English Version Ελληνική Έκδοση Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Επικοινωνία Instagram Facebook Youtube LinkedIn
Εξειδικευμένη Αναζήτηση 
Ποιότητα
Αμεροληψία
Επιστημονικότητα
Τεκμηρίωση
Παρεμβατικότητα
Back

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) με σύμβαση στην Ειδικότητα «Χημική Μηχανική» για το Τμήμα Χημικών Μηχανικών.

 

Επάγγελμα/ Κλάδος:
Χημικός Μηχανικός

 

Τίτλος θέσης:
Ειδικός Εκπαιδευτικό Προσωπικό

 

Απαιτούμενα προσόντα και εμπειρία:


Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν:
• Πτυχίο Πανεπιστημίου από Αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο στη Χημική Μηχανική ή τη Μηχανική Διεργασιών.
• Ικανότητα χρήσης της Ελληνικής γλώσσας ως μητρική. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Θα αποτελεί πλεονέκτημα:
• Διδακτορικός τίτλος.
• Διδακτική εμπειρία σε πανεπιστημιακό επίπεδο, πείρα στην οργάνωση εργαστηρίων καθώς και ερευνητικό / συγγραφικό έργο.

 

Καθήκοντα / Ευθύνες:
1. Παροχή διδακτικού έργου (διδασκαλία εργαστηριακών μαθημάτων, φροντιστηρίων κλπ), επίβλεψη της εργασίας και πρακτικής άσκησης φοιτητών ή/και αυτόνομη διδασκαλία μαθημάτων (για κατόχους διδακτορικού), ανάλογα με τις ανάγκες του Τμήματος.
2. Ανάπτυξη, οργάνωση και εύρυθμη λειτουργία των εργαστηρίων του Τμήματος.

 

 

Ωφελήματα:
Η εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα για το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό είναι η Α8-Α10-Α11. Η πλήρωση της θέσης αυτής θα είναι με σύμβαση. Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε βαθμίδα της πιο πάνω κλίμακας ανάλογα με τα προσόντα και την πείρα του.


Η πλήρωση της θέσης αυτής θα είναι με σύμβαση ενός (1) έτους, η οποία δύναται να ανανεωθεί στη λήξη της.

 

Επιπλέον,
(α) Σύμφωνα με τον «Περί Εργοδοτούμενων με Εργασία Ορισμένου Χρόνου (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμο του 2003», με την συμπλήρωση σύμβασης εργασίας συνολικής περιόδου τριάντα (30) μηνών η σύμβαση μετατρέπεται αυτόματα σε σύμβαση αορίστου διάρκειας, και
(β) τα μέλη ΕΕΠ που κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο ή ισότιμο επαγγελματικό τίτλο και τουλάχιστον οκτώ (8) χρόνια ευδόκιμης υπηρεσίας στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου στη θέση Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), κρίνονται υποχρεωτικά για μονιμοποίηση.

 

Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

 

Επαρχία Εργοδότησης:
Λεμεσός


Υποβολή αιτήσεων:


Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα σε 2 αντίγραφα:
1. Επιστολή στην οποία:
(α) να δίνουν σύντομη ανασκόπηση του διδακτικού/ερευνητικού τους έργου (εάν ισχύει), καθώς και σύντομη περιγραφή των μελλοντικών επιστημονικών τους σχεδίων και
(β) να αναγράφεται η ημερομηνία κατά την οποία μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα σε περίπτωση επιλογής
2. Βιογραφικό Σημείωμα (στα Αγγλικά ή/και στα Ελληνικά)
3. Κατάλογο δημοσιεύσεων, εάν ισχύει
4. Αποδεικτικά στοιχεία των προσόντων τους
5. Ονόματα και στοιχεία δύο ατόμων από τους οποίους πιθανόν να ζητηθούν συστάσεις
6. Στοιχεία επικοινωνίας

 

Αιτήσεις που δεν ικανοποιούν τις προδιαγραφές της προκήρυξης αυτής δεν θα προωθηθούν στα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου.

 

 

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Αίτηση για τη θέση Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού με σύμβαση στην ειδικότητα Χημική Μηχανική στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών» στα γραφεία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου – Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού, Ακίνητα Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λεμεσού, 4ος όροφος, Αρχ. Κυπριανού 31, 3036 Λεμεσός ή να αποσταλούν με συστημένο ταχυδρομείο στην Τ.Θ. 50329, 3603 Λεμεσός με ευδιάκριτη ταχυδρομική σφραγίδα όχι αργότερα από την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020, ώρα 2.00 μ.μ. η οποία είναι η τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Μαρία Κωνσταντίνου στην ηλεκτρονική διεύθυνση maria.constantinou@cut.ac.cy ή στο τηλέφωνο 25002210.

 

Λόγω των αυστηρών μέτρων ασφαλείας που λαμβάνονται για τον COVID-19, οι αιτήσεις δύναται να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση HRrecruits@cut.ac.cy όχι αργότερα από την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020 (μεσάνυκτα).

 

Οι υποψήφιοι θα ενημερώνονται για επιβεβαίωση παραλαβής της αίτησης τους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

 

Σημειώνεται ότι:
• Το ΤΕΠΑΚ εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο των προσλήψεων και στα επακόλουθα στάδια επαγγελματικής σταδιοδρομίας και ενθαρρύνει άτομα και των δύο φύλων όπως υποβάλουν αίτηση για όλα τα επίπεδα στελέχωσης Ακαδημαϊκού και Διοικητικού Προσωπικού.
• Το Πανεπιστήμιο δεν κάνει καμία διάκριση σε σχέση με τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, το φύλο, την εθνικότητα, την ηλικία, τη σωματική ικανότητα, την οικογενειακή κατάσταση και το σεξουαλικό προσανατολισμό.

Tags: Cyprus University of Technology, work, Εργασία
Knauf RCB Bank Peletico CYS

 

 

Το ΕΤΕΚ στον Τύπο
Εγγραφή στο Newsletter
Πληρώστε ηλεκτρονικά τη συνδρομή σας.

--------------------------------

Copyright © ETEK 2019 All Rights Reserved
Disclaimer | Privacy