English Version Ελληνική Έκδοση Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Επικοινωνία Instagram Facebook Youtube LinkedIn
Εξειδικευμένη Αναζήτηση 
Ποιότητα
Αμεροληψία
Επιστημονικότητα
Τεκμηρίωση
Παρεμβατικότητα
Back

Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου παρακολουθεί με αγωνία τις συγκλονιστικές και πρωτόγνωρες οικονομικές καταστάσεις που βιώνει η Κύπρος. Είναι δεδομένο ότι το αύριο δεν θα είναι το ίδιο με το χθες.

Το ΕΤΕΚ, όπως όλοι οι θεσμικοί φορείς, μελετά τις επιπτώσεις που προκαλεί η απόφαση για τη στήριξη της οικονομίας και για τις δύο μεγαλύτερες τράπεζες του τόπου και εντός των επόμενων ημερών θα οριστικοποιήσει και θα καταθέσει πρόσθετες εισηγήσεις για δράσεις και ενέργειες. Ένα είναι βέβαιο – ότι η ατζέντα της επόμενης ημέρας θα πρέπει να επανακαθοριστεί από όλους, αλλά πρωτίστως από τα παραγωγικά Υπουργεία, έτσι ώστε να έχει νόημα υπό τις νέες περιστάσεις και να αντιμετωπίζει τις άμεσες προκλήσεις και κινδύνους που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε.

Ένας από τους πρωταρχικούς στόχους μας θα πρέπει να είναι η συγκράτηση των ποσοστών της ανεργίας και προς το σκοπό αυτό θα πρέπει να αξιοποιείται, κατά προτεραιότητα, το διαθέσιμο κυπριακό εργατικό δυναμικό τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Είναι καιρός να καθιερωθεί η απαίτηση γνώσης της ελληνικής γλώσσας για εργοδότηση στην Κύπρο σε αρκετά επαγγέλματα, όπως και άλλων ρυθμίσεων, επιτρεπόμενων από το ευρωπαϊκό κεκτημένο, για μία σειρά από επαγγέλματα και τομείς.

Επιπλέον, θα πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια συνέχισης και ολοκλήρωσης των υπό εκτέλεση κατασκευαστικών και άλλων έργων και συγκράτηση της περαιτέρω απότομης συρρίκνωσης ήδη λαβωμένων κλάδων της οικονομίας.

Tο Επιμελητήριο εισηγείται τον άμεσο σχεδιασμό δέσμης κινήτρων για επιβίωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στήριξη αναπτυξιακών δραστηριοτήτων που θα έχουν τη μεγαλύτερη θετική επίπτωση στα άμεσα προβλήματα, όπως τη συγκράτηση της ανεργίας. Θα πρέπει να συνεχίσουν και να προβληθούν σχέδια δανειοδότησης πρώτης στέγης αλλά και επιχειρηματικής δραστηριότητας σε τομείς με προστιθέμενη αξία, που στόχο έχουν τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Επίσης, θα πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την κατά παρέκκλιση μείωση ή μηδενισμό της εθνικής συνεισφοράς για έργα και δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία. Στα ίδια πλαίσια θα πρέπει να επαναξιολογηθούν οι προτεραιότητες και η προστιθέμενη πλέον αξία για σχεδιαζόμενα έργα π.χ. ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων με κόστος κάποιες εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ.

Το αύριο απαιτεί επίδειξη αλληλεγγύης από όλους, θεσμούς, φορείς, και πολίτες και προστασία της κοινωνικής συνοχής ως κόρης οφθαλμού. Απαιτούνται θυσίες και αποδοχή μεγαλύτερου κόστους σήμερα για να δοθεί μία προοπτική και ένα καλύτερο αύριο βραχυπρόθεσμα αλλά και για τις επόμενες γενιές. Είναι αυτονόητο ότι για να απορροφήσει η κοινωνία τις όποιες επιπτώσεις και το βαρύτατο τίμημα, και να εργαστεί για ένα καλύτερο αύριο, θα πρέπει τάχιστα να διερευνηθούν οι συνθήκες και να απονεμηθούν ευθύνες σε όσους έφεραν τον τόπο σε αυτή την τραγική κατάσταση.

Δεν έχουμε περιθώριο να αποτύχουμε, γι’ αυτό θα πρέπει να δούμε το μέλλον με πίστη στις δυνάμεις μας και αισιοδοξία και οι όποιες αποφάσεις σε όλα τα επίπεδα να λαμβάνονται με γνώμονα το δημόσιο και εθνικό συμφέρον και τη διασφάλιση της προοπτικής των επόμενων γενιών στον τόπο μας.

Το ΕΤΕΚ είναι στη διάθεση της Πολιτείας για να μοιραστεί τις γνώσεις και την εμπειρία του.


Στέλιος Αχνιώτης
Πολιτικός Μηχανικός
Πρόεδρος ΕΤΕΚ 

Tags: Ανάπτυξη Γης, Άρθρα και αναλύσεις, Εργασία
Knauf RCB Bank Peletico CYS

 

 

Το ΕΤΕΚ στον Τύπο
Εγγραφή στο Newsletter
Πληρώστε ηλεκτρονικά τη συνδρομή σας.

--------------------------------

Copyright © ETEK 2019 All Rights Reserved
Disclaimer | Privacy