English Version Ελληνική Έκδοση Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Επικοινωνία Instagram Facebook Youtube LinkedIn
Εξειδικευμένη Αναζήτηση 
Ποιότητα
Αμεροληψία
Επιστημονικότητα
Τεκμηρίωση
Παρεμβατικότητα
Back

Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα στον ημερήσιο και ηλεκτρονικό Τύπο σε σχέση με τις διαμαρτυρίες των κατοίκων, για την ομολογουμένως βεβαρημένη περιβαλλοντικά περιοχή που βρίσκεται στο χωριό Κάτω Μονή, οι οποίες επικεντρώνονται στην οχληρία και τη δυσοσμία από τη λειτουργία τριών χοιροστασίων και ενός σφαγείου – βιολογικού ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού, που λειτουργούν σε γεωργική και πολύ πλησίον σε οικιστική ζώνη, το Επιμελητήριο επιθυμεί να ενημερώσει για τα ακόλουθα:

 

Το Επιμελητήριο τα τελευταία χρόνια έχει αποταθεί προς τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες (Τμήματα Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Οικήσεως, Επιθεώρησης Εργασίας και Έπαρχο Λευκωσίας) ζητώντας ενημέρωση, ώστε πριν την όποια παρέμβαση του να έχει ολοκληρωμένη εικόνα για το θέμα. Από την ενημέρωση αυτή επιβεβαιώνεται πως το θέμα είναι πολυσύνθετο αφού τμήματα κάποιων εκ των υπό αναφορά μονάδων φαίνεται πως λειτουργούν χωρίς να έχουν εξασφαλίσει τις απαραίτητες πολεοδομικές και οικοδομικές άδειες. Ωστόσο φαίνεται πως μέρος των εγκαταστάσεων είναι αδειούχες και ως εκ τούτου τυχόν μετακίνηση τους προϋποθέτει καταβολή αποζημιώσεων από το κράτος.

 

Με βάση την ίδια ενημέρωση, ο έπαρχος Λευκωσίας έχει προσφύγει για συγκεκριμένες περιπτώσεις στο επαρχιακό δικαστήριο το οποίο διαπίστωσε παραβάσεις του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών νόμου, χωρίς όμως μέχρι σήμερα να έχει καταστεί εφικτή η άρση της παρανομίας. Αντί αυτού, σε κάποιες περιπτώσεις, οι επηρεαζόμενες μονάδες έχουν προχωρήσει σε διαδικασίες για έκδοση αδειών κατά παρέκκλιση για τις μη αδειχούχες εγκαταστάσεις, χωρίς όμως μέχρι σήμερα να έχει ολοκληρωθεί η εξέταση των αιτήσεων.

 

Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι από την ενημέρωση που είχε το Επιμελητήριο προκύπτει ότι κάποιες εκ των υπό αναφορά μονάδων όντως διαθέτουν τμήματα διαχείρισης των αποβλήτων τους, εφαρμόζουν διαθέσιμες τεχνικές για την επεξεργασία τους και έχουν εξασφαλίσει άδειες απόρριψης στερεών αποβλήτων και αέριων ρύπων με την επιβολή των αναγκαίων όρων και ταυτόχρονη παρακολούθηση της εφαρμογής τους.

 

Δυστυχώς από τα πιο πάνω προκύπτει, για άλλη μια φορά, πως τόσο οι υφιστάμενοι μηχανισμοί πρόληψης όσο και αυτοί που αφορούν την καταστολή της παρανομίας είναι ανεπαρκείς, αφού ολόκληρες εγκαταστάσεις έχουν ολοκληρωθεί και λειτουργούν χωρίς τις απαιτούμενες άδειες γεγονός που πλήττει την αξιοπιστία του συστήματος αδειοδότησης. Έχοντας υπόψη ότι τα θέματα δημόσιας υγείας δεν μπορούν να αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης, το Επιμελητήριο, κρούει, για μια ακόμη φορά, τον κώδωνα του κινδύνου, και καλεί τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες να βρουν τις λύσεις που να είναι σύμφωνες με τη νομοθεσία και τις αποφάσεις του Δικαστηρίου. Η παρανομία και αυθαιρεσία θα πρέπει επιτέλους να αντιμετωπιστούν αποφασιστικά έχοντας υπόψη ότι πέραν της χρονοβόρας δικαστικής διαδικασίας, υπάρχει και η επιλογή της πρόνοιας της νομοθεσίας σύμφωνα με το άρθρο 15Ε για την επιβολή διοικητικού προστίμου.

 

Συναφώς δεν μπορεί παρά να αναφερθεί πως, η επίσπευση των διαδικασιών αδειοδότησης με στόχο τη σύντμηση του χρόνου έκδοσης των πολεοδομικών και οικοδομικών αδειών θα διευκολύνει την προσπάθεια αυτή.

 

Tags: Ανακοίνωση ΕΤΕΚ, Ανάπτυξη Γης, Απόβλητα, Περιβάλλον, Πολεοδομικά
Knauf AGC Peletico CYS

 

 

Το ΕΤΕΚ στον Τύπο
Εγγραφή στο Newsletter
Πληρώστε ηλεκτρονικά τη συνδρομή σας.

--------------------------------

Copyright © ETEK 2019 All Rights Reserved
Disclaimer | Privacy