English Version Ελληνική Έκδοση Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Επικοινωνία Instagram Facebook Youtube LinkedIn
Εξειδικευμένη Αναζήτηση 
Ποιότητα
Αμεροληψία
Επιστημονικότητα
Τεκμηρίωση
Παρεμβατικότητα
Back

Ενημέρωση των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, για την πρωτοβουλία των φορέων που εκφράζουν τους προβληματισμούς τους και το άμεσο τους ενδιαφέρον για ενεργή συμμετοχή στη διαμόρφωση του στρατηγικού δημόσιου ρόλου της κρατικής γης / ακίνητων για το μέλλον της Κύπρου, και ειδικότερα των κυπριακών πόλεων, έγινε στις 23 Νοεμβρίου 2015, κατά τη διάρκεια δημοσιογραφικής διάσκεψης.

 

Οι προβληματισμοί των φορέων αυτών, μεταξύ των οποίων και το ΕΤΕΚ, βασίζονται στο αποσπασματικό πλαίσιο ανάπτυξης της Κρατικής Γης που θα υιοθετηθεί από το Κράτος που δεν θα φέρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με το μέγιστο δημόσιο όφελος, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα.


Η πρωτοβουλία άρχισε από το Εργαστήριο Αστικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Κύπρου (LU2CY) σε συντονισμό με το ΕΒΕΛ την Άνοιξη του 2015 και συνεχίστηκε με την αποστολή σχετικού εγγράφου στις 7 Αυγούστου 2015, στους Υπουργούς Εσωτερικών, Οικονομικών και Υφυπουργό παρά τω Προέδρω, ζητώντας ενημέρωση για το εν λόγω θέμα. Η σύνταξη της επιστολής (ως αποτέλεσμα μιας σειράς συναντήσεων) εκπονήθηκε από τον Σωκράτη Στρατή, Δρ. Αρχιτέκτονα, Πολεοδόμο, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Αρχιτεκτονικής, του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η απάντηση στην εν λόγω επιστολή μόνο από εκπροσώπους της Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων στις 30 Οκτωβρίου 2015, θεωρείται ελλιπής αφού είναι αναγκασμένη στο να απαντήσει αποσπασματικά με βάση τους περιοριστικούς όρους εντολής που της δόθηκαν από τη διυπουργική επιτροπή. Είναι ακριβώς για αυτό το λόγο που οι φορείς συνεχίζουν να ζητούν συνάντηση με τους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών.

 

Οι φορείς που υποστηρίζουν την πρωτοβουλία είναι:
1. Σωκράτης Στρατής, (PhD), Αρχιτέκτονας, Πολεοδόμος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Αρχιτεκτονικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου, (LU2CY), εκ μέρους του Τμήματος Αρχιτεκτονικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου
2. Βύρων Ιωάννου (PhD), Αρχιτέκτονας, Πολεοδόμος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πανεπιστημίου Frederick, Ερευνητική Μονάδα Πολεοδομίας και Αστικής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Frederick, .
3. Γιώργος Χατζηχρίστου, καθηγητής, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, ,
4. Ιωάννης Α. Πισσούριος (PhD), Αρχιτέκτονας & Πολεοδόμος, Λέκτορας, Τμήμα Αρχιτεκτονικής, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου
5. Στέλιος Αχνιώτης, Πρόεδρος ΕΤΕΚ
6. Φειδίας Πηλείδης, Πρόεδρος ΚΕΒΕ
7. Χρίστος Μιχαηλίδης, Πρόεδρος ΟΕΒ
8. Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης, Δήμαρχος Λευκωσίας
9. Παύλος Φιλίππου, Πρόεδρος Πολεοδομικού Συμβουλίου
10. Στέλιος Αναστασιάδης, Πρόεδρος ΕΒΕΛ
11. John Hourican, CEO Τράπεζα Κύπρου
12. Χρίστος Χριστοδούλου, Πρόεδρος ΣΑΚ
13. Πλάτων Στυλιανού, Πρόεδρος ΣΠΟΛΜΗΚ
14. Γιάννος Γ Πίπης, Επικεφαλής Πολεοδομικής Επιτροπής Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών
15. Κίκης Αθηνοδώρου, Πρόεδρος Συνδέσμου Επιστημόνων Εκτιμητών Ακινήτων Κύπρου
16. Γιώργος Μουσκίδης, Πρόεδρος Κυπριακού Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ακινήτων
17. Κώστας Ρουσιάς, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Κύπρου

