English Version Ελληνική Έκδοση Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Επικοινωνία Instagram Facebook Youtube LinkedIn
Εξειδικευμένη Αναζήτηση 
Ποιότητα
Αμεροληψία
Επιστημονικότητα
Τεκμηρίωση
Παρεμβατικότητα
Back

Να τεθεί άμεσα σε προτεραιότητα ο σχεδιασμός
για την αστική ανάπτυξη του κέντρου του κράτους


Με αφορμή την πρόσφατη έντονη δημόσια συζήτηση για τη χωροθέτηση του νέου κτιρίου της Βουλής στον λόφο της ΠΑΣΥΔΥ, το Επιμελητήριο θεωρεί πως θα πρέπει να τεθεί άμεσα σε προτεραιότητα ο σχεδιασμός για την αστική ανάπτυξη του κέντρου του κράτους, που σήμερα βρίσκεται σε μαρασμό, εμφανίζοντας μια εικόνα που δεν τιμά πρώτα απ’ όλα την ίδια την Πολιτεία.

 

Άλλωστε, το ότι φτάσαμε να χαιρετίζουμε την κατάκτηση του αυτονόητου, δηλαδή την χωροθέτηση στο αστικό κέντρο του σημαντικότερου δημοσίου κτιρίου της Δημοκρατίας, αποτελεί την έκδηλη απόδειξη της ανεπάρκειάς μας να υλοποιήσουμε μια επιτυχημένη στρατηγική για την πρωτεύουσα. Το γεγονός πως δεν μας σοκάρει η συζήτηση για την υλοποίηση ενός έργου μία εικοσαετία μετά τον σχεδιασμό του ή η πληθώρα έργων που έχουν εξαγγελθεί επανειλημμένα και δεν ξεκίνησαν ποτέ, ή ξεκίνησαν και παραμένουν στάσιμα για χρόνια, φανερώνουν την απουσία οράματος, ευθύνης και βούλησης για την ανάπτυξη της Λευκωσίας. Το ερώτημα που εύλογα προκύπτει είναι, με αυτά τα δεδομένα, πώς προχωρούμε από εδώ και εξής.

• Τα αίτια των καθυστερήσεων πρέπει να καταγραφούν τεκμηριωμένα πιθανόν μέσω της διενέργειας μιας ταχείας (fast track) μελέτης από ανεξάρτητους ειδικούς δημόσιας διοίκησης και διοίκησης/διαχείρισης έργων. Τα αποτελέσματα της μελέτης θα πρέπει να δημοσιοποιηθούν: οι πολίτες έχουν δικαίωμα να ενημερωθούν για τα λάθη και τις παραλείψεις που έγιναν.
• Στη βάση των πορισμάτων της μελέτης αυτής πρέπει να προωθηθούν άμεσα θεσμικές και οργανωτικές αλλαγές που να αφορούν την αναδόμηση της σχέσης και του ρόλου κρατικών υπηρεσιών, δομών Δήμου Λευκωσίας και ιδιωτικού τομέα, αναφορικά με την προώθηση, χρηματοδότηση και υλοποίηση των έργων.
• Θα πρέπει να εξεταστεί η σύσταση μίας ενιαίας συντονιστικής αρχής για όλα τα έργα που αφορούν το κέντρο Λευκωσίας, η οποία θα πρέπει να εργάζεται με συγκεκριμένους στόχους, με οικονομικό και χρονικό προγραμματισμό για κάθε έργο και συνολικά, και με έμφαση στη συνεχή παρακολούθηση της υλοποίησης αυτού του προγραμματισμού.
• Σε όλες τις φάσεις και για όλα τα έργα πρέπει να υπάρχει τεκμηρίωση αποφάσεων με τεχνοκρατικά κριτήρια, διαφάνεια και λογοδοσία.
• Θα πρέπει να εξευρεθούν τρόποι εμπλοκής των φορέων της πόλης και του κοινού στη διαμόρφωση των αποφάσεων, ώστε να αισθάνονται μέρος της διαδικασίας, και όχι θεατές όπως συμβαίνει σήμερα.
• Το Επιμελητήριο έχει καταθέσει σειρά συγκεκριμένων μέτρων και προτάσεων για το θέμα, όπως την άμεση προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού ιδεών σχεδίου χωρικής οργάνωσης (masterplan) για τον διοικητικό και πολιτιστικό άξονα του Κέντρου Λευκωσίας, αλλά και τον προγραμματισμό της χωροθέτησης υπουργείων και σημαντικών δημόσιων τμημάτων στο κέντρο της Λευκωσίας με σταδιακή απόκτηση ιδιόκτητων κτιρίων.

 

Το ΕΤΕΚ ως ο τεχνικός σύμβουλος του κράτους καλεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Δήμαρχο Λευκωσίας να συνδράμουν καταλυτικά ώστε το θέμα να μπει σε άμεση προτεραιότητα και παράλληλα δηλώνει έτοιμο να συμβάλει με κάθε μέσο προς αυτόν τον σκοπό.

Η ανακοίνωση

Tags: Ανακοίνωση ΕΤΕΚ, Ανάπτυξη Γης, Αρχιτεκτονική, Δήμος Λάρνακας, Περιβάλλον, Πολεοδομικά, Πολιτιστικά, Συντελεστής Δόμησης
Knauf AGC Peletico CYS

 

 

Το ΕΤΕΚ στον Τύπο
Εγγραφή στο Newsletter
Πληρώστε ηλεκτρονικά τη συνδρομή σας.

--------------------------------

Copyright © ETEK 2019 All Rights Reserved
Disclaimer | Privacy