English Version Ελληνική Έκδοση Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Επικοινωνία Facebook Youtube LinkedIn
Εξειδικευμένη Αναζήτηση 
Ποιότητα
Αμεροληψία
Επιστημονικότητα
Τεκμηρίωση
Παρεμβατικότητα
Η αδειοδότηση και έλεγχος της ανάπτυξης αποτελεί εξαιρετικά σημαντική δραστηριότητα σε μια σύγχρονη οικονομία. Είναι συνυφασμένη με την εξυπηρέτηση του πολίτη, την επιχειρηματικότητα, την ανταγωνιστικότητα της...
Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως εξέδωσε ανακοίνωση μετά από παράκληση του Τμήματος Περιβάλλοντος, και η οποία αφορά τις δημοσιεύσεις στον Τύπο, σε σχέση με πολεοδομικές αιτήσεις...
Ως Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) δεν μπορούμε παρά να χαιρετίσουμε την ψήφιση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, έστω και με κάποια χρόνια καθυστέρηση, της μετεξέλιξης...
Συνάντηση με αντιπροσωπεία του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ) είχε την Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018, ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνος Πετρίδης σε συνέχεια της διαβούλευσης για...
Πραγματοποιήθηκε στις 25 Μαΐου 2018 στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, συνέντευξη τύπου από τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνο Πετρίδη με θέμα «Διευκρινιστικό Πλαίσιο των Γενικών Αρχών...
Μόλις ένα μήνα μετά τη δημοσιοποίηση της Έκθεσης Αξιολόγησης της Εφαρμογής του Σχεδίου Natura 2000, στην οποία η Κύπρος παρουσιάζεται να αποτυγχάνει να προστατεύσει περιοχές μεγάλης...
Θέσεις για εργοδότουμενους καθορισμένης διάρκειας για τις ανάγκες του Υπουργείου Μεταφορών και Υπουργείου Εσωτερικών με ειδικότητες του αρχιτέκτονα και πολιτικού μηχανικού -συγκοινωνιολόγου. Η προκήρυξη στην επίσημη εφημερίδα...
Η προσωρινή άδεια που δόθηκε για χρήση της παραλίας, η οποία είναι σε μια περιβαλλοντικά ευαίσθητη, περιοχή στον Ασπρόκρεμμο του Νέου Χωριού Πάφου, η παραβίαση των...
Έναρξη ισχύος νέων υπουργικών Διαταγμάτων των περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμων του 2006 έως 2012.
Εγκύκλιος 4/2013 Υπουργείου Εσωτερικών: Περίοδος Ισχύος Πολεοδομικών Αδειών για Λατομεία.
Ο Υπουργός Εσωτερικών τροποποίησε την Εντολή για τον υπολογισμό του Συντελεστή Δόμησης, ποσοστού κάλυψης, αριθμού ορόφων και ύψους οικοδομών καθώς και για τις Αποστάσεις οικοδομής από...
Ο Υπουργός Εσωτερικών τροποποίησε την Εντολή για τα πρότυπα για Παροχή και Διαμόρφωση Χώρων Στάθμευσης.
Στο πλαίσιο βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών του Τομέα Δομικών Προϊόντων του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά την επιτήρηση της αγοράς των προϊόντων δομικών κατασκευών, διεξάγεται έρευνα ανατροφοδότησης.
Συνάντηση με το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ETEK) είχε σήμερα το πρωί ο Υπουργός Εσωτερικών, κ. Σωκράτης Χάσικος, στο Υπουργείο Εσωτερικών.
Το Υπουργείο Εσωτερικών ενημέρωσε ότι από την 1η Ιουλίου τίθεται σε πλήρη εφαρμογή ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά...
Ο στόχος της επανεκκίνησης της οικονομίας δεν θα πρέπει να αποτελέσει πρόφαση για ξεπούλημα του συντελεστή δόμησης. Με αφορμή την πρόσφατη εξαγγελία της κυπριακής κυβέρνησης για...
Με εγκύκλιό του (2/2013), προς τις οικοδομικές Αρχές, το Υπουργείο Εσωτερικών ζητά την άμεση και πιστή εφαρμογή των οδηγιών του για τη βελτίωση των συστημάτων αδειοδότησης...
Ο Υπουργός Εσωτερικών δυνάμει του Κανονισμού 4(1) των περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Μηχανολογικές και Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις) Κανονισμών του 2006 έχει ορίσει (Φεβρουάριος 2010 και Αύγουστος...
Ο Υπουργός Εσωτερικών ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται με βάση το άρθρο 6 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου έχει εκδώσει στις 13.09.2008 την Εντολή...
Έκθεση του Υπουργού Εσωτερικών αναφορικά με την αναθεώρηση και τροποποίηση της Δήλωσης Πολιτικής, με βάση το άρθρο 34Α(5) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου.
Νέα διαδικασία υποβολής και μελέτης ενστάσεων κατά των προνοιών Τοπικού Σχεδίου ή Σχεδίου Περιοχής: Ο Υπουργός Εσωτερικών ενέκρινε στις 30/04/2007 νέα διαδικασία για την υποβολή και...
Ο Υπουργός Εσωτερικών ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σε αυτόν, με βάση το άρθρο 6 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, εκδίδει την παρούσα εντολή, με...
Ο Υπουργός Εσωτερικών, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σε αυτόν με βάση το άρθρο 6 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, εκδίδει την παρούσα Εντολή με...
(α) Κατάλογοι Ελεγκτών Μελετών Μηχανολογικών και Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων, δυνάμει του Κανονισμού 4(1). (β) Πίνακας «Ανώτατου Ορίου Αμοιβής...
Με την εφαρμογή της πιο πάνω εντολής, η διαδικασία ελέγχου των αναφερόμενων οικοδομών στο στάδιο εξέτασης αίτησης για άδεια σύμφωνα με τον Περί Ρυθμίσεως Οδών και...
Cyta RCB Bank Modesoft

 

 

Το ΕΤΕΚ στον Τύπο
Εγγραφή στο Newsletter
Πληρώστε ηλεκτρονικά τη συνδρομή σας.

 

 

Copyright © ETEK 2018 All Rights Reserved
Disclaimer | Privacy