμπλεκόμενους ή ενδιαφερόμενους φορείς ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί...
Τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (TEE) του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα διεξαγάγει εκστρατεία επιθεωρήσεων σε εργοτάξια και υποστατικά διαφόρων...
Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά τους μήνες Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο και Σεπτέμβριο του 2017, διεξάγει ειδική...
Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμοί του 2015 (Κ.Δ.Π. 410/2015) οι οποίοι τέθηκαν σε εφαρμογή στις 4.12.2015...
Συνοδευτικά Έγγραφα της Εκ των Προτέρων Γνωστοποίησης Εργοταξίου. Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμοί του 2015 (Κ.Δ.Π....
Εντός του 2015, ολοκληρώθηκαν από τα Επαρχιακά Δικαστήρια οι εκδικάσεις 32 υποθέσεων για παραβάσεις της περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νομοθεσίας. Οι χρηματικές ποινές που...
Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Kοινωνικών Ασφαλίσεων επιθυμεί να ενημερώσει τους επηρεαζόμενους επαγγελματίες και το καταναλωτικό κοινό ότι σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο είναι...
Σύμφωνα με τους Κανονισμούς για τη Λειτουργία, τη Συντήρηση και τον Έλεγχο των Ανελκυστήρων, κάθε Ιδιοκτήτης Ανελκυστήρα πρέπει να μεριμνά για την ασφαλή λειτουργία του ανελκυστήρα...
Το ΕΤΕΚ και το τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) διοργάνωσαν ημερίδα την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2015 στην αίθουσα διαλέξεων του Εκπαιδευτικού Πολιτιστικού Κέντρου ΕΤΕΚ, στη Λευκωσία.
Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά τους μήνες Φεβρουάριο, Μάρτιο και Μάιο, Ιούνιο, Σεπτέμβριο και Νοέμβριο του 2015, θα...
Το ΕΤΕΚ και το Τμ. Επιθεώρησης Εργασίας ανακοινώνουν ότι η ημερίδα «Νέες εξελίξεις στη Χημική Νομοθεσία» αναβάλλεται για τις 25 Φεβ. 2015, 16:00.
Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας δημοσίευσε έκθεση με ανάλυση των στατιστικών στοιχείων των ατυχημάτων που συνέβηκαν σε εργοδοτούμενα πρόσωπα, κατά τη διάρκεια της εργασίας τους και γνωστοποιήθηκαν...
Η τελετή έναρξης της Εβδομάδας Ασφάλειας και Υγείας θα διεξαχθεί υπό την αιγίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων τη Δευτέρα...
Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ), στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας του για βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας και υγείας και τη μείωση των εργατικών ατυχημάτων, επικίνδυνων συμβάντων...
Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, ως η αρμόδια αρχή για το υγραέριο, στο πλαίσιο υλοποίησης Σχεδίου Δράσης για να επιτραπεί η χρήση υγραερίου για την κίνηση οχημάτων...
Κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Νοέμβριο 2013 το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας θα διεξάγει εκστρατεία επιθεωρήσεων σε υποστατικά των βιομηχανιών Τροφίμων και Ποτών. Στα εν λόγω υποστατικά...
Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ), κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου – Νοεμβρίου 2013, θα διεξάγει ειδική εκστρατεία επιθεωρήσεων σε εργοτάξια μικρού μεγέθους, με βασικό στόχο τη βελτίωση...
Εκστρατείες Επιθεώρησης Εργοταξίων Μάιος - Ιούλιος 2012 και Απρίλιος - Ιούνιος 2013 - Χωματουργικές Εργασίες - Κατασκευαστικές Εργασίες σε Δίκτυα Παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας.
Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με ανακοίνωσή του ενημερώνει ότι έχει εκδώσει νέο ενημερωτικό έντυπο σχετικά με τη Διαχείριση Ασφάλειας και...
Cyta RCB Bank Modesoft

 

 

Το ΕΤΕΚ στον Τύπο
Εγγραφή στο Newsletter
Πληρώστε ηλεκτρονικά τη συνδρομή σας.

 

 

Copyright © ETEK 2018 All Rights Reserved
Disclaimer | Privacy