English Version Ελληνική Έκδοση Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Επικοινωνία Instagram Facebook Youtube LinkedIn
Εξειδικευμένη Αναζήτηση 
Ποιότητα
Αμεροληψία
Επιστημονικότητα
Τεκμηρίωση
Παρεμβατικότητα
Back

Παρέμβαση προς τους υπουργούς Οικονομικών, Εσωτερικών, Υγείας και Εργασίας, έκανε το ΕΤΕΚ καταθέτοντας εισήγηση για ένα Όρο του Σχεδίου Μερικής Αναστολής Εργασιών, η οποία προκύπτει λόγω της ιδιαιτερότητας των τιμολογήσεων από την επαγγελματική κατηγορία των Ιδιωτών Συμβούλων Μηχανικών-Μελετητών (Αρχιτέκτονες, Πολιτικοί Μηχανικοί, Μηχανολόγοι-Ηλεκτρολόγοι, Επιμετρητές Ποσοτήτων, κλπ.). Συγκεκριμένα, λόγω της φύσης και συνήθους πρακτικής διαδικασίας παροχής των μελετητικών υπηρεσιών σταδιακά και σε περιορισμένα στάδια-φάσεις εργασίας, προκύπτει μια ασταθής σχέση μεταξύ εκτελεσθείσας και τιμολογηθείσας εργασίας.

 

Όπως αναφέρεται στην επιστολή του Επιμελητηρίου: 

"Με αυτήν την παρούσα επιστολή, το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ), εκφράζοντας το σύνολο των μηχανικών της Κύπρου δεχόμενο εισηγήσεις, τόσο από μέλη του, όσο και από επαγγελματικές οργανώσεις των μηχανικών, θέλουμε να σας συγχαρούμε για τον αποφασιστικό και ενεργό τρόπο που χειρίζεστε την πρωτοφανή πανδημία που πλήττει όχι μόνο το κράτος μας αλλά ολόκληρο τον πλανήτη.

Με ένα αρκετά μεγάλο αριθμό μελών μας να δραστηριοποιούνται ως σύμβουλοι, είτε στην Οικοδομική Βιομηχανία είτε σε άλλους τομείς, έχουμε εμπιστοσύνη στις αποφάσεις, περιορισμούς και διατάγματα που συνδυαστικά στοιχειοθετούν την διαχείριση του επιδημιολογικού σκέλους της παρούσας κρίσης – και τα οποία είμαστε βέβαιοι συνδιαμορφώνονται με την συμβολή ειδικών για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Επίσης, αξιολογούμε θετικά τη γενική δομή αλλά και τα ειδικά κριτήρια των σχεδίων οικονομικής υποστήριξης όσων πλήττονται από την παρούσα πανδημία. Ωστόσο, έχουμε μια μικρή αλλά σημαντική εισήγηση όσον αφορά ένα Όρο του Σχεδίου Μερικής Αναστολής Εργασιών, η οποία προκύπτει λόγω της ιδιαιτερότητας των τιμολογήσεων από την επαγγελματική κατηγορία των Ιδιωτών Συμβούλων Μηχανικών-Μελετητών (Αρχιτέκτονες, Πολιτικοί Μηχανικοί, Μηχανολόγοι-Ηλεκτρολόγοι, Επιμετρητές Ποσοτήτων, κλπ.). Συγκεκριμένα, λόγω της φύσης και συνήθους πρακτικής διαδικασίας παροχής των μελετητικών υπηρεσιών σταδιακά και σε περιορισμένα στάδια-φάσεις εργασίας, προκύπτει μια ασταθής σχέση μεταξύ εκτελεσθείσας και τιμολογηθείσας εργασίας.

 

Με άλλα λόγια, σε αυτή την επαγγελματική δραστηριότητα, οι τιμολογήσεις συνήθως δεν συμπίπτουν με την ημερομηνία/περίοδο τιμολόγησης των υπηρεσιών μελέτης/παροχής των υπηρεσιών – αφού οι τιμολογήσεις γίνονται μετά την ολοκλήρωση ενός σταδίου εργασίας, ενώ αυτά τα στάδια συνήθως διαρκούν πολλές εβδομάδες – εάν όχι αρκετούς μήνες. Επί παραδείγματι για την οικοδομική βιομηχανία, ακόμη και ένα σχετικά μικρό έργο –παραδείγματος χάρη, μια κατοικία 200-250 m2– διαρκεί τουλάχιστον τρία (3) έτη, κατά τη διάρκεια των οποίων γίνονται συνήθως 4-7 χρεώσεις [στις ακόλουθες φάσεις: Στάδιο Μελέτης Προσέγγισης-Φιλοσοφίας, Στάδιο Προμελέτης, Στάδιο Οριστικής Μελέτης (Πολεοδομική Άδεια), Στάδιο Τελικής Μελέτης (Άδεια Οικοδομής), Στάδιο Μελέτης Εφαρμογής, Στάδιο Προσφορών, και Στάδιο Επίβλεψης (μέχρι τον Τελικό Λογαριασμό)]. Ως εκ τούτου, υπάρχει μεγάλη διακύμανση όχι μόνο στην σύγκριση ενός μηνός με τον προηγούμενο και τον επόμενο του εντός ενός λογιστικού έτους, αλλά και σε συνάρτηση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου ημερολογιακού έτους.

 

Συνεπώς, η εισήγηση μας είναι όπως, για σκοπούς αξιολόγησης της μείωσης του κύκλου εργασιών κατά 25% ενός Μελετητικού/Συμβουλευτικού Γραφείου παροχής υπηρεσιών των πιο πάνω επαγγελματικών κατηγοριών, η σύγκριση να μην γίνεται με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους (στην προκειμένη, το 2019), αλλά τουλάχιστον σε εξαμηνιαία –εάν όχι ετήσια– βάση του προηγούμενου έτους, ώστε η σύγκριση να είναι ουσιαστική και αντιπροσωπευτική των πραγματικών οικονομικών δεδομένων του Μελετητικού/Συμβουλευτικού Γραφείου.

 

Πιστεύουμε ότι η πιο πάνω εισήγηση συνάδει πλήρως με το ευρύτερο πνεύμα του εν λόγω Σχεδίου, και απλώς επιτρέπει μια μικρή διαφοροποίηση της αξιολόγησης με την αντιπαραβολή δεδομένων του παρελθόντος, η οποία όμως έχει ως στόχο την ακριβέστερη καταγραφή των ιδιαίτερων διεργασιών ενός Ιδιωτικού Γραφείου Μελετητών /Συμβούλων".

Tags: Ασφάλεια και Υγεία, Εργασία, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εσωτερικών
Knauf CYS Peletico AGC

 

 

 

Το ΕΤΕΚ στον Τύπο
Εγγραφή στο Newsletter
Πληρώστε ηλεκτρονικά τη συνδρομή σας.
    

--------------------------------

Copyright © ETEK 2019 All Rights Reserved
Disclaimer | Privacy