English Version Ελληνική Έκδοση Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Επικοινωνία Instagram Facebook Youtube LinkedIn
Εξειδικευμένη Αναζήτηση 
Ποιότητα
Αμεροληψία
Επιστημονικότητα
Τεκμηρίωση
Παρεμβατικότητα
Back

Το ΕΤΕΚ, με αφορμή δημοσιεύματα στον Τύπο, εκφράζει τον έντονο προβληματισμό του σε σχέση με την επαναφορά του θέματος αξιοποίησης του κτιρίου του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας για τις ανάγκες της Βουλής των Αντιπροσώπων, με δεδομένο ότι η συγκεκριμένη πρόταση είχε συζητηθεί στο πρόσφατο παρελθόν και δεν είχε προωθηθεί, ενώ έχουν ήδη δρομολογηθεί οι διαδικασίες για αποκατάσταση και χρήση του υπό αναφορά κτιρίου για το σκοπό για τον οποίο έχει ανεγερθεί, δηλαδή τη φιλοξενία πολιτιστικών εκδηλώσεων.


Λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση του εν λόγω σημαντικού κτιρίου, έχοντας υπόψη το συμβολισμό αλλά και την ιστορία του, επηρεάζει και συναρτάται άμεσα με τις στοχεύσεις του Σχεδίου Ανάπτυξης και Γενικού Χωροταξικού Σχεδίου και ειδικότερα με την υλοποίηση του Σχεδίου Ανάπλασης (master plan) για την ευρύτερη περιοχή, οι όποιες προτάσεις κατατίθενται, δεν μπορούν να εξετάζονται αποσπασματικά. Προκαλούνται λοιπόν εύλογα ερωτήματα για την ευκολία με την οποία τίθεται και πάλι θέμα ανατροπής μίας ειλημμένης απόφασης για τόσο σημαντικά θέματα και χωρίς να ακολουθούνται οι κατάλληλες διαδικασίες όπως είναι η δημόσια διαβούλευση με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων φορέων.


Θα πρέπει, επίσης, να επισημανθεί ότι για τη μόνιμη στέγαση της Βουλής το κράτος έχει ήδη ξοδέψει σημαντικά ποσά με την προκήρυξη αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, τα αποτελέσματα του οποίου έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί. Επιπρόσθετα, δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητο το γεγονός ότι ο Δήμος Λευκωσίας μαζί με τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας βρίσκονται ήδη στο τελικό στάδιο της διαδικασίας προσφορών ώστε το κτίριο να λειτουργήσει ξανά ως πολιτιστική υποδομή.


Θεωρούμε ότι η Πολιτεία, θα πρέπει να ενημερώσει τους πολίτες και τους ενδιαφερόμενους φορείς για οποιαδήποτε εκ νέου ανατροπή των σχετικών ειλημμένων αποφάσεων και σχεδιασμών όπως και για τους λόγους για τους οποίους δεν έχουν προχωρήσει μέχρι σήμερα οι σχεδιασμοί για την ανέγερση του νέου κτιρίου της Βουλής.


Το Επιμελητήριο θεωρεί ότι οι πολεοδομικοί σχεδιασμοί του κράτους δεν απαγορεύεται να αλλάζουν όταν υπάρχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος. Θα πρέπει όμως αυτοί οι λόγοι να τεκμηριώνονται αφού προηγηθεί η δέουσα διαβούλευση με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, διαφυλάττοντας πάντοτε ως κόρη οφθαλμού τη ποιότητα ζωής στις πόλεις μας. Το βέβαιο είναι ότι η ποιότητα ζωής σε μια πόλη δεν εξαρτάται μόνο από τα κτίρια και τις υποδομές, αλλά και από μια αλυσίδα άλλων παραγόντων όπως είναι η ιστορία, η κοινωνική μνήμη και οι εμπειρίες που κουβαλά το κάθε κτίριο ξεχωριστά και ο τρόπος με τον οποίο αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν την υλοποίηση του οράματος για την συγκεκριμένη ευρύτερη περιοχή όπως αυτό αποτυπώνεται μέσα από τα εν ισχύ Σχέδια Ανάπτυξης.

Tags: Ανακοίνωση ΕΤΕΚ, Ανάπτυξη Γης, Αρχιτεκτονική, Δήμος Λευκωσίας, Κατασκευές, Περιβάλλον, Πολεοδομία – Χωροταξία, Πολεοδομικά, Πολιτιστικά
Knauf RCB Bank Peletico CYS

 

 

Το ΕΤΕΚ στον Τύπο
Εγγραφή στο Newsletter
Πληρώστε ηλεκτρονικά τη συνδρομή σας.

--------------------------------

Copyright © ETEK 2019 All Rights Reserved
Disclaimer | Privacy