 

Οι θέσεις τους επεξηγούνται πιο κάτω σε πέντε προβληματισμούς
α. Η Κρατική Γη, ως πολύτιμο απόθεμα για το δημόσιο της ρόλο στις Κυπριακές πόλεις.
Ο πρώτος προβληματισμός είναι κατά πόσο οι αποφάσεις που θα υιοθετηθούν από το Κράτος, αντιμετωπίζουν την Κρατική Γη ως πολύτιμο απόθεμα σε βάθος χρόνου, καθώς και τον τρόπο που θα αντιμετωπιστεί ώστε να διασφαλίσει τον εμπλουτισμό αυτού του αποθέματος μέσα από την εισαγωγή νέων πολιτικών που να εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον (ενημερώνοντας ταυτόχρονα, το Κυπριακό Πολεοδομικό σύστημα). Δημόσιο συμφέρον εννοούμε ότι:
(ι) μέρος από αυτή τη γη καλείται να εξυπηρετήσει μακροχρόνιες υποδομές υγείας, εκπαίδευσης, ανοικτών δημόσιων χώρων κλπ, και πως αυτό θα πρέπει να προσδιοριστεί και να διαφυλαχθεί
(ιι) τμήμα της γης αυτής θα πρέπει να έχει ήπιο χειρισμό για να διαφυλαχθεί ως απόθεμα για τις επερχόμενες γενιές,
(ιιι) μέσα από στρατηγική ανάπτυξη να πολλαπλασιαστούν τα οφέλη σε όλη την πόλη και να αναβαθμιστεί η ποιότητα ζωής των κατοίκων της.

 

β. Η Κρατική Γη, ως εργαλείο υλοποίησης Στρατηγικών Σχεδίων για την αναγέννηση των Κυπριακών πόλεων και αποφυγή αποσπασματικού χειρισμού της.
Ο δεύτερος προβληματισμός σχετίζεται με τη μοναδική ευκαιρία που έχει μπροστά της η Κυπριακή κοινωνία σχετικά με τον ενεργό αστικό ρόλο που δύναται να επιτύχει η Κρατική Γη συνδέοντας την με ένα Στρατηγικό Σχέδιο για την αναγέννηση και πρόοδο των Κυπριακών πόλεων. Η σύμπλευση όλων των φορέων που λαμβάνουν μέρος στην πρωτοβουλία δείχνει τη μεγάλη σημασία που δίνεται στην συνολική αντιμετώπιση της κρατικής γη και της σημασίας της για την οικονομία. Αφού αποφασιστεί το όραμα για τη χώρα / τις πόλεις τότε να χρησιμοποιηθούν αυτά τα τεμάχια κρατικής γης ως μέσο στην υλοποίηση του οράματος χωρίς να δρουν ανταγωνιστικά με τον υφιστάμενο αστικό ιστό. Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος υπερπροσφοράς ενός προϊόντος σε μια κορεσμένη αγορά. Με ποιους τρόπους θα διασφαλιστεί ότι ο χειρισμός όλων των κρατικών ακίνητων δεν θα λειτουργήσει αποσπασματικά, αλλά αντίθετα θα ενθαρρύνει την ανάπτυξη τους μέσα από στρατηγικούς σχεδιασμούς που δημιουργούν συνέργιες μεταξύ των υπό μελέτη τεμαχίων Κρατικής Γης, ενώ παράλληλα δημιουργούν προστιθέμενη αξία – αντί να δρουν ανταγωνιστικά – στον συνολικό τομέα ακίνητων της Κύπρου [που ανέρχεται στα €200 δις και περιλαμβάνει περιουσία μικροϊδιοκτητών, τραπεζών (π.χ. εξασφαλιστική αξία υποθηκευμένων ακινήτων), εταιρειών, ταμείων πρόνοιας, άλλη κρατική περιουσία, εκκλησιαστική περιουσία, κλπ.].

