English Version Ελληνική Έκδοση Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Επικοινωνία Instagram Facebook Youtube LinkedIn
Εξειδικευμένη Αναζήτηση 
Ποιότητα
Αμεροληψία
Επιστημονικότητα
Τεκμηρίωση
Παρεμβατικότητα
Back

Το ΕΤΕΚ τάχθηκε σήμερα, δια του προέδρου του Στέλιου Αχνιώτη, υπέρ της μελέτης του θέματος “αξιοποίησης του δημόσιου πλούτου συμπεριλαμβανομένης και της κρατικής γης, έτσι που να εξυπηρετείται το δημόσιο συμφέρον, η κοινωνία αλλά και οι μελλοντικές γενιές”, με τρόπο ολοκληρωμένο και δομημένο έτσι ώστε να βρεθούν οι βέλτιστες προσεγγίσεις.

 

Μιλώντας σε διάσκεψη Τύπου, στα γραφεία του ΕΒΕΛ (κτίριο ΚΕΒΕ) με θέμα “Ο δημόσιος ρόλος της κρατικής γης για ένα ανταγωνιστικό αστικό μέλλον των κυπριακών πόλεων”, ο κ. Αχνιώτης είπε ότι η μελέτη αυτή γίνεται στα πλαίσια υλοποίησης μίας δανειακής σύμβασης της Δημοκρατίας με την Τρόικα και συνεπώς είναι αναπόφευκτα στοχευμένη στην μεγιστοποίηση άμεσων χρηματοροών κάτω από συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, με καθαρά λογιστική προσέγγιση σε επίπεδο δημόσιων εσόδων, για μείωση του δημόσιου χρέους και όχι στη βάση ενός μακρόπνοου χωροταξικού σχεδιασμού.

 

Αναφερόμενος στις υποδείξεις του ΕΤΕΚ προς το Υπουργείο Οικονομικών, ο κ. Αχνιώτης είπε ότι
“η παρούσα παρέμβαση του ΕΤΕΚ γίνεται με σημαντικούς άλλους φορείς, οργανώσεις και ακαδημαϊκούς που συμμερίζονται τις ανησυχίες και το όραμα για την ανάπτυξη της χώρας μας και έχει ως κύριο στόχο να συνδράμει στην εξεύρεση τρόπων για τη βελτιστοποίηση της αξιοποίησης της κρατικής περιουσίας και όχι στο ξεπούλημα της”.

 

Ανέφερε ότι στο Υπουργείο Οικονομικών τονίστηκε η σημασία της ολιστικής προσέγγισης δηλαδή σε επίπεδο ανάλυσης κύκλου ζωής της όλης προσπάθειας ή σε επίπεδο βιώσιμης εθνικής οικονομίας. Πρόσθεσε ότι με την ανάλυση κύκλου ζωής εννοούμε την εκτίμηση και συνυπολογισμό όλων των άμεσων και έμμεσων θετικών και αρνητικών επιπτώσεων σε βάθος χρόνου (συνυπολογισμός επιπτώσεων στις υφιστάμενες αδειοδοτημένες αναπτύξεις, συνυπολογισμός πληθωρισμού του συντελεστή δόμησης, τυχόν αρνητικές επιπτώσεις από τις αυξημένες ανάγκες σε νερό και ενέργεια, θερμοκηπιακές εκπομπές, πρόσθετες ανάγκες για υποδομές κλπ).

 

Ανέφερε ότι διάφορες παράμετροι θα πρέπει να ποσοτικοποιηθούν, αλλά παράλληλα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και παράμετροι οι οποίες δύσκολα ποσοτικοποιούνται π.χ ποιότητα ζωής, δομημένο περιβάλλον κλπ. “Της προσπάθειας αυτής θα πρέπει να έχει προηγηθεί ο καθορισμός του οράματος για τη χώρα μας, αλλά και για τις πόλεις στις οποίες γίνεται αυτό π.χ Λευκωσία (πώς θέλουμε να είναι η πρωτεύουσα μας το 2025), έτσι ώστε να είναι δυνατό να ευνοηθούν συνέργιες, η προσπάθεια να είναι στοχευμένη και να λειτουργεί βοηθητικά στην υλοποίηση του οράματος”, είπε ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ.

