English Version Ελληνική Έκδοση Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Επικοινωνία Instagram Facebook Youtube LinkedIn
Εξειδικευμένη Αναζήτηση 
Ποιότητα
Αμεροληψία
Επιστημονικότητα
Τεκμηρίωση
Παρεμβατικότητα
Back

Το Επιμελητήριο διαμορφώνει επιστημονικά
τεκμηριωμένες απόψεις μακριά από μικροπολιτικές
ή προσδοκώντας πρόσκαιρα οφέλη


Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου γνώριζε από πρώτο χέρι τις συνέπειες που είχε η αρνητική πορεία της οικονομίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, στην οικοδομική βιομηχανία, αφού τα μέλη του ήταν από τους πρώτους εργαζόμενους που πλήγηκαν από την κρίση.

 

Η αρνητική πορεία της οικοδομικής βιομηχανίας στην Κύπρο είχε αρχίσει πολύ πριν από το 2013, όταν τον Μάρτιο εκείνης της χρονιάς η κυπριακή οικονομία χρειάστηκε τη στήριξη της Τρόικας και πρόσωπα και επιχειρήσεις, υποχρεώθηκαν σε κούρεμα των καταθέσεών τους.

 

Από το νωρίς 2012, το Επιμελητήριο είχε μελετήσει εισηγήσεις για την ανάπτυξη της οικονομίας αλλά και του οικοδομικού και κατασκευαστικού τομέα. Στις συναντήσεις που είχε το ΕΤΕΚ με τους τότε υποψήφιους για την προεδρία της Δημοκρατίας είχε καταθέσει τις εισηγήσεις του για βελτίωση της παραγωγικότητας, για αναβάθμιση της ποιότητας των εθνικών υποδομών, για τη βιώσιμη έξυπνη ανάπτυξη, για τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών αδειοδότησης και ελέγχου μέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, για τη μείωση της ανεργίας στον κατασκευαστικό κλάδο και για τις δημόσιες συγκοινωνίες. Στο υπόμνημα που είχε δοθεί σε όλους τους υποψήφιους περιλαμβάνονταν, επίσης, θέσεις για τις πολεοδομικές πολιτικές, π.χ. το «Σχέδιον για τη Νήσον» και για θέματα ενέργειας, όπως την εισήγησή του για αξιοποίηση του θεσμού των ενεργειακών υπηρεσιών για την ενεργειακή αναβάθμιση των υφιστάμενων κτιρίων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα.

 

Σημαντικό είναι ακόμη το ότι δεν μείναμε μόνο στις δικές μας δυνάμεις και γνώσεις. Πρωτοστατήσαμε στο να βρεθούν στο ίδιο τραπέζι η ΟΣΕΟΚ, η ΟΕΒ, το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών, η Επίτροπος Περιβάλλοντος και το Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων και τον Ιανουάριο του 2014 καταθέσαμε όλοι μαζί προτάσεις για τον κατασκευαστικό τομέα, με δυνητικό μέγεθος επένδυσης πέραν των €2 δισεκατομμυρίων και προοπτική δημιουργίας αρκετών χιλιάδων θέσεων εργασίας.

 

Ακόμα και πρόσφατα, στη βάση υπομνήματός μας, μπήκαμε σε συγκεκριμένη διαβούλευση με την υπηρεσία ΦΠΑ για απλοποίηση του υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου σχετικά με την επιβολή μειωμένου Φόρου για την ανέγερση κτιρίου και για την εισαγωγή μειωμένου ΦΠΑ για ανακαίνιση και επισκευή κατοικιών (περιλαμβανομένης της ενεργειακής ή σεισμικής αναβάθμισης) στο πλαίσιο κοινωνικής πολιτικής. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο σκέλος, ουσιαστικά η εισήγηση του ΕΤΕΚ, η οποία είναι εναρμονισμένη με το κεκτημένο και συνοδεύτηκε και από εκτίμηση δημοσιονομικής επίπτωσης, αφορά την επιβολή μειωμένου ΦΠΑ για επισκευές ή και ανακαινίσεις οικοδομών οι οποίες είναι στα ορεινά ή σε ακριτικές περιοχές ή κατέχονται από φτωχές οικογένειες. Η δεύτερη πρόταση φαίνεται να έχει λάβει την πολιτική έγκριση και ήδη τροχοδρομείται η υλοποίηση της.

 

Το Επιμελητήριο δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως συνδικαλιστικός φορέας. Οι στρατηγικές που εισηγηθήκαμε όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης αφορούν τον σχεδιασμό για το σύνολο της οικονομίας, και την προώθηση μέτρων ανάπτυξης, από τα οποία θα επωφεληθούν ο τόπος μας και όλοι οι Κύπριοι. Πολλές από τις εισηγήσεις υλοποιήθηκαν πλήρως, άλλες εν μέρει. Αρκετές φορές αντιπροσωπείες του Επιμελητηρίου συναντήθηκαν με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη, με αρχηγούς κομμάτων, με βουλευτές, με υπουργούς όπως και με άλλους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες.

 

Το Επιμελητήριο επέμενε και επιμένει ότι η ανάπτυξη αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την ταχύτερη έξοδο από την κρίση. Ωστόσο, η ανάπτυξη, για να έχει νόημα, πρέπει να είναι βιώσιμη και να δημιουργεί πρόσθετη αξία μέσω της αύξησης της παραγωγικότητας και της βελτίωσης των ποιοτικών χαρακτηριστικών των κλάδων που θα στηριχθούν. Το ΕΤΕΚ διαμορφώνει επιστημονικά τεκμηριωμένες απόψεις μακριά από μικροπολιτικές ή προσδοκώντας πρόσκαιρα οφέλη. Σημαντικό, όμως, είναι το γεγονός ότι βάσει των δεδομένων σε κάθε στάδιο, οι θέσεις του ανανεώνονται, εμπλουτίζονται και ή αναπροσαρμόζονται ώστε να ανταποκρίνονται στις πραγματικότητες και στις εξελίξεις.

 

Στέλιος Αχνιώτης
Πολιτικός Μηχανικός
Πρόεδρος ΕΤΕΚ

Tags: Ανάπτυξη Γης, Άρθρα και αναλύσεις, Κατασκευές
Knauf RCB Bank Peletico CYS

 

 

Το ΕΤΕΚ στον Τύπο
Εγγραφή στο Newsletter
Πληρώστε ηλεκτρονικά τη συνδρομή σας.

--------------------------------

Copyright © ETEK 2019 All Rights Reserved
Disclaimer | Privacy