English Version Ελληνική Έκδοση Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Επικοινωνία Instagram Facebook Youtube LinkedIn
Εξειδικευμένη Αναζήτηση 
Ποιότητα
Αμεροληψία
Επιστημονικότητα
Τεκμηρίωση
Παρεμβατικότητα
Back

Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την πρόσφατη τροποποίηση της Δήλωσης Πολιτικής, η οποία ανοίγει την πόρτα σε Ενοποιημένες Αναπτύξεις Μεγάλων και Σύνθετων Χρήσεων, δίχως μελέτη και προγραμματισμό, χάνοντας το μέτρο και αγνοώντας τις πραγματικές ανάγκες, δυνατότητες και ιδιαιτερότητες του τόπου.

 

Το Επιμελητήριο κατανοεί την προσπάθεια που καταβάλλεται από το κράτος, μέσω διαφόρων πολιτικών και κινήτρων, για προσέλκυση επενδύσεων και για οικονομική ανάπτυξη, ωστόσο δεν μπορεί να αποδεχθεί σε καμιά περίπτωση μέτρα που καταστρατηγούν την αειφορία και τον ορθολογισμό στον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό.

 

Η άκριτη και ανεξέλεγκτη επέκταση του δικαιώματος ανάπτυξης σε όλες τις περιοχές της Κύπρου που προωθεί η νέα Δήλωση Πολιτικής, δημιουργεί μία σειρά προβληματισμών, οι οποίοι θέτουν σε σοβαρή αμφισβήτηση το θετικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη που οραματίστηκαν όσοι την προώθησαν. Οι ίδιοι προβληματισμοί δημιουργούν έντονες ανησυχίες πως η εφαρμογή των προνοιών της νέας Δήλωσης Πολιτικής μπορεί να επιφέρει τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα, οδηγώντας σε περαιτέρω ερήμωση και μαρασμό της υπαίθρου, σε υποβάθμιση των αστικών κέντρων, σε μη αναστρέψιμες αλλοιώσεις στο φυσικό περιβάλλον, καθώς και σε κατασπατάληση γεωργικής και δασικής γης.

 

Δημιουργείται εύλογα το ερώτημα κατά πόσο, πριν την προώθηση της εν λόγω τροποποίησης, εκπονήθηκε μελέτη, η οποία τεκμηριώνει τις ανάγκες της Κύπρου σε σχέση με τις στρατηγικές χρήσεις που προτείνονται και οριοθετεί το ευρύτερο χωροταξικό πλαίσιο, αξιοποιώντας παράλληλα και την εμπειρία από την έκβαση (συνήθως ανεπιτυχή) αντίστοιχων προσπαθειών στο παρελθόν. Είναι σημαντικό να επισημανθεί πως η πάγια θέση του Επιμελητηρίου, εντοπίζοντας αυτές τις αδυναμίες σε στάδιο που προηγείται των αποφάσεων που έχουν ληφθεί, είναι πως η Δήλωση Πολιτικής ως εργαλείο σχεδιασμού θεωρείται αυθαίρετο και αναχρονιστικό, μην προάγοντας τις αρχές της διαφάνειας και της συμμετοχικότητας, σε αντίθεση με τα Τοπικά Σχέδια (ή και τα περιφερειακά που πρέπει να εκπονηθούν) που προβλέπουν αντίστοιχες διαδικασίες.

 

Το δεύτερο βασικό ερώτημα που προκύπτει αφορά στους τρόπους με τους οποίους εξασφαλίζεται η ορθολογική και ισόρροπη χωρική και αγροτική ανάπτυξη, όταν επί της ουσίας δεν προηγείται καμία αξιολόγηση σε κανένα επίπεδο και τα πάντα αφήνονται ανεξέλεγκτα στην ιδιωτική πρωτοβουλία, δημιουργώντας την ψευδαίσθηση ακριβότερης αξίας στη γη που επηρεάζεται, και προσωπικό όφελος μόνο σε αυτούς που την κατέχουν. Παράλληλα, οι νέες αναπτύξεις, όντας ανταγωνιστικές προς τους υφιστάμενους παραδοσιακούς θύλακες ζωής, αγνοούν τον χαρακτήρα, την ταυτότητα και το δυναμικό των αγροτικών κοινοτήτων που συνεχώς φθίνουν, ενώ θα μπορούσαν να μετεξελιχθούν σε πυρήνες ανάπτυξης και αναζωογόνησης των περιοχών της υπαίθρου, μέσω της χάραξης μιας εντελώς διαφορετικής προσέγγισης και στρατηγικής.

 

Ενόψει των παραπάνω, το Επιμελητήριο απευθύνει έκκληση προς το Υπουργείο Εσωτερικών να αναστείλει την εφαρμογή της νέας Δήλωσης Πολιτικής, ούτως ώστε να εκπονηθούν οι απαραίτητες μελέτες και το Σχέδιο για τη Νήσο Κύπρο, ώστε βάσει αυτών, στοιχειοθετημένα και με όραμα για την Κύπρο του αύριο, να σχεδιαστεί με ψυχραιμία η χωροταξική και αναπτυξιακή στρατηγική του τόπου μας, με σεβασμό στην ταυτότητα της Κύπρου, το περιβάλλον και τους ανθρώπους της.
 

 

Tags: Αειφορία, Ανακοίνωση ΕΤΕΚ, Ανάπτυξη Γης
Knauf AGC Peletico CYS

 

 

Το ΕΤΕΚ στον Τύπο
Εγγραφή στο Newsletter
Πληρώστε ηλεκτρονικά τη συνδρομή σας.

--------------------------------

Copyright © ETEK 2019 All Rights Reserved
Disclaimer | Privacy