English Version Ελληνική Έκδοση Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Επικοινωνία Instagram Facebook Youtube LinkedIn
Εξειδικευμένη Αναζήτηση 
Ποιότητα
Αμεροληψία
Επιστημονικότητα
Τεκμηρίωση
Παρεμβατικότητα
Back

Με στόχο την αναστροφή του αρνητικού περιβάλλοντος στον κατασκευαστικό τομέα, επιστημονικές, επαγγελματικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις του τομέα, πραγματοποίησαν τον Νοέμβριο ευρεία σύσκεψη από την οποία προέκυψαν ρεαλιστικές προτάσεις. Μεταξύ των οργανώσεων περιλαμβάνεται και το ΕΤΕΚ.
Οι αποφάσεις της σύσκεψης ανακοινώθηκαν σε δημοσιογραφική διάσκεψη που δόθηκε στις 18 Νοεμβρίου 2014. Όπως ανακοινώθηκε, ο κατασκευαστικός τομέας βρίσκεται σήμερα σε επικίνδυνο σημείο. Η αγορά «έχει στεγνώσει» χωρίς να υπάρχει κυκλοφορία χρήματος. Έχει αποδειχθεί, πέραν πάσης αμφιβολίας, ότι η αυστηρή λιτότητα έχει καταστρέψει την οικονομία, έχει μειώσει τις θέσεις εργασίας και έχει οδηγήσει αρκετούς εργοδότες και μελετητές, να βάλουν λουκέτο στις επιχειρήσεις τους και έχει εμποδίσει την ανάπτυξη, αποθαρρύνοντας οποιεσδήποτε νέες επενδύσεις στην Κύπρο.
Οι οργανώσεις που συμμετείχαν στην πρωτοβουλία προσδοκούν ότι όλοι οι αρμόδιοι φορείς, θα τείνουν βήμα συμπόρευσης, για την ανάπτυξη και το καλό της οικονομίας του τόπου γενικότερα.

 

Όπως τονίστηκε στη δημοσιογραφική διάσκεψη η αποτελμάτωση του κατασκευαστικού τομέα, με όλα τα γνωστά αρνητικά συνεπακόλουθα, ώθησαν στη συνάσπιση κοινού μετώπου για προβολή του θέματος και την ανάληψη κοινής δράσης για επίλυση των προβλημάτων, στα οποία προσκρούει η ανάκαμψη του Τομέα. Τα Μελετητικά Γραφεία αναστέλλουν τη λειτουργία τους το ένα μετά το άλλο, οι εργολάβοι δεν ανανεώνουν την επαγγελματική τους άδεια και αναστέλλουν τις εργασίες τους, με αποτέλεσμα τη ραγδαία αύξηση των απολύσεων και τον πολλαπλασιασμό των ανέργων ή την αναγκαστική μετανάστευση στο εξωτερικό, στην προσπάθεια για εξεύρεση κάποιας εργασίας.


Διαπιστώσεις
Ο κατασκευαστικός τομέας με διαχρονική συνεισφορά στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.) με ποσοστό πέρι του 10% και πέραν του 7% στον τομέα της απασχόλησης, επιβάλλεται να ορθοποδήσει και να συνεχίσει την πορεία του, ως ένας πρωταρχικός συντελεστής της οικονομίας του τόπου.

Στην Κύπρο μεγάλο ποσοστό αξιόλογου επιστημονικού δυναμικού και ειδικά των νέων, παραμένει αναξιοποίητο λόγω της κρίσης.

Οι Κύπριοι επιστήμονες, εργολήπτες, επαγγελματίες και όλο το ανθρώπινο δυναμικό του κατασκευαστικού τομέα, διαθέτει την κατάρτιση και την πείρα, όπως μαρτυρούν τα έργα, συναγωνιζόμενα έργα κολοσσών του εξωτερικού.

Εκείνο που χρειαζόμαστε είναι το έναυσμα. Το έναυσμα για να τεθεί στο επίκεντρο η ανάπτυξη, η οποία θα δημιουργήσει χιλιάδες θέσεις εργασίας και θα ξαναδώσει στον Τομέα την αποφασιστική συμβολή του στην οικονομία του τόπου.
Οι οργανώσεις που συμμετείχαν στην ομάδα ευχαρίστησαν τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, για την πρόσφατη εξαγγελία του Σχεδίου Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω, που αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων και των κατοικιών, η οποία έγινε στη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΚΕΒΕ στις 12 Νοεμβρίου 2014.

 

Δράση
Με τη συνάντηση της 18ης Νοεμβρίου 2014, σηματοδοτήθηκε η από κοινού έναρξη μιας δυναμικής δράσης, για προώθηση μέτρων για ανάκαμψη του κατασκευαστικού τομέα, με την επίλυση των σοβαρών προβλημάτων, στα οποία προσκρούει.

Η ευρεία σύσκεψη, κατέληξε στον καθορισμό των στόχων, οι οποίοι θα αποτελέσουν τις επί μέρους δράσεις της κοινής πορείας. Η σύσκεψη, η οποία διεξήχθη σε πνεύμα συναντίληψης και συνεργασίας, κατέδειξε την αποφασιστικότητα όλων των οργανώσεων να προωθήσουν πρακτικά εφαρμόσιμες προτάσεις, τις οποίες θα καταθέσουν στους αρμόδιους φορείς.

Οι οργανώσεις, θα συνεχίσουν τη δράση τους μέχρι την επίτευξη εφικτών τρόπων αναστροφής της καθοδικής πορείας του τομέα, με εφαρμόσιμες εισηγήσεις τους, σχεδιασμό και εκτέλεση νέων έργων, τα οποία θα έχουν ως συνεπακόλουθο τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Με την ευκαιρία της δημοσιογραφικής διάσκεψης εκφράστηκε και δημόσια η δυσαρέσκεια για την αντιμετώπιση του κατασκευαστικού κλάδου της χώρας, σε σύγκριση με άλλους κλάδους της οικονομίας.


Εισηγήσεις

1. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
2. ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

3. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ – ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ

4. ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ – ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΧΡΟΝΟΒΟΡΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

5. ΣΥΣΤΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

Στην Ευρεία Σύσκεψη εκπροσωπήθηκαν οι πιο κάτω Οργανώσεις:

• Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.)
• Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ)
• Συντεχνία Οικοδόμων, Ξυλουργών, Μεταλλωρύχων και Γενικών Εργατών Κύπρου ΠΕΟ
• Ομοσπονδία Οικοδόμων, Μεταλλωρύχων και Συναφών Επαγγελμάτων Κύπρου ΣΕΚ
• Συντεχνία Οικοδόμων – Ξυλουργών ΔΕΟΚ
• Σύνδεσμος Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων (ΣΠΜΑΚ)
• Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ)
• Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου (ΣΑΚ)
• Σύνδεσμος Επιστημόνων Επιμετρητών Οικονομολόγων Κατασκευών Κύπρου (ΣΕΕΟΚΚ)
• Σύνδεσμος Εργοληπτών Μηχανολογικών & Ηλεκτρολογικών Έργων Κύπρου (ΣΕΜΗΕΚ)
• Σύνδεσμος Συμβούλων Μηχανολόγων & Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Κύπρου.

Tags: Ανάπτυξη Γης, Διάσκεψη Τύπου, Κατασκευές, Οικονομία
Images
Knauf AGC Peletico CYS

 

 

Το ΕΤΕΚ στον Τύπο
Εγγραφή στο Newsletter
Πληρώστε ηλεκτρονικά τη συνδρομή σας.

--------------------------------

Copyright © ETEK 2019 All Rights Reserved
Disclaimer | Privacy