English Version Ελληνική Έκδοση Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Επικοινωνία Instagram Facebook Youtube LinkedIn
Εξειδικευμένη Αναζήτηση 
Ποιότητα
Αμεροληψία
Επιστημονικότητα
Τεκμηρίωση
Παρεμβατικότητα
Back

Το ΕΤΕΚ απαιτεί άμεση επαναφορά
πολεοδομικών ζωνών σε ζώνη προστασίας


Το ΕΤΕΚ καλεί τον Υπουργό Εσωτερικών και τον αρμόδιο για θέματα προστασίας των υδάτων Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος να διαφυλάξουν ως κόρη οφθαλμού την ποιότητα νερού στο εθνικό φράγμα Κούρη ανακαλώντας ή διορθώνοντας την λανθασμένη απόφαση του παρελθόντος, επαναφέροντας περιοχή κοντά στο φράγμα από οικιστική ζώνη, σε ζώνη προστασίας. Με αυτό τον τρόπο θα ανοίξει επιτέλους μια νέα και ελπιδοφόρος σελίδα για την Κυπριακή Δημοκρατία και θα ξεφύγουμε από την πεπατημένη της αποφυγής ανάκλησης λανθασμένων πολεοδομικών αποφάσεων του παρελθόντος.

 

Με βάση πολιτική απόφαση, το Φεβρουάριο του 2008, αναθεωρήθηκαν οι πολεοδομικές ζώνες σε περιοχή πέριξ του υδατοφράκτη Κούρη και ο συντελεστής δόμησης από ζώνη προστασίας αναβαθμίστηκε σε οικιστική ζώνη. Η σκανδαλώδης αυτή απόφαση λήφθηκε παρά την αντίθετη άποψη του αρμόδιου Τμήματος Ανάπτυξης Υδάτων (ΤΑΥ) και παρόλο που τα δημογραφικά και πολεοδομικά δεδομένα στην περιοχή, η οποία έχει και ιδιαίτερη περιβαλλοντική αξία, κατ’ ουδένα τρόπο δικαιολογούσαν κάτι τέτοιο.

 

Το φράγμα του Κούρη είναι μακράν ο μεγαλύτερος ταμιευτήρας νερού στην Κύπρο ο οποίος εμπλουτίζεται με νερό από πολλαπλές λεκάνες και τροφοδοτεί σχεδόν όλη την Κύπρο. Αποτελεί δηλαδή, το σημαντικότερο φράγμα στην Κύπρο από το οποίο εξαρτάται το 80% του πληθυσμού, και στην περίπτωση μόλυνσης ή υποβάθμισης της ποιότητας του νερού του, η επίδραση σε θέματα δημόσιας υγείας θα αφορά τον κάθε Κύπριο.

 

Η διαδικασία τροποποίησης των πολεοδομικών ζωνών στη συγκεκριμένη περιοχή και η αλυσίδα ευθύνης τεχνοκρατικών και πολιτικών αποφάσεων είναι αδιαμφισβήτητα θέμα που θα έπρεπε να εξεταστεί. Ιδιαίτερα δε εάν λάβει κάποιος υπόψη τη συγκέντρωση ακίνητης περιουσίας στην περιοχή από ένα πρόσωπο.

 

