English Version Ελληνική Έκδοση Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Επικοινωνία Instagram Facebook Youtube LinkedIn
Εξειδικευμένη Αναζήτηση 
Ποιότητα
Αμεροληψία
Επιστημονικότητα
Τεκμηρίωση
Παρεμβατικότητα
Back

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΑΦΟΥ: Όλες οι Πολεοδομικές Αιτήσεις, για να μπορούν να παραληφθούν, θα πρέπει να είναι πλήρεις και συμπληρωμένες.

 

Ειδικότερα:
I. Οι Πολεοδομικές Αιτήσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία με βάση την Εντολή 1/2008 του Υπουργού Εσωτερικών. Σχετικό έντυπο όπου κωδικοποιούνται οι απαιτήσεις αυτές. Στο έντυπο αυτό περιγράφονται και πρόσθετα στοιχεία που απαιτούνται και θα μπορούν να υποβληθούν για να επιταχύνουν τη μελέτη αιτήσεων.

 

II. Επισημαίνονται τα ακόλουθα:
1) Πιστοποιητικό Εγγραφής (τίτλος ιδιοκτησίας): δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 6 μήνες, από την ημερομηνία έκδοσης τους.
2) Χωρομετρικά σχέδια: να είναι επίσης πρόσφατα και να μην υπερβαίνουν τους τους 6 μήνες, και να έχουν όλα εκδοθεί είτε από το Κτηματολόγιο (κατά προτίμηση), είτε από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη. Όχι φωτοτυπίες επίσημων σχεδίων.
3) Φωτογραφίες τεμαχίου και περιοχής: είναι προαπαιτούμενο.
4) Συνιδιοκτησία τεμαχίου: οι υπογραφές των συνιδιοκτητών στο σχετικό έντυπο υποβολής Πολεοδομικής Αίτησης, θα πρέπει να είναι πιστοποιημένες, είτε από αρμόδιο άτομο, είτε από τον ίδιο το μελετητή. Η προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει όταν το τεμάχιο ανήκει σε ένα ιδιοκτήτη.

 

5) Προσπέλαση: Σε περιπτώσεις που στο επίσημο χωρομετρικό σχέδιο δεν φαίνεται ότι το τεμάχιο εφάπτεται σε δημόσιο δρόμο ικανοποιητικού πλάτους, ενώ στο τίτλο ιδιοκτησίας δεν υπάρχει καταγραμμένο οποιοδήποτε δικαίωμα διάβασης, θα πρέπει να συμπληρώνεται το σχετικό έντυπο με τίτλο «Δήλωση για προσπέλαση», ώστε να μπορεί έγκαιρα το προσωπικό του Γραφείου να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες (περιλαμβανομένων και διαβουλεύσεων) για επιβεβαίωση της καταλληλότητας προσπέλασης.

 

6) Προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενες αναπτύξεις: θα πρέπει απαραίτητα να υποβάλλεται αντίγραφο της Άδειας Οικοδομής και Εγκριμένων Σχεδίων. Για εγγεγραμμένες στο τίτλο ιδιοκτησίας οικοδομές, και όταν δεν υπάρχουν αρχιτεκτονικά σχέδια, θα πρέπει να γίνεται αποτύπωση του υφιστάμενου κτιρίου. Επίσης, στα σχέδια να γίνεται χρωματισμός των προσθηκομετατροπών (κίτρινο για κατεδαφίσεις, κόκκινο για προσθήκες). Επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις Έγκρισης Τροποποιημένων Σχεδίων εν ισχύει αδειών, δεν θα χρωματίζονται οι αλλαγές, γιατί τα τροποποιημένα σχέδια θα αντικαταστήσουν τα αρχικά.

 

7) Υδροδότηση: Για αναπτύξεις εκτός ορίων υδατοπρομήθειας να κατατίθεται συμπληρωμένο το έντυπο της Επαρχιακής Διοίκησης, με τίτλο «Αίτηση Υδροδότησης» που μπορείτε να προμηθευτείτε και από το Γραφείο αυτό, υπογραμμένο από το αρμόδιο Κοινοτικό Συμβούλιο και τον Έπαρχο Πάφου, με το οποίο να αποδεικνύεται ότι η ανάπτυξη μπορεί να υδροδοτηθεί.

 

8) Αιτήσεις Οικοπεδοποίησης: θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται από τοπογραφική εργασία για περιπτώσεις υψομετρικών διαφορών πέραν των 2.00μ και στους προτεινόμενους δρόμους να σημειώνονται υφιστάμενα προτεινόμενα υψόμετρα, και η πρόταση να συνοδεύεται από μηκοτομές.