 

Η διάσκεψη Τύπου, διοργανώθηκε με στόχο την ενημέρωση για την πρωτοβουλία φορέων που εκφράζουν τους προβληματισμούς τους και το άμεσο τους ενδιαφέρον για ενεργή συμμετοχή στη διαμόρφωση του στρατηγικού δημόσιου ρόλου της κρατικής γης / ακίνητων για το μέλλον της Κύπρου, και ειδικότερα των κυπριακών πόλεων.

 

Οι προβληματισμοί τους βασίζονται στο πλαίσιο ανάπτυξης της κρατικής γης που θα υιοθετηθεί ώστε να φέρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με το μέγιστο δημόσιο όφελος, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Τονίζεται ότι η διαχείριση της κρατικής γης πρέπει να γίνει μέσο συνολικής προσέγγισης και στρατηγικού σχεδιασμού που θα επιφέρει την αναγέννηση των Κυπριακών πόλεων και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων τους, σε αντίθεση με την αποσπασματική διαχείριση που επιλέγηκε που δεν θα έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα, δημιουργώντας επιπρόσθετα προβλήματα.

 

Παρέμβαση στη διάσκεψη έκανε η κ. Έλενα Τάνου, εκ μέρους του ΕΒΕΛ. Για τις προκλήσεις γύρω από τον στρατηγικό σχεδιασμό του δημόσιου ρόλου της κρατικής γης, μίλησε ο κ. Σωκράτης Στρατής, (PhD), αρχιτέκτονας, πολεοδόμος, επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής, του Πανεπιστήμιο Κύπρου, (LU2CY).

 

 

 

ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
1. Σωκράτης Στρατής, (PhD), Αρχιτέκτονας, Πολεοδόμος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Αρχιτεκτονικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου, (LU2CY)
2. Βύρων Ιωάννου (PhD), Αρχιτέκτονας, Πολεοδόμος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πανεπιστημίου Frederick, Ερευνητική Μονάδα Πολεοδομίας και Αστικής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Frederick, .
3. Γιώργος Χατζηχρίστου, καθηγητής, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, , 
4. Ιωάννης Α. Πισσούριος (PhD), Αρχιτέκτονας & Πολεοδόμος, Λέκτορας, Τμήμα Αρχιτεκτονικής, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου
5. Στέλιος Αχνιώτης, Πρόεδρος ΕΤΕΚ
6. Φειδίας Πηλείδης, Πρόεδρος ΚΕΒΕ (21-10-2015)
7. Χρίστος Μιχαηλίδης, Πρόεδρος ΟΕΒ
8. Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης, Δήμαρχος Λευκωσίας
9. Παύλος Φιλίππου, Πρόεδρος Πολεοδομικού Συμβουλίου
10. Στέλιος Αναστασιάδης, Πρόεδρος ΕΒΕΛ
11. John Hourican, CEO Τράπεζα Κύπρου (18-08-2015)
12. Χρίστος Χριστοδούλου, Πρόεδρος ΣΑΚ
13. Πλάτων Στυλιανού, Πρόεδρος ΣΠΟΛΜΗΚ
14. Γιάννος Γ Πίπης, Επικεφαλής Πολεοδομικής Επιτροπής Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών
15. Κίκης Αθηνοδώρου, Πρόεδρος Συνδέσμου Επιστημόνων Εκτιμητών Ακινήτων Κύπρου
16. Γιώργος Μουσκίδης, Πρόεδρος Κυπριακού Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ακινήτων
17. Κώστας Ρουσιάς, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Κύπρου

Tags: Ανάπτυξη Γης, Διάσκεψη Τύπου
Images
Knauf RCB Bank Peletico CYS

 

 

Το ΕΤΕΚ στον Τύπο
Εγγραφή στο Newsletter
Πληρώστε ηλεκτρονικά τη συνδρομή σας.

--------------------------------

Copyright © ETEK 2019 All Rights Reserved
Disclaimer | Privacy