Είναι προφανές πως εάν δεν ανακληθεί η πολεοδομική αναβάθμιση, όσα προληπτικά μέτρα και αν ληφθούν δεν μπορεί να μηδενιστεί η ανθρωπογενής ρύπανση, ενώ η βροχόπτωση θα μεταφέρει τις επιφανειακές απορροές, μαζί με όλους τους ρύπους που θα ξεπλένονται από τους δρόμους, τα σπίτια, τους οχετούς που θα πλημμυρίζουν, κατευθείαν στον υδατοφράκτη. Οι αρνητικές συνέπειες για το φράγμα από μία τέτοια εξέλιξη τέθηκαν ευθαρσώς από το ΤΑΥ, το καθ΄ ύλην αρμόδιο Τμήμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, το οποίο ξεκαθάρισε πως σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογείται η ένταξη της πέριξ του φράγματος του Κούρη περιοχής σε οικιστική ζώνη, κάτι που επιβεβαιώθηκε και από εμπειρογνώμονα που όρισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Αν και το θέμα χρονολογείται, η Πολιτεία εξακολουθεί να έχει την ευκαιρία να διορθώσει αυτή τη σκανδαλώδη, για το δημόσιο συμφέρον, απόφαση αφού στο πλαίσιο της τρέχουσας εξέτασης ενστάσεων και οριστικοποίησης των Πολεοδομικών Ζωνών της περιοχής τόσο το ΤΑΥ όσο και επηρεαζόμενα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας έχουν προβεί σε έντονες παραστάσεις και έχουν υποβάλει σχετικές ενστάσεις.

 

Το ΕΤΕΚ θεωρεί πως στην περίπτωση που αγνοηθούν οι προειδοποιήσεις του αρμόδιου τμήματος επί ενός θέματος που αφορά κύρια την προστασία του εθνικού ταμιευτήρια νερού, οι εμπλεκόμενοι στη λήψη των αποφάσεων θα παραμείνουν απόλυτα εκτεθειμένοι και θα πρέπει να είναι έτοιμοι να αναλάβουν την ευθύνη. Είναι προφανές πως, στο απόλυτα ανεπιθύμητο σενάριο διατήρησης της υφιστάμενης κατάστασης δημιουργείται εκ των πραγμάτων μια ωρολογιακή βόμβα, οι συνέπειες τυχόν έκρηξης της, θα αφορούν όλη την Κύπρο. Πέραν όλων των άλλων συνεπειών στην περίπτωση επιδείνωσης της ποιότητας των νερών του Κούρη, η Κύπρος κινδυνεύει και από την επιβολή υψηλών προστίμων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για παραβίαση εθνικών υποχρεώσεων, συνέπεια που ωστόσο ωχριά συγκριτικά με τα όσα προαναφέρονται.

 

Για το Επιμελητήριο η προστασία της ποιότητας του νερού του Κούρη δεν μπορεί παρά να έχει τον καθοριστικό ρόλο, έναντι οιασδήποτε άλλης παραμέτρου. Πόσο μάλλον, εάν ληφθεί υπόψη πως καμία άδεια δεν εκδόθηκε και καμία ουσιαστική ανάπτυξη δεν υλοποιήθηκε στην περιοχή.

 

Στην προκείμενη περίπτωση το διακύβευμα είναι τέτοιο που, στην απευκταία περίπτωση που αφεθούν τα πράγματα στην τύχη τους και θέσουμε σε κίνδυνο την ποιότητα νερού του Κούρη, αναπόφευκτα θα φανερωθεί ο ρόλος και η συμμετοχή ενός εκάστου στη μη διόρθωση μιας κατάστασης προς εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων, αντί της προστασίας του δημόσιου συμφέροντος, του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, παρ’ όλες τις τεκμηριωμένες προειδοποιήσεις που είχαν τεθεί ενώπιον τους.

Η ανακοίνωση

Tags: Αειφορία, Ανακοίνωση ΕΤΕΚ, Ανάπτυξη Γης, Απόβλητα, Ασφάλεια και Υγεία, Νομοθεσία, Οικονομία, Περιβάλλον, Πολεοδομικά, Υδατικό Πρόβλημα, Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Υπουργείο Εσωτερικών
Knauf AGC Peletico CYS

 

 

Το ΕΤΕΚ στον Τύπο
Εγγραφή στο Newsletter
Πληρώστε ηλεκτρονικά τη συνδρομή σας.

--------------------------------

Copyright © ETEK 2019 All Rights Reserved
Disclaimer | Privacy