 

9) Αιτήσεις Κάθετου Διαχωρισμού Γης και Οικοδομών: Για κάθε προκύπτον τμήμα τεμαχίου, θα πρέπει να διασφαλίζεται η δημόσια προσπέλαση και η ικανοποίηση των προνοιών του Σχεδίου Ανάπτυξης (σ.δ., π.κ., αποστάσεις από σύνορα κλπ). Αν οι οικοδομές δεν είναι εγγεγραμμένες στο τίτλο ιδιοκτησίας, θα πρέπει να υποβάλλονται Πιστοποιητικά Τελικής Έγκρισης τους από την Αρμόδια Αρχή. Διαφορετικά, αν επιτόπου έχουν γίνει μη αδειοδοτημένες προσθήκες, θα πρέπει να υποβάλλεται παράλληλα αίτηση για νομιμοποίηση τους. Επίσης θα πρέπει να υποβάλλεται τοπογραφική εργασία με την ακριβή θέση των οικοδομών στο τεμάχιο, κατάλογος εμβαδών των προκύπτοντων τεμαχίων, με αντίστοιχο εμβαδό των υφιστάμενων οικοδομών για σκοπούς σ.δ. και π.κ. Στο σχέδιο διαχωρισμού, θα πρέπει να φαίνεται ξεκάθαρα η κάτοψη των υφιστάμενων οικοδομών, οι καλυμμένες και ακάλυπτες βεράντες, οι αδειοδοτημένοι χώροι στάθμευσης κλπ.

 

III. Τα Αρχιτεκτονικά σχέδια, πρέπει να περιέχουν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, όπως αυτά περιγράφονται στο σχετικό Έγγραφο. Ειδικότερα:

 

1) Για περιπτώσεις υψομετρικών διαφορών πέραν των 2.00μ. θα πρέπει να υποβάλλεται τοπογραφική υψομετρική αποτύπωση, με τα υφιστάμενα υψόμετρα, τα οποία ακολούθως θα πρέπει να συσχετίζονται με τα προτεινόμενα υψόμετρα στις κατόψεις.

 

2) Να υποβάλλονται 2 γενικότερες τομές (εγκάρσια και κατά μήκος) στις οποίες να φαίνεται η ένταξη των οικοδομών στη Γραμμή Φυσικού Εδάφους, ώστε να μπορεί να ελεγχθεί η εφαρμογή των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης για περιορισμό των εκσκαφών/επιχωματώσεων στις απολύτως απαραίτητες για την υλοποίηση της ανάπτυξης, με επιδίωξη την προστασία και διατήρηση κατά το δυνατόν της φυσικής κλίσης εδάφους.

 

3) Στο χωροταξικό σχέδιο θα πρέπει να φαίνεται η διαμόρφωση του ελεύθερου χώρου του τεμαχίου (ιδιωτικός δρόμος, διάδρομοι διακίνησης και στάθμευσης οχημάτων, πλακόστρωτα, περιμετρικός χώρος της κολυμβητικής δεξαμενής κλπ) με στόχο το μεγαλύτερο μέρος των τεμαχίων να παραμένει στη φυσική του κατάσταση. Οι οικοδομικοί όγκοι θα πρέπει να προσαρμόζονται στη φυσική κλίση του εδάφους και να σέβονται τις ιδιομορφίες του τοπίου (διατήρηση υφιστάμενων αξιόλογων δέντρων, εδαφολογικών αξιόλογων μορφωμάτων κλπ) ενώ η σχέση του υφιστάμενου εδάφους, τόσο με τα γειτονικά τεμάχια όσο και με την οικοδομή, πρέπει να είναι όσο το δυνατό συνεχής, δηλαδή κανένα σημείο του τεμαχίου στο οποίο διενεργείται η ανάπτυξη, δεν θα διαφοροποιείται από το υφιστάμενο έδαφος πέραν του 1.50μ. όσον αφορά επιχωματώσεις. Εντός της απόστασης των 3.00μ. από τα σύνορα, το ύψος των επιχωματώσεων δεν πρέπει να ξεπερνά το 1.20μ.

 

4) Στα εγκριμένα σχέδια θα πρέπει να δείχνονται επίσης η απαιτούμενη διαμόρφωση κλιμακωτών τοίχων αντιστήριξης ώστε αυτοί να μην υπερβαίνουν το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των Σχεδίων Ανάπτυξης (2.00μ.).

IV. Προδιαβουλεύσεις: Αντίγραφο απαιτήσεων άλλων αρμόδιων υπηρεσιών θα διευκόλυνε την επίσπευση μελέτης, όπως:

1) της ΑΗΚ, για αναπτύξεις πέραν των 4 μονάδων κατοικίας, πέραν των 4 κανονικών οικοπέδων ή άλλων μεγάλων αναπτύξεων εμπορίου, αναψυχής, βιομηχανίας κλπ. Επίσης απόψεις της ΑΗΚ θα πρέπει να κατατίθενται, αν τα τεμάχια διασχίζονται από καλώδια της ΑΗΚ, ή αν λόγω ρυμοτομίας θα πρέπει να μετακινηθούν πασσάλοι.

2) του ΚΟΤ για αναπτύξεις αναψυχής ή τουρισμού, της Πυροσβεστικής για αναπτύξεις που τίθενται σε δημόσια χρήση, ΤΑΥ για τεμάχια που διασχίζονται ή εφάπτονται αργακιών κλπ.

Tags: Ανάπτυξη Γης, Κατασκευές, Πολεοδομία – Χωροταξία, Πολεοδομικά
Knauf AGC Peletico CYS

 

 

Το ΕΤΕΚ στον Τύπο
Εγγραφή στο Newsletter
Πληρώστε ηλεκτρονικά τη συνδρομή σας.

--------------------------------

Copyright © ETEK 2019 All Rights Reserved
Disclaimer | Privacy