 

γ. Αναγκαιότητα ενδυνάμωσης του δημόσιου διαλόγου για τη διαμόρφωση του ρόλου της Κρατικής Γης
Ο τρίτος προβληματισμός σχετίζεται με την ενδυνάμωση, αλλά και διεξαγωγή, δημόσιου διαλόγου για τη διαμόρφωση του ρόλου της Κρατικής Γης ως προς το μέλλον των Κυπριακών πόλεων, και ειδικότερα της Λευκωσίας (όπου, αν ευσταθούν τα δημοσιεύματα, σχεδιάζεται να γίνει περίπου το 73% της συνολικής πώλησης / μίσθωσης κρατικής γης). Θεωρούμε ότι οι όροι εντολής προς τον Έφορο Αποκρατικοποιήσεων πρέπει να αναθεωρηθούν να μην χαθούν πολύτιμες ευκαιρίες ανταλλαγής απόψεων / τεχνογνωσίας, καθώς και τροφοδότησης με ιδέες, μηχανισμούς διαπραγμάτευσης και επεξεργασίας δεδομένων, τόσο από την ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και από τους οργανωμένους φορείς που σχετίζονται με τις πόλεις.

 

δ. Αναγκαιότητα για πολεοδομικά εργαλεία που να συνδυάζουν παραμέτρους αστικού σχεδιασμού, αρχιτεκτονικής, πολεοδομίας και οικονομίας.
Ο τέταρτος προβληματισμός σχετίζεται με την αποτελεσματικότητα των διαθέσιμων πολεοδομικών εργαλείων ώστε να μπορούν να υλοποιηθούν οι εν λόγω στρατηγικοί σχεδιασμοί. Χρειάζεται άμεσα να εισαχθούν νέα εργαλεία που συνδυάζουν παραμέτρους αρχιτεκτονικής, αστικού σχεδιασμού, πολεοδομίας και οικονομίας, που να γίνουν όχημα για το συλλογικό όραμα γύρω από το μέλλον του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος της Κύπρου. Ήδη το Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Κύπρου προχωρά σε σειρά δραστηριοτήτων γύρω από τη χρησιμότητα του Μαστερ Πλαν σε άλλες Ευρωπαϊκές πόλεις.

 

ε Δημιουργία μηχανισμών αξιολόγησης της υφιστάμενης κατάστασης και του εύρους επιτυχίας των υφιστάμενων πολεοδομικών πολιτικών
Ο πέμπτος προβληματισμός αφορά την απουσία συστηματικής συλλογής, επεξεργασίας και δημοσιοποίησης δεδομένων (αστικών, κοινωνικών και οικονομικών) σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση των Κυπριακών πόλεων, κάτι που καθιστά σχετικά ατεκμηρίωτες τις οποιεσδήποτε αποφάσεις χρειάζεται να ληφθούν για μελλοντική ανάπτυξη – με την ευρύτερη έννοια του όρου. Θεωρούμε ότι η επιμελής αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης της χώρας / πόλεων με βάση μια τράπεζα δεδομένων, σε συνάρτηση με την αξιολόγηση του εύρους επιτυχίας των υφισταμένων πολεοδομικών εργαλείων, καθώς και η συνεχής ενημέρωση τους, είναι αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας λειτουργίας ενός σύγχρονου κράτους.

 

Με βάση τα πιο πάνω οι συντονιστές της πρωτοβουλίας προχωρούν σε μια σειρά από δραστηριότητες για να υποστηρίξουν τη λήψη των σωστών αποφάσεων από το Κράτος. Στις αρχές Δεκεμβρίου θα γίνει εργαστήριο στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Κύπρου γύρω από τη σημασία του Μάστερ Πλαν στις Ευρωπαϊκές πόλεις. Στις αρχές του 2016 θα διεξαχθούν εργαστήρια με ειδικούς από Ευρωπαϊκές πόλεις για να συζητηθούν συγκεκριμένες περιπτώσεις συνολικής αντιμετώπισης της Κρατικής Γης.

Tags: Ανάπτυξη Γης, Αρχιτεκτονική
Knauf CYS Peletico AGC

 

 

Το ΕΤΕΚ στον Τύπο
Εγγραφή στο Newsletter
Πληρώστε ηλεκτρονικά τη συνδρομή σας.

--------------------------------

Copyright © ETEK 2019 All Rights Reserved
Disclaimer | Privacy