English Version Ελληνική Έκδοση Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Επικοινωνία Instagram Facebook Youtube LinkedIn
Εξειδικευμένη Αναζήτηση 
Ποιότητα
Αμεροληψία
Επιστημονικότητα
Τεκμηρίωση
Παρεμβατικότητα
Back

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης έχει προχωρήσει στη γνωστοποίηση της αναθεώρησης του Εθνικού Προσαρτήματος (National Annex) του Μέρους 3 του αντισεισμικού Ευρωκώδικα 8 (CYS EN 1998-3:2005+AC:2013) που αφορά την αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας υφιστάμενων κτηρίων και επεμβάσεις σε υφιστάμενες κατασκευές.

 

Σημαντικό αποτελεί το γεγονός ότι μέρος του αναθεωρημένου Εθνικού Παραρτήματος αποτελεί το έγγραφο «Πλαίσιο Εφαρμογής των Ευρωκωδίκων για επεμβάσεις σε υφιστάμενες κατασκευές - Έκδοση Οκτώβριος 2020», το οποίο διαμορφώθηκε κατόπιν σχετικής πρότασης που υπέβαλε το ΕΤΕΚ, το περιεχόμενο της οποίας ενέκρινε το Υπουργείο Εσωτερικών και η οποία στη συνέχεια προωθήθηκε στον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης, ο οποίος την υιοθέτησε. Στο υπό αναφορά πλαίσιο δίδονται τιμές για την τροποποιημένη μέγιστη επιτάχυνση αναφοράς εδάφους για υφιστάμενες κατασκευές οι οποίες έχουν μελετηθεί πριν από το 2012 (έτος κατά το οποίο κατέστη υποχρεωτική η εφαρμογή των Ευρωκωδίκων στην Κύπρο, με τη θεσμοθέτησή τους), ανάλογα με την περίοδο επαναφοράς της σεισμικής δράσης και για την κάθε σεισμική ζώνη, όπως αυτές ορίζονται στον Ευρωκώδικα 8, για σκοπούς υπολογισμού της σεισμικής δράσης.

 

Το ΕΤΕΚ επισημαίνει ότι με βάση την κείμενη νομοθεσία, με τη γνωστοποίηση της αναθεώρησης του υπό αναφορά Εθνικού Προσαρτήματος, αυτό τίθεται σε ισχύ και υποχρεωτική εφαρμογή και αποτελεί μέρος της νομοθεσίας.

 

• Η Γνωστοποίηση της Αναθεώρησης του Εθνικού Προσαρτήματος του Μέρους 3 του Ευρωκώδικα 8 (CYS EN 1998-3:2005+AC:2013) - Κ.Δ.Π. 528/2020
• Το αναθεωρημένο Εθνικό Προσάρτημα του Ευρωκώδικα 8, Μέρος 3 (CYS EN 1998-3:2005+AC:2013) – Αγγλική Έκδοση / Ελληνική Έκδοση

 

Επισημαίνεται ότι για νομικούς σκοπούς ισχύει πάντοτε η αγγλική έκδοση των Εθνικών Προσαρτημάτων των Ευρωκωδίκων.

Tags: eνημέρωση από ΕΤΕΚ, Τυποποίηση
Knauf CYS Peletico AGC

 

 

Το ΕΤΕΚ στον Τύπο
Εγγραφή στο Newsletter
Πληρώστε ηλεκτρονικά τη συνδρομή σας.
    

 

Copyright © ETEK 2019 All Rights Reserved
Disclaimer | Privacy