English Version Ελληνική Έκδοση Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Επικοινωνία Instagram Facebook Youtube LinkedIn
Εξειδικευμένη Αναζήτηση 
Ποιότητα
Αμεροληψία
Επιστημονικότητα
Τεκμηρίωση
Παρεμβατικότητα
Back

Λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί για τον κορωνοϊό Covit-19 και των ειδικών συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί, η Διοικούσα Επιτροπή του ΕΤΕΚ στη συνεδρία της υπ’ αριθμό 06/20 αποφάσισε την παράταση της ημερομηνίας υποβολής των υποψηφιοτήτων για το Βραβείο Μηχανικής ΕΤΕΚ 2020.

 

Ως νέα ημερομηνία υποβολής έχει καθοριστεί η Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020. Όσοι έχουν ήδη υποβάλει την πρότασή τους κι εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να την αποσύρουν και να την υποβάλουν ξανά αναθεωρημένη βάσει της νέας ημερομηνίας που καθορίστηκε. Επιπλέον, διευκρινίζεται πως για όσο διάστημα ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα και μέχρι νεότερης ενημέρωσης, οι υποψηφιότητες θα υποβάλλονται ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση cyprus@etek.org.cy.

 

Υπενθυμίζεται ότι το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου έχει προκηρύξει διαγωνισμό για την απονομή ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΕΚ 2020, με στόχο να αναδείξει τις σύγχρονες εξελίξεις και τα επιτεύγματα της μηχανικής επιστήμης, με σημείο ενδιαφέροντος τον αντίκτυπο που έχει η εφαρμογή τους στην οικονομία και στην κοινωνία, τόσο στην Κύπρο, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

 

Το ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΕΚ 2020 απονέμεται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, μέλος του ΕΤΕΚ, ή σε έργο/δράση/ενέργεια, που έχουν συνεισφέρει σημαντικά στην προαγωγή της μηχανικής επιστήμης με σημαντική συμβολή στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η βραβευόμενη συμμετοχή θα τιμηθεί με απονομή διπλώματος και χρηματικού βραβείου ύψους €10.000 στο πλαίσιο της τελετής παρουσίασης του Απολογισμού του ΕΤΕΚ 2017-2020 η οποία αναβλήθηκε και θα καθοριστεί σε εύθετο χρόνο όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν οπότε και θα ανακοινωθεί.

Η αξιολόγηση των συμμετοχών θα γίνει από επταμελή Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία αποτελείται από τους:
- κ. Στέλιο Αχνιώτη, Πρόεδρο ΕΤΕΚ,
- κ. Αντρέα Μαραγκό, Β’ Αντιπρόεδρο ΕΤΕΚ,
- Δρ Κρίστη Χρυσοστόμου, Καθηγητή-Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕΠΑΚ
- Δρ Βενιζέλο Ευθυμίου, Πρόεδρο Ερευνητικής Μονάδας ΦΩΣ- Πανεπιστήμιο Κύπρου,
- κ. Αθηνά Αριστοτέλους, τέως Διευθύντρια-Τμήμα Πολεoδομίας και Οικήσεως
- Δρ Συμεών Κασσιανίδη, Εκτελεστικό Πρόεδρο-Hyperion Systems Engineering και
- Δρ Αλέξανδρο Μιχαηλίδη, Γενικό Διευθυντή του Αναπτυξιακού Οργανισμού RTD Talos.

Οι προτάσεις αξιολογούνται σε σχέση με τον αντίκτυπο (εθνικό ή διεθνή), την προστιθέμενη αξία και το συμβολισμό τους, καθώς και τον βαθμό συνάφειάς τους με το ζητούμενο που είναι η σημαντική συμβολή τους στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θα αξιολογηθούν επίσης η καινοτομία, αυθεντικότητα και πρωτοτυπία κάθε υποψηφιότητας.


 

Αρχική προκήρυξη 

Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) προκηρύσσει τον τρίτο διαγωνισμό για την απονομή του Βραβείου Μηχανικής ΕΤΕΚ, το οποίο απονέμεται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, μέλος του ΕΤΕΚ, ή σε έργο/δράση/ενέργεια. Η συμμετοχή που θα βραβευθεί θα τιμηθεί με απονομή διπλώματος και χρηματικού βραβείου €10.000 σε τελετή που θα λάβει χώρα τον Απρίλιο του 2020 στο πλαίσιο της Τελετής Απολογισμού Δράσης 2017-2020 του ΕΤΕΚ.

Στόχος του διαγωνισμού, ο οποίος είναι θεσμοθετημένος από το 2015 και απονέμεται κάθε τρία χρόνια, είναι να αναδείξει τις σύγχρονες εξελίξεις και τα επιτεύγματα της μηχανικής επιστήμης, με σημείο ενδιαφέροντος τον αντίκτυπο που έχει η εφαρμογή τους στην οικονομία και στην κοινωνία, τόσο στην Κύπρο, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Το Επιμελητήριο επιθυμεί μέσω αυτής της διαδικασίας να διευρύνει την κατανόηση και γνώση των πολιτών για τη μηχανική επιστήμη και το επάγγελμα του μηχανικού, ως προς την ευθύνη και τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν στη σημερινή εποχή των πολλαπλών προκλήσεων - κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών.

Η αξιολόγηση των συμμετοχών θα γίνει από επταμελή Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία αποτελείται από τους: Στέλιο Αχνιώτη, Πρόεδρο ΕΤΕΚ, Αντρέα Μαραγκό, Β’ Αντιπρόεδρο ΕΤΕΚ, Δρ Κρίστη Χρυσοστόμου, Καθηγητή-Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕΠΑΚ, Δρ Βενιζέλο Ευθυμίου, Πρόεδρο Ερευνητικής Μονάδας ΦΩΣ- Πανεπιστήμιο Κύπρου, Αθηνά Αριστοτέλους, τέως Διευθύντρια-Τμήμα Πολεoδομίας και Οικήσεως, Δρ Συμεών Κασσιανίδη, Εκτελεστικό Πρόεδρο-Hyperion Systems Engineering και Δρ Αλέξανδρο Μιχαηλίδη, Γενικό Διευθυντή του Αναπτυξιακού Οργανισμού RTD Talos.

Οι προτάσεις αξιολογούνται σε σχέση με τον αντίκτυπο (εθνικό ή διεθνή), την προστιθέμενη αξία και το συμβολισμό τους, καθώς και τον βαθμό συνάφειάς τους με το ζητούμενο που είναι η σημαντική συμβολή τους στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας. Θα αξιολογηθούν επίσης η καινοτομία, αυθεντικότητα και πρωτοτυπία κάθε υποψηφιότητας.

Tags: Αιτήσεις, Ανακοίνωση ΕΤΕΚ, Βραβείο Μηχανικής ΕΤΕΚ, Εκπαίδευση, Επενδύσεις, Εργασία, Έρευνα, Εταιρείες, Κατασκευές, Κοινωνική Δράση ΕΤΕΚ, Οικονομία, Περιβάλλον, Τεχνολογία, Τηλεπικοινωνίες, Τουρισμός
Knauf CYS Peletico AGC

 

 

Το ΕΤΕΚ στον Τύπο
Εγγραφή στο Newsletter
Πληρώστε ηλεκτρονικά τη συνδρομή σας.
    

--------------------------------

Copyright © ETEK 2019 All Rights Reserved
Disclaimer | Privacy